Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

dinsdag 13 februari 2024

19:00
Locatie

Raadzaal - VDL-99-V.121

Toelichting

Commissie Ruimte

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.

  Opening door de voorzitter en mondelinge mededelingen van de voorzitter en leden van de raadscommissie Ruimte.

  00:06:28 - 00:06:58 - Arie Bongaards
  00:06:58 - 00:07:02 - Arie Bongaards
  00:07:02 - 00:07:13 - Michiel Ferwerda
 2. 2.

  00:07:04 - 00:07:13 - Michiel Ferwerda
  00:07:46 - 00:07:48 - Arie Bongaards
  00:07:48 - 00:07:55 - Arie Bongaards
  00:07:57 - 00:08:05 - Arie Bongaards
  00:08:05 - 00:08:06 - Pieter Varekamp
  00:09:19 - 00:10:33 - Arie Bongaards
 3. 3.

  De agenda wordt ter vaststelling voorgelegd.

  00:09:40 - 00:10:33 - Arie Bongaards
 4. 4.

  Voor deze hoorzittingen heeft de Raad degene uitgenodigd waarvan hij een schriftelijke ingediende zienswijze heeft ontvangen. De genodigden hebben tijdens deze bijeenkomst de mogelijkheid om, indien gewenst, aan de raad een mondelinge of schriftelijke toelichting te geven op hun schriftelijk ingediende zienswijzen. De eerder ingediende zienswijzen mogen bij deze gelegenheid echter niet uitgebreid worden en er kunnen geen nieuwe zienswijzen ingediend worden.
  Er zal geen inhoudelijke behandeling van de ontwerpbestemmingsplannen plaatsvinden in deze commissievergadering.

 5. 4.1.

  Er zijn 5 zienswijzen ingediend bij dit bestemmingsplan. De indieners van een zienswijze zijn uitgenodigd de zienswijze mondeling toe te lichten.

  00:10:10 - 00:10:33 - Arie Bongaards
  00:10:45 - 00:11:14 - Inspreker
  00:11:14 - 00:11:14 - Pieter Varekamp
  00:14:27 - 00:14:28 - Peter Duijsens
  00:14:28 - 00:14:29 - Arie Bongaards
  00:14:32 - 00:14:36 - Peter Duijsens
  00:16:29 - 00:16:30 - Arie Bongaards
  00:16:30 - 00:16:30 - Inspreker
  00:17:56 - 00:18:37 - Peter Duijsens
  00:19:55 - 00:20:27 - Peter Duijsens
  00:21:42 - 00:21:43 - Arie Bongaards
  00:21:43 - 00:21:43 - Peter Duijsens
  00:21:58 - 00:21:59 - Jaco Eeltink
  00:23:22 - 00:23:22 - Inspreker
  00:23:23 - 00:23:24 - Arie Bongaards
  00:23:24 - 00:23:30 - Jaco Eeltink
  00:23:33 - 00:23:35 - Rinus Noordam
  00:23:56 - 00:24:41 - Inspreker
  00:24:41 - 00:24:42 - Arie Bongaards
  00:24:44 - 00:24:47 - Jurjen de Klerk
  00:25:15 - 00:25:16 - Arie Bongaards
  00:25:16 - 00:25:30 - Inspreker
  00:25:52 - 00:25:52 - Jurjen de Klerk
  00:25:52 - 00:25:54 - Arie Bongaards
  00:25:56 - 00:26:06 - Jaco Eeltink
  00:26:07 - 00:26:17 - Arie Bongaards
  00:26:18 - 00:26:38 - Inspreker
  00:26:50 - 00:27:22 - Arie Bongaards
  00:27:22 - 00:27:30 - Inspreker
  00:30:19 - 00:30:28 - Arie Bongaards
  00:30:28 - 00:30:32 - Peter Duijsens
  00:31:37 - 00:31:38 - Peter Duijsens
  00:31:40 - 00:31:45 - Arie Bongaards
  00:31:45 - 00:32:31 - Jaco Eeltink
  00:32:31 - 00:32:46 - Arie Bongaards
  00:33:01 - 00:33:04 - Arie Bongaards
  00:33:04 - 00:33:06 - Inspreker
  00:35:20 - 00:35:26 - Arie Bongaards
  00:35:26 - 00:35:28 - Peter Duijsens
  00:36:18 - 00:36:21 - Arie Bongaards
  00:36:21 - 00:36:21 - Jaco Eeltink
  00:36:57 - 00:36:58 - Arie Bongaards
 6. 4.2.

  Er zijn 3 zienswijzen ingediend bij dit bestemmingsplan. De indieners van een zienswijze zijn uitgenodigd de zienswijze mondeling toe te lichten.

  00:37:49 - 00:40:53 - Inspreker
  00:40:53 - 00:40:58 - Arie Bongaards
  00:40:58 - 00:41:01 - Jaco Eeltink
  00:41:30 - 00:41:33 - Arie Bongaards
  00:41:33 - 00:41:34 - Peter Duijsens
  00:42:28 - 00:43:00 - Peter Duijsens
  00:43:01 - 00:43:07 - Arie Bongaards
 7. 5.

  Er is gelegenheid tot het benutten van het spreekrecht m.b.t. vastgestelde vermelde agendapunten

 8. 6.

 9. 7.

  De actie- en toezeggingenlijst wordt ter vaststelling en ter bespreking van de voortgang voorgelegd.
   
  De memo's die bij dit agendapunt zijn aangehangen, zullen niet inhoudelijk behandeld worden, maar ontvangt u ter informatie. Indien een commissielid een memo inhoudelijk wenst te behandelen, kunt u dit bij de commissiegriffier aangeven (met een motivatie), zodat dit op de volgende agenda geplaatst kan worden.

 10. 8.

  00:43:53 - 00:43:55 - Dennis Chafiâ
  00:43:55 - 00:43:55 - Peter Voskamp
  00:44:15 - 00:44:24 - Arie Bongaards
  00:44:24 - 00:44:25 - Peter Voskamp
  00:44:28 - 00:44:36 - Ben van der Stee
  00:44:36 - 00:44:38 - Peter Voskamp
  00:44:43 - 00:44:46 - Peter Voskamp
  00:44:56 - 00:45:11 - Dennis Chafiâ
  00:45:48 - 00:46:02 - Arie Bongaards
  00:46:02 - 00:46:02 - Pieter Varekamp
  00:46:12 - 00:46:12 - Michiel Ferwerda
  00:46:12 - 00:46:20 - Arie Bongaards
  00:46:21 - 00:46:21 - Arie Bongaards
  00:46:35 - 00:47:02 - Dennis Chafiâ
  00:47:05 - 00:47:57 - Arie Bongaards
 11. 9.

  Hierbij ontvangt u de totaallijst van de openstaande ingekomen stukken onder behandeladvies 3 (Ter afdoening in handen stellen van het college met plaatsing reactie op Lijst Uitgaande Stukken)
  Zodra de beantwoording op deze lijst staat kan deze voor de volgende commissievergadering geagendeerd worden.

  00:47:16 - 00:47:57 - Arie Bongaards
 12. 10.

  Naar aanleiding van de Lijst in- en uitgaande stukken van de Raad van 31 januari zijn de volgende agenderingsverzoeken ontvangen:

  00:47:35 - 00:47:57 - Arie Bongaards
 13. 10.1.

  MOTIVATIE: De fractie WV wil weten: Van belang is voor de Raad te weten welke werkzaamheden worden uitgevoerd aan de bovengrondse infrastructuur. Meerdere malen worden daar vragen over gesteld. Het lijkt goed om dat overzicht ook aan de Raad te verstrekken en eventueel met de Raad te bespreken over herhalen in tijd van bepaalde werkzaamheden. Is het College daartoe bereid?
   
  Wethouder Ferwerda is uitgenodigd om bij dit punt aanwezig te zijn.

  00:47:57 - 00:47:57 - Arie Bongaards
  00:47:57 - 00:48:00 - Michiel Ferwerda
  00:48:03 - 00:48:55 - Peter Duijsens
  00:48:55 - 00:48:57 - Arie Bongaards
  00:50:58 - 00:51:00 - Peter Duijsens
  00:51:00 - 00:51:01 - Arie Bongaards
  00:52:13 - 00:52:14 - Arie Bongaards
  00:52:14 - 00:52:15 - Michiel Ferwerda
  00:52:15 - 00:52:28 - Michiel Ferwerda
  00:52:43 - 00:52:44 - Peter Duijsens
  00:52:58 - 00:52:59 - Peter Duijsens
  00:53:06 - 00:53:09 - Michiel Ferwerda
  00:53:09 - 00:53:10 - Peter Duijsens
  00:53:12 - 00:53:13 - Peter Duijsens
  00:53:13 - 00:53:14 - Arie Bongaards
  00:53:15 - 00:53:15 - Peter Duijsens
 14. 11.

  Wethouder Van der Stee is bij dit agendapunt uitgenodigd.

  00:53:40 - 00:53:45 - Ben van der Stee
  00:53:48 - 00:53:52 - Arie Bongaards
  00:53:52 - 00:54:02 - Ad van Harmelen
  00:55:04 - 00:55:07 - Arie Bongaards
  00:55:07 - 00:55:08 - Jaco Eeltink
  00:55:34 - 00:55:37 - Arie Bongaards
  00:55:37 - 00:55:38 - Peter Duijsens
  00:56:12 - 00:56:17 - Arie Bongaards
  00:56:18 - 00:56:19 - Arie Bongaards
  00:56:19 - 00:56:19 - Ben van der Stee
  00:57:57 - 00:57:58 - Nico de Gier
  00:57:58 - 00:57:58 - Arie Bongaards
  00:58:19 - 00:58:20 - Arie Bongaards
  00:58:20 - 00:58:21 - Ben van der Stee
  00:58:26 - 00:58:40 - Nico de Gier
  00:59:12 - 00:59:15 - Arie Bongaards
 15. 12.

  In de beantwoording stelt het college dat het niet tijdig bezorgen een uitzondering is. Het is echter bij het versturen van de brieven rond het verkeersbesluit in januari weer mis gegaan. Brieven werden hierbij zelf op het verkeerde adres bezorgd. Juiste communicatie bij (lastige) beslissingen is essentieel voor het draagvlak en uitwerking van beleid. De fractie van CDA Westland heeft daarom de volgende aanvullende vragen:
  1.      Hoe gaat de bezorging van brieven (op het laatste moment) in zijn werk?
  2.      Hoe kan het zijn dat dit twee keer mis is gegaan?
  3.      Wat is uit het overleg met de bezorgdienst gekomen en hoe gaan we deze fouten in de toekomst voorkomen?
   
  Wethouder Varekamp is bij dit agendapunt uitgenodigd.

  00:59:55 - 01:00:07 - Dennis Chafiâ
  01:00:11 - 01:00:14 - Arie Bongaards
  01:00:14 - 01:00:16 - Pieter Varekamp
  01:01:50 - 01:01:50 - Arie Bongaards
  01:01:50 - 01:01:58 - Dennis Chafiâ
  01:02:15 - 01:02:15 - Pieter Varekamp
  01:02:15 - 01:02:17 - Arie Bongaards
  01:02:46 - 01:02:46 - Dennis Chafiâ
  01:02:46 - 01:02:51 - Arie Bongaards
  01:02:51 - 01:02:58 - Pieter Varekamp
 16. 13.

  De deadline voor het indienen van vragen voor de raadscommissie Ruimte is maandag 12 februari om 12.00 uur.

 17. 13.1.

  01:03:37 - 01:03:39 - Pieter Varekamp
  01:04:25 - 01:04:25 - Arie Bongaards
  01:04:25 - 01:04:31 - Peter Voskamp
  01:04:31 - 01:04:38 - Pieter Varekamp
  01:04:49 - 01:04:50 - Pieter Varekamp
 18. 13.2.

  01:05:42 - 01:07:21 - Michiel Ferwerda
  01:07:22 - 01:07:23 - Arie Bongaards
  01:07:23 - 01:07:28 - Trudy de Munck-Schoordijk
  01:07:39 - 01:07:39 - Michiel Ferwerda
  01:08:04 - 01:08:13 - Trudy de Munck-Schoordijk
  01:08:20 - 01:08:21 - Michiel Ferwerda
  01:08:44 - 01:09:21 - Arie Bongaards
 19. 13.3.

  01:08:54 - 01:09:21 - Arie Bongaards
  01:09:21 - 01:09:22 - Pieter Varekamp
  01:11:00 - 01:11:00 - Arie Bongaards
  01:11:00 - 01:11:05 - Jaco Eeltink
  01:13:37 - 01:13:39 - Arie Bongaards
  01:13:39 - 01:13:52 - Pieter Varekamp
  01:14:13 - 01:14:13 - Jaco Eeltink
  01:14:14 - 01:14:17 - Arie Bongaards
  01:15:20 - 01:15:21 - Arie Bongaards
  01:15:21 - 01:15:24 - Pieter Varekamp
  01:15:37 - 01:16:10 - Michiel Ferwerda
  01:16:10 - 01:16:27 - Jaco Eeltink
  01:17:59 - 01:18:23 - Arie Bongaards
 20. 13.4.

  01:18:08 - 01:18:23 - Arie Bongaards
  01:18:23 - 01:18:24 - Michiel Ferwerda
  01:19:10 - 01:19:11 - Jurjen de Klerk
  01:19:11 - 01:19:14 - Arie Bongaards
  01:19:33 - 01:19:34 - Arie Bongaards
  01:19:34 - 01:19:38 - Michiel Ferwerda
  01:20:29 - 01:20:56 - Arie Bongaards
 21. 13.5.

  01:20:35 - 01:20:56 - Arie Bongaards
  01:20:56 - 01:20:59 - Pieter Varekamp
  01:22:00 - 01:22:24 - Arie Bongaards
 22. 14.

  Sluiting door de voorzitter.

  01:22:12 - 01:22:24 - Arie Bongaards