Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

woensdag 31 januari 2024

19:00
Locatie

Raadzaal VDL-99-V.121

Voorzitter
B.R. Arends
Toelichting

Gemeenteraad

Uitzending

Agendapunten

 1. Beraadslaging ter vaststelling
 2. Hamerstukken ter vaststelling
 3. Moties
 4. Sluiting
 5. 1.
  Opening en mededelingen
 6. 2.

  Vraag 1) CDA inzake BIZ gelden
  Vraag 2) D66-CDA inzake VVGB Oostbuurtseweg De Lier 
  Vraag 3) D66 inzake actualiseren woonvisie
  Vraag 4) GBW inzake Stichting DOCW

 7. 3.
  Vaststelling van de agenda
 8. 3.1.

  (eerst behandelen in de raadscommissie Bestuur en Economie van 15 februari 2024)

 9. 3.2.

 10. 3.3.

 11. 3.4.

 12. 3.5.

 13. 4.
  Spreekrecht voor burgers
 14. 5.
  Voorstel tot vaststelling van het woordelijk verslag van de openbare raadsvergadering van:
 15. 5.1.

 16. 5.2.

 17. 5.3.

 18. 6.
  Lijsten in- en uitgaande stukken
 19. 6.1.

 20. 6.2.

 21. 9.

 22. 11.
  Behandeling van op zichzelf staande moties op grond van artikel 38, lid 3 van het Reglement van orde van de Raad
 23. 11.1.

  (reeds behandeld in de raadscommissie MO van 22 januari 2024; ter besluitvorming/stemming)

 24. 11.2.

  (reeds behandeld in de raadscommissie MO van 22 januari 2024; ter besluitvorming/stemming)
   
  (Behandelen raadscommissie MO 12 februari 2024)

 25. 12.
  Sluiting