Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

woensdag 29 mei 2024

19:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
B.R. Arends
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Vragenhalfuur
 3. 3
  Vaststelling van de agenda
 4. 4
  Spreekrecht van burgers
 5. 5

 6. 6
  Lijsten in- en uitgaande stukken
 7. 6.1

 8. 6.2

 9. 7
  Hamerstukken ter vaststelling
 10. 11

 11. 13

 12. 14

 13. 15
  Beraadslaging ter vaststelling (bespreekstukken)
 14. 19
  Behandeling van de op zichzelf staande moties op grond van artikel 38, lid 3 van het Reglement van Orde van de Raad
 15. 19.1

  (reeds behandeld in de raadscommissie MO van 13 mei 2024; ter besluitvorming/stemming)

  Moties

  Titel
  19.1 Motie FvD inzake beèˆindiging regenbooggemeente Westland
 16. 19.2

  (reeds behandeld in de raadscommissie Wonen van 15 mei 2024; ter besluitvorming/stemming)

  Moties

  Titel
  19.2 Motie WV-FvD inzake hernieuwde poging om huisvesten arbeidsmigranten op de bedrijven van de grond te krijgen (G24-000373)
 17. 19.3

  (reeds behandeld in de raadscommissie Bestuur en Economie van 16 mei 2024; ter besluitvorming/stemming)

  Moties

  Titel
  19.3 Motie WV inzake toepassen ruimhartig beleid tijdelijke vrijstelling glastuinbouwbestemming gebruik kassen als moestuin (G24-000377)
 18. 19.4

  (eerst behandelen in de raadscommissie Ruimte van 11 juni 2024)

  Moties

  Titel
  19.4 Motie WV inzake afschaffen saldo-nul beleid in Westland (G24-000501)
 19. 19.5

  (eerst behandelen in de raadscommissie Wonen van 12 juni 2024)

  Moties

  Titel
  19.5 Motie WV inzake passend aanbod seniorenwoningen om de doorstroming te bevorderen (G24-000502)
 20. 19.6

  (eerst behandelen in de raadscommissie Ruimte van 11 juni 2024)

  Moties

  Titel
  19.6 Motie WV-PvdA inzake veiliger maken Westlandse wegen en zebrapaden (G24-000499)
 21. 19.7

  (eerst behandelen in de raadscommissie Bestuur en Economie van 13 juni 2024)

  Moties

  Titel
  19.7 Motie WV-PvdA-GL inzake aanmoediging van Westland als Fairtradegemeente (G24-000500)
 22. 19.8

  (eerst behandelen in de raadscommissie Ruimte van 11 juni 2024)

  Moties

  Titel
  19.8 Motie WV inzake invoering 30 km-zones (G24-000503)
 23. 19.9

  (eerst behandelen in de raadscommissie Ruimte van 11 juni 2024)

  Moties

  Titel
  19.9 Motie WV inzake functioneren van het Meldpunt Buiten Beter (G24-000512)
 24. 19.10

  (eerst behandelen in de raadscommissie Wonen van 12 juni 2024)

  Moties

  Titel
  19.10 Motie WV inzake arbeidsmigrantenhuisvesting op de tuinbouwbedrijven in Westland eenvoudiger maken -aangepast- (G24-000520)
 25. 20
  Sluiting