Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

woensdag 24 april 2024

19:00
Locatie

Raadzaal VDL-99-V.121

Voorzitter
Bouke Arends
Toelichting

Gemeenteraad

Uitzending

Agendapunten

 1. Beraadslaging ter vaststelling
 2. Hamerstukken ter vaststelling
 3. Moties
 4. Sluiting
 5. 1.
  Opening en mededelingen
 6. 2.

  Vraag 1. GBW inzake statushouders in Hotel Elzenduin (Ter Heijde)
  Vraag 2. GBW inzake speeltuinen
  Vraag 3 WV inzake nog geen verbetering in het leerlingenvervoer

 7. 3.1.

 8. 4.
  Spreekrecht voor burgers
 9. 5.

 10. 6.
  Lijsten in- en uitgaande stukken
 11. 6.1.

 12. 6.2.

 13. 7.

  Advies van de commissie Onderzoek Geloofsbrieven verband houdende met het raadsvoorstel tot benoeming van het lid van de Rekenkamer Westland, mevrouw F. (Fleur) Schoenmaker met aansluitend de beëdiging.

 14. 12.

 15. 13.
  Behandeling van op zichzelf staande moties op grond van artikel 38, lid 3 van het Reglement van orde van de Raad
 16. 13.1.

 17. 13.2.

  (reeds behandeld in de raadscommissie Ruimte van 9 april 2024)

 18. 13.3.

  (reeds behandeld in de raadscommissie Wonen van 10 april 2024)

 19. 13.4.

  ​​​​​​​(reeds behandeld in de raadscommissie Wonen van 10 april 2024)

 20. 13.5.

 21. 13.6.

  ​​​​​​​(reeds behandeld in de raadscommissie Wonen van 10 april 2024)

 22. 13.7.

  (reeds behandeld in de raadscommissie Bestuur en Economie van 11 april 2024)

 23. 13.8.

  (reeds behandeld in de raadscommissie Bestuur en Economie van 11 april 2024

 24. 13.9.

  ​​​​​​​(eerst behandelen in de raadscommissie MO van 13 mei 2024)

 25. 13.10.

 26. 13.11.

  ​​​​​​​(eerst behandelen in de raadscommissie Bestuur en Economie van 16 mei 2024)

 27. 14.
  Sluiting