Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

woensdag 27 maart 2024

19:00
Locatie

Raadzaal VDL-99-V.121

Voorzitter
Bouke Arends
Toelichting

Gemeenteraad

Uitzending

Agendapunten

 1. Beraadslaging ter vaststelling
 2. Hamerstukken ter vaststelling
 3. Moties
 4. Sluiting
 5. 1.
  Opening en mededelingen
 6. 2.

  Vraag 1 WV inzake openbaar vervoersplan Metropool 2025 (G24-000330)
  Vraag 2 WV inzake fatbikes in onze centra in 's-Gravenzande en Naaldwijk (G24-000331)
  Vraag 3 CDA inzake VVGB Oostbuurtseweg De Lier (G24-000332)
  Vraag 4 WV inzake verkeerssituatie Rijnweg - Hartmannplein (G24-000339)

 7. 3.
  Vaststelling van de agenda
 8. 3.1.

 9. 3.2.

 10. 3.3.

 11. 4.

  Voordracht kandidaat-wethouder
  Verslag en advies van de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven verband houdende met het raadsvoorstel tot benoeming van wethouder van de gemeente Westland
  Schriftelijke en geheime stemmingen over de voorgedragen kandidaat-wethouder
  Bekendmaking van de uitslag door de voorzitter van het stembureau en verklaring van de ter vergadering te aanvaarden benoeming
  Installatie van de benoemde wethouder door het afleggen van de in artikel 41a van de Gemeentewet vermelde eed c.q. verklaring en belofte

 12. 5.
  Spreekrecht voor burgers
 13. 6.

 14. 7.
  Lijsten in- en uitgaande stukken
 15. 7.1.

 16. 7.2.

 17. 16.
  Behandeling van op zichzelf staande moties op grond van artikel 38, lid 3 van het Reglement van orde van de Raad
 18. 16.1.

  (reeds behandeld in de raadscommissie B&E van 14 maart 2024; ter besluitvorming/stemming)

 19. 16.2.

  ​​​​​​​(eerst behandelen in de raadscommissie B&E van 11 april 2024)

 20. 16.3.

  ​​​​​​​(eerst behandelen in de raadscommissie Wonen van 10 april 2024)

 21. 16.4.

  ​​​​​​​(eerst behandelen in de raadscommissie Wonen van 10 april 2024)

 22. 16.5.

  ​​​​​​​(eerst behandelen in de raadscommissie Ruimte van 9 april 2024)

 23. 16.6.

  (eerst behandelen in de raadscommissie Wonen van 10 april 2024)

 24. 16.7.

 25. 16.8.

  (eerst behandelen in de raadscommissie Wonen van 10 april 2024)

 26. 16.9.

  (eerst behandelen in de raadscommissie Wonen van 10 april 2024)

 27. 17.
  Sluiting