Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

dinsdag 16 januari 2024

19:00 - 20:30
Locatie

Raadzaal - VDL-99-V.121

Voorzitter
Arie Bongaards
Toelichting

Commissie Ruimte

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.

  Opening door de voorzitter en mondelinge mededelingen van de voorzitter en leden van de raadscommissie Ruimte.

  00:00:50 - 00:01:46 - Cor van der Mark
  00:01:46 - 00:01:47 - Michiel Ferwerda
  00:02:39 - 00:02:43 - Cor van der Mark
  00:02:44 - 00:03:05 - Ben van der Stee
  00:03:05 - 00:04:01 - Cor van der Mark
 2. 2.
  Mededelingen portefeuillehouder(s)
 3. 3.

  De agenda wordt ter vaststelling voorgelegd.

 4. 4.

  Er is gelegenheid tot het benutten van het spreekrecht m.b.t. vastgestelde vermelde agendapunten

  00:03:29 - 00:04:01 - Cor van der Mark
  00:04:02 - 00:04:03 - Cor van der Mark
  00:04:03 - 00:04:06 - Inspreker
  00:08:10 - 00:08:19 - Cor van der Mark
  00:08:19 - 00:08:41 - Peter Duijsens
  00:09:00 - 00:09:36 - Peter Duijsens
  00:09:36 - 00:09:36 - Cor van der Mark
  00:09:36 - 00:09:37 - Inspreker
  00:11:29 - 00:11:30 - Cor van der Mark
  00:11:30 - 00:11:31 - Peter Duijsens
  00:11:31 - 00:11:31 - Peter Duijsens
  00:12:02 - 00:12:03 - Cor van der Mark
  00:12:03 - 00:12:03 - Inspreker
  00:12:43 - 00:12:50 - Cor van der Mark
  00:12:50 - 00:12:51 - Jaco Eeltink
  00:15:06 - 00:15:06 - Cor van der Mark
  00:15:16 - 00:15:17 - Cor van der Mark
  00:19:14 - 00:19:17 - Cor van der Mark
  00:21:52 - 00:22:00 - Cor van der Mark
  00:24:00 - 00:24:06 - Cor van der Mark
  00:24:06 - 00:24:14 - Jaco Eeltink
  00:24:14 - 00:24:18 - Jaco Eeltink
  00:24:46 - 00:24:49 - Cor van der Mark
  00:24:50 - 00:24:51 - Peter Duijsens
  00:24:54 - 00:26:02 - Peter Duijsens
  00:26:02 - 00:26:05 - Cor van der Mark
 5. 4.1.

  Voor deze hoorzitting heeft de Raad degene uitgenodigd waarvan hij een schriftelijke ingediende zienswijze ontwerp bestemmingsplan Gantel de Baak fase 3 heeft ontvangen. De genodigden hebben tijdens deze bijeenkomst de mogelijkheid om, indien gewenst, aan de raad een mondelinge of schriftelijke toelichting te geven op hun schriftelijk ingediende zienswijzen. De eerder ingediende zienswijzen mogen bij deze gelegenheid echter niet uitgebreid worden en er kunnen geen nieuwe zienswijzen ingediend worden.

 6. 4.2.
  Insprekers
 7. 5.

 8. 6.

  De actie- en toezeggingenlijst wordt ter vaststelling en ter bespreking van de voortgang voorgelegd.
   
  De memo's die bij dit agendapunt zijn aangehangen, zullen niet inhoudelijk behandeld worden, maar ontvangt u ter informatie. Indien een commissielid een memo inhoudelijk wenst te behandelen, kunt u dit bij de commissiegriffier aangeven (met een motivatie), zodat dit op de volgende agenda geplaatst kan worden.

  00:26:25 - 00:26:38 - Peter Duijsens
 9. 7.

 10. 8.

  Hierbij ontvangt u de totaallijst van de openstaande ingekomen stukken onder behandeladvies 3 (Ter afdoening in handen stellen van het college met plaatsing reactie op Lijst Uitgaande Stukken)
  Zodra de beantwoording op deze lijst staat kan deze voor de volgende commissievergadering geagendeerd worden.

 11. 9.

  Naar aanleiding van de Lijst in- en uitgaande stukken van de Raad van 13 december 2023 zijn geen agenderingsverzoeken ontvangen.

 12. 10.

  De heer Van der Kamp, directeur ODH, komt het Koersplan toelichten
  Wethouder Ferwerda is bij dit agendapunt uitgenodigd.

  00:27:53 - 00:27:56 - Michiel Ferwerda
  00:27:57 - 00:28:04 - Michiel Ferwerda
  00:28:19 - 00:28:40 - Cor van der Mark
  00:28:40 - 00:28:41 - Judith van den Bos-Scholtes
  00:28:56 - 00:29:40 - Judith van den Bos-Scholtes
  00:29:40 - 00:29:41 - Cor van der Mark
  00:29:41 - 00:29:46 - Michiel Ferwerda
  00:29:46 - 00:29:46 - Michiel Ferwerda
  00:32:10 - 00:32:53 - Cor van der Mark
  00:32:53 - 00:32:53 - Jaco Eeltink
  00:33:04 - 00:33:17 - Jaco Eeltink
  00:33:17 - 00:33:20 - Cor van der Mark
  00:33:20 - 00:33:23 - Michiel Ferwerda
  00:33:26 - 00:33:27 - Jaco Eeltink
  00:34:47 - 00:34:48 - Cor van der Mark
  00:34:48 - 00:34:54 - Jaco Eeltink
  00:34:58 - 00:35:48 - Cor van der Mark
  00:35:48 - 00:35:50 - Michiel Ferwerda
  00:36:32 - 00:36:33 - Inspreker
  00:36:47 - 00:36:50 - Cor van der Mark
  00:36:50 - 00:48:07 - Inspreker
  00:48:07 - 00:48:10 - Cor van der Mark
  00:52:22 - 00:52:26 - Cor van der Mark
  00:52:27 - 00:52:30 - Inspreker
  00:52:36 - 00:52:38 - Peter Voskamp
  00:53:00 - 00:53:11 - Peter Voskamp
  00:53:11 - 00:53:11 - Inspreker
  00:54:25 - 00:54:35 - Cor van der Mark
  00:54:35 - 00:54:43 - Judith van den Bos-Scholtes
  00:54:43 - 00:54:45 - Inspreker
  00:55:54 - 00:55:54 - Cor van der Mark
  00:55:56 - 00:55:57 - Inspreker
  00:59:38 - 00:59:38 - Cor van der Mark
  00:59:38 - 00:59:46 - Judith van den Bos-Scholtes
  00:59:46 - 00:59:46 - Inspreker
  01:00:29 - 01:00:37 - Inspreker
  01:00:37 - 01:00:37 - Cor van der Mark
  01:00:47 - 01:00:48 - Cor van der Mark
  01:00:50 - 01:00:55 - Jaco Eeltink
  01:01:46 - 01:03:39 - Inspreker
  01:03:39 - 01:03:41 - Cor van der Mark
  01:04:23 - 01:04:24 - Cor van der Mark
  01:04:40 - 01:04:42 - Cor van der Mark
  01:04:45 - 01:04:45 - Leo Boekestijn
  01:05:13 - 01:05:13 - Inspreker
  01:05:13 - 01:05:14 - Cor van der Mark
  01:05:26 - 01:06:34 - Inspreker
  01:06:34 - 01:06:34 - Cor van der Mark
  01:06:34 - 01:06:36 - Leo Boekestijn
  01:06:37 - 01:06:38 - Leo Boekestijn
  01:06:39 - 01:06:43 - Peter Duijsens
  01:06:43 - 01:08:07 - Peter Duijsens
  01:08:07 - 01:08:09 - Michiel Ferwerda
  01:08:09 - 01:08:10 - Cor van der Mark
  01:08:19 - 01:09:19 - Michiel Ferwerda
  01:09:19 - 01:09:19 - Peter Duijsens
  01:09:20 - 01:09:26 - Cor van der Mark
  01:09:26 - 01:09:36 - Michiel Ferwerda
  01:09:36 - 01:09:43 - Peter Duijsens
  01:09:44 - 01:09:46 - Cor van der Mark
  01:10:01 - 01:10:02 - Inspreker
  01:10:02 - 01:10:04 - Michiel Ferwerda
  01:10:08 - 01:10:10 - Inspreker
  01:11:11 - 01:11:27 - Cor van der Mark
  01:11:27 - 01:11:29 - Rinus Noordam
  01:11:29 - 01:11:38 - Cor van der Mark
  01:11:57 - 01:11:58 - Cor van der Mark
  01:12:04 - 01:12:09 - Inspreker
  01:12:09 - 01:12:09 - Cor van der Mark
  01:12:16 - 01:12:29 - Cor van der Mark
  01:13:17 - 01:13:20 - Cor van der Mark
  01:13:25 - 01:13:25 - Michiel Ferwerda
  01:13:34 - 01:13:38 - Michiel Ferwerda
  01:14:09 - 01:14:10 - Cor van der Mark
  01:14:10 - 01:14:15 - Inspreker
 13. 11.

  Geagendeerd door de fractie CDA in verband met het verlopen van de begunstigingstermijn op 4 december.
  Wethouder Ferwerda is bij dit agendapunt uitgenodigd.

  00:28:24 - 00:28:40 - Cor van der Mark
  00:28:40 - 00:28:41 - Judith van den Bos-Scholtes
  00:28:56 - 00:29:40 - Judith van den Bos-Scholtes
  00:29:40 - 00:29:41 - Cor van der Mark
  00:29:41 - 00:29:46 - Michiel Ferwerda
  00:29:46 - 00:29:46 - Michiel Ferwerda
  00:32:10 - 00:32:53 - Cor van der Mark
 14. 12.

  Geagendeerd door de fractie CDA.
  Naast de vraag naar mogelijkheden de werkzaamheden te versnellen / duur afsluiting te bekorten, leeft binnen de fractie van CDA daarnaast de vraag of de samenhang met de afsluiting van de Naaldwijkseweg voldoende in beeld is en wat daarover is geconcludeerd qua effecten (vooral ook in de periode van overlap waarin beide wegen dicht zullen zijn nu er vertraging wordt verwacht bij de Naaldwijkseweg).
  Wethouder Ferwerda en wethouder Varekamp zijn bij dit agendapunt uitgenodigd.

  00:32:18 - 00:32:53 - Cor van der Mark
  00:32:53 - 00:32:53 - Jaco Eeltink
  00:33:04 - 00:33:17 - Jaco Eeltink
  00:33:17 - 00:33:20 - Cor van der Mark
  00:33:20 - 00:33:23 - Michiel Ferwerda
  00:33:26 - 00:33:27 - Jaco Eeltink
  00:34:47 - 00:34:48 - Cor van der Mark
  00:34:48 - 00:34:54 - Jaco Eeltink
  00:34:58 - 00:35:48 - Cor van der Mark
 15. 13.

  De deadline voor het indienen van vragen voor de raadscommissie Ruimte is maandag 15 januari om 12.00 uur.

 16. 13.1.

  01:14:51 - 01:14:57 - Cor van der Mark
  01:14:57 - 01:14:58 - Pieter Varekamp
  01:14:58 - 01:15:00 - Michiel Ferwerda
  01:15:40 - 01:16:37 - Michiel Ferwerda
  01:17:13 - 01:17:13 - Trudy de Munck-Schoordijk
  01:17:13 - 01:17:15 - Cor van der Mark
  01:17:27 - 01:17:37 - Trudy de Munck-Schoordijk
  01:17:37 - 01:17:39 - Cor van der Mark
  01:17:39 - 01:17:40 - Michiel Ferwerda
  01:18:12 - 01:18:12 - Cor van der Mark
  01:18:12 - 01:18:16 - Trudy de Munck-Schoordijk
  01:18:19 - 01:18:21 - Cor van der Mark
  01:18:21 - 01:18:21 - Michiel Ferwerda
  01:18:25 - 01:18:26 - Cor van der Mark
  01:18:41 - 01:18:42 - Ben van der Stee
  01:19:45 - 01:19:46 - Cor van der Mark
  01:19:47 - 01:19:48 - Cor van der Mark
  01:19:48 - 01:19:49 - Jurjen de Klerk
  01:19:55 - 01:19:56 - Cor van der Mark
 17. 13.2.

 18. 13.3.

  01:20:26 - 01:21:16 - Michiel Ferwerda
  01:21:28 - 01:21:29 - Cor van der Mark
 19. 13.4.

 20. 13.5.

  01:23:12 - 01:23:12 - Pieter Varekamp
  01:23:51 - 01:24:21 - Michiel Ferwerda
  01:25:49 - 01:26:01 - Michiel Ferwerda
  01:26:30 - 01:26:30 - Pieter Varekamp
  01:27:04 - 01:27:27 - Michiel Ferwerda
  01:27:27 - 01:27:28 - Cor van der Mark
  01:27:28 - 01:27:29 - Jaco Eeltink
  01:27:35 - 01:27:36 - Jaco Eeltink
  01:27:36 - 01:27:40 - Michiel Ferwerda
  01:27:48 - 01:27:49 - Michiel Ferwerda
  01:27:51 - 01:27:53 - Cor van der Mark
  01:28:20 - 01:28:20 - Cor van der Mark
 21. 13.6.

  01:29:20 - 01:31:23 - Pieter Varekamp
  01:31:23 - 01:31:24 - Cor van der Mark
  01:31:24 - 01:31:25 - Peter Duijsens
  01:32:59 - 01:32:59 - Pieter Varekamp
  01:33:07 - 01:33:10 - Cor van der Mark
  01:33:11 - 01:33:11 - Cor van der Mark
  01:33:12 - 01:33:19 - Cor van der Mark
  01:33:19 - 01:33:21 - Pieter Varekamp
  01:33:56 - 01:33:57 - Peter Duijsens
  01:33:58 - 01:34:05 - Cor van der Mark
  01:34:05 - 01:34:10 - Peter Duijsens
  01:34:10 - 01:34:11 - Cor van der Mark
  01:34:17 - 01:34:31 - Cor van der Mark
  01:34:31 - 01:34:39 - Pieter Varekamp
 22. 13.7.

  01:34:32 - 01:34:39 - Pieter Varekamp
  01:35:47 - 01:35:48 - Cor van der Mark
  01:35:49 - 01:35:49 - Peter Duijsens
  01:35:50 - 01:35:50 - Peter Duijsens
  01:36:31 - 01:36:31 - Pieter Varekamp
  01:36:31 - 01:36:47 - Cor van der Mark
  01:36:59 - 01:38:22 - Cor van der Mark
 23. 13.8.

  01:27:19 - 01:27:27 - Michiel Ferwerda
  01:27:27 - 01:27:28 - Cor van der Mark
  01:27:28 - 01:27:29 - Jaco Eeltink
  01:27:35 - 01:27:36 - Jaco Eeltink
  01:27:36 - 01:27:40 - Michiel Ferwerda
  01:27:48 - 01:27:49 - Michiel Ferwerda
  01:27:51 - 01:27:53 - Cor van der Mark
  01:28:20 - 01:28:20 - Cor van der Mark
  01:29:20 - 01:31:23 - Pieter Varekamp
  01:31:23 - 01:31:24 - Cor van der Mark
  01:31:24 - 01:31:25 - Peter Duijsens
  01:32:59 - 01:32:59 - Pieter Varekamp
  01:33:07 - 01:33:10 - Cor van der Mark
  01:33:11 - 01:33:11 - Cor van der Mark
  01:33:12 - 01:33:19 - Cor van der Mark
  01:33:19 - 01:33:21 - Pieter Varekamp
  01:33:56 - 01:33:57 - Peter Duijsens
  01:33:58 - 01:34:05 - Cor van der Mark
  01:34:05 - 01:34:10 - Peter Duijsens
  01:34:10 - 01:34:11 - Cor van der Mark
  01:34:17 - 01:34:31 - Cor van der Mark
  01:34:31 - 01:34:39 - Pieter Varekamp
  01:35:47 - 01:35:48 - Cor van der Mark
  01:35:49 - 01:35:49 - Peter Duijsens
  01:35:50 - 01:35:50 - Peter Duijsens
  01:36:31 - 01:36:31 - Pieter Varekamp
  01:36:31 - 01:36:47 - Cor van der Mark
  01:36:59 - 01:38:22 - Cor van der Mark
  01:38:22 - 01:38:39 - Pieter Varekamp
  01:40:42 - 01:40:42 - Cor van der Mark
  01:40:43 - 01:40:54 - Peter Duijsens
  01:40:55 - 01:41:10 - Cor van der Mark
  01:41:13 - 01:41:17 - Cor van der Mark
  01:41:51 - 01:42:16 - Cor van der Mark
  01:42:16 - 01:42:16 - Peter Duijsens
  01:42:16 - 01:42:17 - Pieter Varekamp
  01:42:22 - 01:42:22 - Peter Duijsens
  01:42:22 - 01:42:25 - Cor van der Mark
  01:43:38 - 01:43:38 - Cor van der Mark
  01:43:39 - 01:43:41 - Cor van der Mark
  01:43:54 - 01:43:58 - Cor van der Mark
  01:43:59 - 01:44:03 - Pieter Varekamp
  01:44:40 - 01:45:07 - Cor van der Mark
 24. 14.

  Sluiting door de voorzitter.

  01:44:50 - 01:45:07 - Cor van der Mark
  01:45:09 - 01:45:29 - Cor van der Mark