Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

woensdag 26 juni 2024

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
B.R. Arends

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Vragenhalfuur
 3. 3
  Vaststelling van de agenda
 4. 4
  Spreekrecht van burgers
 5. 5

 6. 6
  Lijsten in- en uitgaande stukken
 7. 6.1

 8. 6.2

 9. 7
  Stemming (staken van stemmen Raad 29-05-24)
 10. 7

  Amendementen

  Titel
  7.A Amendement GBW-WV-VVD inzake paraplu omgevingsplan Plattelandswoningen Westland (G24-000584)
  7.B Amendement CDA-LPF inzake paraplubestemmingsplan plattelandswoningen, afwijkingsruimte advies glastuinbouwdeskundige (G24-000601)
 11. 8
  Hamerstukken ter vaststelling
 12. 16
  Beraadslaging ter vaststelling
 13. 17
  Behandeling van de op zichzelf staande moties op grond van artikel 38, lid 3 van het Reglement van Orde van de Raad
 14. 17.1

  reeds behandeld in de raadscommissie Ruimte van 11 juni 2024; ter besluitvorming/stemming

  Moties

  Titel
  Motie WV inzake afschaffen saldo-nul beleid in Westland (G24-000501)
 15. 17.2

  reeds behandeld in de raadscommissie Ruimte van 11 juni 2024; ter besluitvorming/stemming

  Moties

  Titel
  Motie WV inzake functioneren van het Meldpunt Buiten Beter (G24-000512)
 16. 17.3

  reeds behandeld in de raadscommissie Ruimte van 11 juni 2024; ter besluitvorming/stemming

  Moties

  Titel
  Motie WV-PvdA inzake veiliger maken Westlandse wegen en zebrapaden (G24-000499)
 17. 17.4

  reeds behandeld in de raadscommissie Wonen van 12 juni 2024; ter besluitvorming/stemming

  Moties

  Titel
  Motie WV inzake passend aanbod seniorenwoningen om de doorstroming te bevorderen (G24-000502)
 18. 17.5

  reeds behandeld in de raadscommissie Wonen van 12 juni 2024; ter besluitvorming/stemming

  Moties

  Titel
  Motie WV inzake arbeidsmigrantenhuisvesting op de tuinbouwbedrijven in Westland eenvoudiger maken -aangepast- (G24-000520)
 19. 17.6

  reeds behandeld in de raadscommissie Wonen van 12 juni 2024; ter besluitvorming/stemming

  Moties

  Titel
  Motie WV-FvD inzake hernieuwde poging om huisvesten arbeidsmigranten op de bedrijven van de grond te krijgen (G24-000373)
 20. 17.7

  reeds behandeld in de raadscommissie Wonen van 12 juni 2024; ter besluitvorming/stemming

  Moties

  Titel
  Motie D66-CDA-GL-PvdA-FVV inzake plaatsen woonunits 2024
 21. 17.8

  reeds behandeld in de raadscommissie B&E van 13 juni 2024; ter besluitvorming/stemming

  Moties

  Titel
  Motie WV-PvdA-GL inzake aanmoediging van Westland als Fairtradegemeente (G24-000500)
 22. 17.9

  direct behandelen in de raadsvergadering

  Moties

  Titel
  Motie WV inzake toegankelijk maken strand voor mensen die slecht ter been zijn en mensen met een beperking
 23. 18
  Sluiting