Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

dinsdag 11 juni 2024

19:00 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Arie Bongaards (vz)

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Opening door de voorzitter en mondelinge mededelingen van de voorzitter en leden van de raadscommissie Ruimte.

  00:09:09 - 00:09:31 - Arie Bongaards (vz)
 2. 2

  00:09:24 - 00:09:31 - Arie Bongaards (vz)
  00:09:32 - 00:10:07 - Michiel Ferwerda
  00:10:08 - 00:10:50 - Arie Bongaards (vz)
 3. 3

  De agenda wordt ter vaststelling voorgelegd.

  00:10:14 - 00:10:50 - Arie Bongaards (vz)
 4. 4

  Er is gelegenheid tot het benutten van het spreekrecht m.b.t. vastgestelde vermelde agendapunten

  00:10:29 - 00:10:50 - Arie Bongaards (vz)
  00:10:58 - 00:15:55 - Inspreker
  00:15:55 - 00:16:02 - Arie Bongaards (vz)
  00:16:02 - 00:16:07 - Peter Duijsens
  00:17:10 - 00:17:38 - Peter Duijsens
  00:18:18 - 00:18:21 - Arie Bongaards (vz)
  00:18:21 - 00:18:23 - Dennis Chafiâ
  00:20:18 - 00:20:22 - Arie Bongaards (vz)
  00:20:22 - 00:20:24 - Dennis Chafiâ
  00:20:28 - 00:20:35 - Arie Bongaards (vz)
  00:22:28 - 00:22:44 - Arie Bongaards (vz)
  00:22:44 - 00:22:45 - Ad van Harmelen
  00:23:44 - 00:23:45 - Arie Bongaards (vz)
  00:24:11 - 00:29:34 - Inspreker
  00:29:34 - 00:29:43 - Arie Bongaards (vz)
  00:31:16 - 00:31:27 - Dennis Chafiâ
  00:32:16 - 00:32:18 - Arie Bongaards (vz)
  00:32:18 - 00:32:19 - Peter Duijsens
  00:35:23 - 00:35:29 - Arie Bongaards (vz)
  00:35:29 - 00:35:31 - Jurjen de Klerk
  00:37:17 - 00:37:21 - Arie Bongaards (vz)
  00:37:31 - 00:37:59 - Arie Bongaards (vz)
 5. 5

 6. 6

  De actie- en toezeggingenlijst wordt ter vaststelling en ter bespreking van de voortgang voorgelegd.


  De memo's die bij dit agendapunt zijn aangehangen, zullen niet inhoudelijk behandeld worden, maar ontvangt u ter informatie. Indien een commissielid een memo inhoudelijk wenst te behandelen, kunt u dit bij de commissiegriffier aangeven (met een motivatie), zodat dit op de volgende agenda geplaatst kan worden.

  00:38:22 - 00:38:23 - Duncan Plomp
  00:38:23 - 00:38:27 - Peter Duijsens
  00:38:57 - 00:38:59 - Arie Bongaards (vz)
  00:39:27 - 00:39:30 - Michiel Ferwerda
  00:39:43 - 00:39:44 - Arie Bongaards (vz)
  00:39:44 - 00:39:50 - Duncan Plomp
  00:39:50 - 00:39:51 - Peter Valstar
  00:39:51 - 00:39:53 - Peter Valstar
  00:39:54 - 00:39:56 - Duncan Plomp
  00:40:07 - 00:40:32 - Peter Valstar
  00:40:32 - 00:40:35 - Duncan Plomp
  00:40:35 - 00:40:42 - Arie Bongaards (vz)
  00:40:42 - 00:40:43 - Peter Valstar
 7. 7

  00:41:10 - 00:41:13 - Jaco Eeltink
  00:41:18 - 00:41:26 - Ben van der Stee
  00:41:59 - 00:42:01 - Arie Bongaards (vz)
  00:42:01 - 00:42:08 - Jaco Eeltink
  00:42:45 - 00:42:49 - Arie Bongaards (vz)
  00:42:49 - 00:43:00 - Ben van der Stee
  00:43:08 - 00:43:09 - Jaco Eeltink
  00:43:10 - 00:43:11 - Ben van der Stee
  00:43:11 - 00:43:17 - Arie Bongaards (vz)
  00:44:09 - 00:44:14 - Jaco Eeltink
  00:44:23 - 00:44:24 - Arie Bongaards (vz)
  00:44:24 - 00:44:26 - Jaco Eeltink
  00:44:27 - 00:44:30 - Ben van der Stee
  00:44:50 - 00:44:58 - Arie Bongaards (vz)
  00:44:58 - 00:45:08 - Bart Wijnands
  00:45:15 - 00:45:17 - Arie Bongaards (vz)
  00:45:46 - 00:45:47 - Michiel Ferwerda
  00:46:08 - 00:46:16 - Arie Bongaards (vz)
  00:46:18 - 00:46:19 - Arie Bongaards (vz)
  00:46:21 - 00:46:50 - Bart Wijnands
  00:47:34 - 00:47:35 - Arie Bongaards (vz)
 8. 8

  Hierbij ontvangt u de totaallijst van de openstaande ingekomen stukken onder behandeladvies 3 (Ter afdoening in handen stellen van het college met plaatsing reactie op Lijst Uitgaande Stukken)


  Zodra de beantwoording op deze lijst staat kan deze voor de volgende commissievergadering geagendeerd worden.

 9. 9

  Naar aanleiding van de Lijst in- en uitgaande stukken van de Raad van 29 mei zijn de volgende agenderingsverzoeken ontvangen:

  00:48:09 - 00:48:24 - Nico de Gier
 10. 9.1

  Geagendeerd door de fractie Westland Verstandig.


  Motivatie:
  Hoe ver staat het met de Jumbo Wateringen?
  Wordt er nog met de Raad overleg gevoerd over de parkeerroute routering in ’s-Gravenzande?


  Wethouder Ferwerda en Valstar zijn uitgenodigd voor dit agendapunt,

  00:49:08 - 00:49:09 - Michiel Ferwerda
  00:49:39 - 00:49:40 - Arie Bongaards (vz)
  00:49:54 - 00:49:57 - Peter Valstar
  00:50:03 - 00:50:04 - Arie Bongaards (vz)
  00:50:07 - 00:50:19 - Peter Valstar
  00:50:20 - 00:50:52 - Arie Bongaards (vz)
 11. 9.2

  Geagendeerd door de fractie Westland Verstandig.
  Motivatie:
  Wat gaat het College verder doen om de zienswijzen kracht bij te zetten bij de MRDH, zodat er ook daadwerkelijk een vervolg gegeven wordt aan de zienswijzen en de vervoersplannen worden aangepast?


  Wethouder Valstar is uitgenodigd voor dit agendapunt,

  00:50:31 - 00:50:52 - Arie Bongaards (vz)
  00:50:52 - 00:50:54 - Peter Valstar
  00:51:33 - 00:52:18 - Peter Duijsens
  00:52:18 - 00:52:20 - Arie Bongaards (vz)
  00:52:45 - 00:52:46 - Peter Duijsens
  00:52:46 - 00:52:48 - Arie Bongaards (vz)
  00:52:55 - 00:53:07 - Arie Bongaards (vz)
  00:53:43 - 00:53:54 - Arie Bongaards (vz)
  00:54:03 - 00:54:22 - Arie Bongaards (vz)
 12. 10

  Wethouder Ferwerda is uitgenodigd voor dit agendapunt.

  00:54:12 - 00:54:22 - Arie Bongaards (vz)
  00:55:06 - 00:55:19 - Arie Bongaards (vz)
  00:57:17 - 00:57:19 - Jaco Eeltink
  00:57:22 - 00:57:25 - Jaco Eeltink
  00:57:29 - 00:57:52 - Jaco Eeltink
  01:12:46 - 01:12:52 - Arie Bongaards (vz)
  01:12:52 - 01:12:58 - Dennis Chafiâ
  01:13:47 - 01:13:49 - Dennis Chafiâ
  01:14:17 - 01:14:21 - Dennis Chafiâ
  01:16:14 - 01:16:15 - Arie Bongaards (vz)
  01:16:38 - 01:16:44 - Arie Bongaards (vz)
  01:16:46 - 01:17:15 - Judith van den Bos-Scholtes
  01:18:34 - 01:18:36 - Arie Bongaards (vz)
  01:18:36 - 01:18:43 - Peter Duijsens
  01:20:23 - 01:20:28 - Arie Bongaards (vz)
  01:20:29 - 01:20:59 - Ilse Daalhof
  01:21:48 - 01:21:50 - Arie Bongaards (vz)
  01:21:50 - 01:21:51 - Ad van Harmelen
  01:22:20 - 01:22:21 - Arie Bongaards (vz)
  01:23:31 - 01:23:35 - Arie Bongaards (vz)
  01:23:36 - 01:23:37 - Peter Voskamp
  01:26:35 - 01:27:24 - Peter Voskamp
  01:28:24 - 01:28:45 - Arie Bongaards (vz)
  01:28:59 - 01:29:26 - Arie Bongaards (vz)
 13. 11

 14. 12

  Wethouder Van der Stee is uitgenodigd bij dit agendapunt.

  01:30:16 - 01:30:23 - Peter Duijsens
  01:34:39 - 01:34:40 - Arie Bongaards (vz)
  01:34:44 - 01:34:45 - Peter Duijsens
  01:34:47 - 01:39:12 - Dennis Chafiâ
  01:39:13 - 01:39:15 - Arie Bongaards (vz)
  01:42:38 - 01:42:40 - Arie Bongaards (vz)
  01:42:40 - 01:42:42 - Nico de Gier
  01:44:58 - 01:45:01 - Arie Bongaards (vz)
  01:45:01 - 01:45:02 - Duncan Plomp
  01:47:05 - 01:47:08 - Arie Bongaards (vz)
  01:47:08 - 01:47:09 - Ilse Daalhof
  01:48:11 - 01:48:12 - Arie Bongaards (vz)
  01:48:24 - 01:48:34 - Arie Bongaards (vz)
  01:48:34 - 01:52:28 - Ben van der Stee
  01:52:28 - 01:53:37 - Peter Duijsens
  01:53:37 - 01:53:38 - Arie Bongaards (vz)
  01:54:02 - 01:54:46 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:54:46 - 01:54:47 - Peter Duijsens
  01:54:47 - 01:54:48 - Dennis Chafiâ
  01:54:49 - 01:54:50 - Dennis Chafiâ
  01:54:51 - 01:54:52 - Peter Duijsens
  01:55:11 - 01:55:12 - Dennis Chafiâ
  01:55:12 - 01:55:14 - Arie Bongaards (vz)
  01:55:28 - 01:56:26 - Peter Duijsens
  01:56:26 - 01:56:29 - Arie Bongaards (vz)
  01:56:29 - 01:56:30 - Dennis Chafiâ
  01:56:32 - 01:56:37 - Arie Bongaards (vz)
  01:56:37 - 01:56:38 - Dennis Chafiâ
  01:56:56 - 01:56:57 - Ben van der Stee
  01:56:57 - 01:57:02 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:57:18 - 01:57:20 - Ben van der Stee
  01:57:20 - 01:57:27 - Dennis Chafiâ
  01:57:27 - 01:57:28 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:57:39 - 01:57:45 - Peter Duijsens
  01:57:47 - 01:57:49 - Arie Bongaards (vz)
  01:57:53 - 01:58:19 - Peter Duijsens
  01:58:23 - 01:58:40 - Ben van der Stee
  02:01:12 - 02:01:18 - Jurjen de Klerk
  02:01:18 - 02:01:19 - Arie Bongaards (vz)
  02:02:04 - 02:02:05 - Arie Bongaards (vz)
  02:02:44 - 02:02:49 - Jurjen de Klerk
  02:03:55 - 02:03:58 - Dennis Chafiâ
  02:03:58 - 02:04:00 - Arie Bongaards (vz)
  02:05:09 - 02:05:10 - Arie Bongaards (vz)
  02:05:10 - 02:05:11 - Dennis Chafiâ
  02:05:17 - 02:05:31 - Ben van der Stee
  02:05:31 - 02:05:46 - Dennis Chafiâ
  02:05:58 - 02:06:00 - Dennis Chafiâ
  02:06:18 - 02:06:19 - Ben van der Stee
  02:06:42 - 02:06:43 - Nico de Gier
  02:06:43 - 02:06:48 - Arie Bongaards (vz)
  02:07:58 - 02:07:59 - Ben van der Stee
  02:07:59 - 02:08:00 - Arie Bongaards (vz)
  02:08:51 - 02:08:53 - Arie Bongaards (vz)
  02:08:53 - 02:08:56 - Peter Duijsens
  02:10:47 - 02:10:48 - Ben van der Stee
  02:12:12 - 02:12:13 - Dennis Chafiâ
  02:12:13 - 02:12:14 - Peter Duijsens
  02:12:53 - 02:13:24 - Ambtelijke ondersteuning 1
  02:13:24 - 02:13:27 - Peter Duijsens
  02:13:27 - 02:13:29 - Dennis Chafiâ
  02:13:29 - 02:13:31 - Arie Bongaards (vz)
  02:14:35 - 02:14:37 - Ben van der Stee
  02:14:38 - 02:14:40 - Arie Bongaards (vz)
  02:14:51 - 02:14:53 - Jurjen de Klerk
  02:14:54 - 02:15:01 - Arie Bongaards (vz)
  02:15:06 - 02:15:07 - Arie Bongaards (vz)
 15. 14

  In de raad van 29 mei jl. is besloten het voorstel opnieuw te behandelen in de raadscommissie Ruimte op 11 juni a.s.


  Wethouder Van der Stee is uitgenodigd bij dit agendapunt.

  02:16:25 - 02:16:34 - Peter Valstar
  02:23:09 - 02:23:10 - Arie Bongaards (vz)
  02:23:10 - 02:23:11 - Arie Bongaards (vz)
  02:23:34 - 02:23:46 - Arie Bongaards (vz)
  02:23:46 - 02:23:48 - Jaco Eeltink
  02:25:44 - 02:25:48 - Arie Bongaards (vz)
  02:25:48 - 02:25:51 - Bart Wijnands
  02:26:18 - 02:26:19 - Arie Bongaards (vz)
  02:26:22 - 02:26:23 - René Lelieveld
  02:26:40 - 02:26:43 - Arie Bongaards (vz)
  02:28:12 - 02:28:15 - Arie Bongaards (vz)
  02:28:15 - 02:28:16 - Peter Duijsens
  02:31:26 - 02:31:27 - Arie Bongaards (vz)
  02:31:46 - 02:31:47 - Arie Bongaards (vz)
  02:31:56 - 02:34:03 - Ben van der Stee
  02:34:03 - 02:34:06 - Jaco Eeltink
  02:34:06 - 02:34:09 - Arie Bongaards (vz)
  02:34:40 - 02:34:44 - Jaco Eeltink
  02:34:44 - 02:34:54 - Arie Bongaards (vz)
  02:35:54 - 02:36:45 - Peter Duijsens
  02:37:18 - 02:37:38 - Ben van der Stee
  02:37:46 - 02:37:59 - Arie Bongaards (vz)
  02:37:59 - 02:38:13 - Jaco Eeltink
  02:38:29 - 02:38:45 - Arie Bongaards (vz)
 16. 15

  In de raad van 29 mei jl. is besloten het voorstel opnieuw te behandelen in de raadscommissie Ruimte op 11 juni a.s.


  Wethouder Van der Stee is uitgenodigd bij dit agendapunt.

  02:38:37 - 02:38:45 - Arie Bongaards (vz)
  02:38:45 - 02:38:46 - René Lelieveld
  02:40:35 - 02:40:36 - Arie Bongaards (vz)
  02:42:30 - 02:42:39 - Arie Bongaards (vz)
  02:43:44 - 02:44:09 - Ben van der Stee
  02:44:09 - 02:44:10 - Peter Duijsens
  02:44:10 - 02:44:11 - René Lelieveld
  02:44:38 - 02:44:39 - Peter Valstar
  02:44:45 - 02:44:46 - Arie Bongaards (vz)
  02:45:00 - 02:45:04 - Peter Duijsens
  02:45:29 - 02:45:30 - René Lelieveld
  02:45:37 - 02:45:38 - René Lelieveld
  02:45:38 - 02:45:40 - Arie Bongaards (vz)
  02:46:02 - 02:46:03 - René Lelieveld
  02:46:04 - 02:46:06 - Arie Bongaards (vz)
 17. 16

  In de raadsvergadering van 29 mei is besloten de motie eerst te behandelen in de raadscommissie Ruimte van 11 juni.


  Wethouder Van der Stee is bij dit agendapunt uitgenodigd.

  02:46:45 - 02:46:56 - Peter Duijsens
  02:48:50 - 02:48:51 - Jaco Eeltink
  02:50:23 - 02:50:26 - Arie Bongaards (vz)
  02:50:26 - 02:50:29 - Nico de Gier
  02:51:50 - 02:51:52 - Arie Bongaards (vz)
  02:51:52 - 02:51:53 - Duncan Plomp
  02:52:47 - 02:52:52 - Arie Bongaards (vz)
  02:52:52 - 02:53:31 - André van den Berg
  02:53:32 - 02:53:37 - Arie Bongaards (vz)
  02:53:37 - 02:53:39 - Peter Valstar
  02:54:43 - 02:54:45 - Arie Bongaards (vz)
  02:54:45 - 02:54:49 - Peter Duijsens
  02:57:34 - 02:57:38 - Jaco Eeltink
  02:57:38 - 02:57:39 - Arie Bongaards (vz)
  02:58:57 - 02:58:58 - Nico de Gier
  02:58:58 - 02:59:01 - Arie Bongaards (vz)
  02:59:57 - 03:00:01 - Arie Bongaards (vz)
  03:00:01 - 03:00:03 - Peter Duijsens
  03:00:07 - 03:00:32 - Arie Bongaards (vz)
 18. 17

  In de raadsvergadering van 29 mei is besloten de motie eerst te behandelen in de raadscommissie Ruimte van 11 juni.


  Wethouder Ferwerda is bij dit agendapunt uitgenodigd.

  03:00:13 - 03:00:32 - Arie Bongaards (vz)
  03:00:32 - 03:00:41 - Nico de Gier
  03:01:14 - 03:01:16 - Arie Bongaards (vz)
  03:02:54 - 03:02:55 - Arie Bongaards (vz)
  03:03:01 - 03:03:02 - Bart Wijnands
  03:03:52 - 03:03:53 - Arie Bongaards (vz)
  03:03:57 - 03:03:58 - Duncan Plomp
  03:05:31 - 03:05:39 - Arie Bongaards (vz)
  03:05:39 - 03:05:40 - Michiel Ferwerda
  03:08:04 - 03:08:05 - Duncan Plomp
  03:08:07 - 03:08:08 - Arie Bongaards (vz)
  03:08:40 - 03:08:41 - Michiel Ferwerda
  03:08:42 - 03:08:44 - Arie Bongaards (vz)
  03:08:56 - 03:09:00 - Arie Bongaards (vz)
  03:09:00 - 03:09:02 - Peter Duijsens
  03:09:06 - 03:09:23 - Arie Bongaards (vz)
 19. 18

  In de raadsvergadering van 29 mei is besloten de motie eerst te behandelen in de raadscommissie Ruimte van 11 juni.


  Wethouder Valstar is bij dit agendapunt uitgenodigd.

  03:09:11 - 03:09:23 - Arie Bongaards (vz)
  03:09:23 - 03:09:28 - Judith van den Bos-Scholtes
  03:09:46 - 03:09:47 - Peter Duijsens
  03:10:16 - 03:10:17 - Arie Bongaards (vz)
  03:10:21 - 03:11:05 - Ad van Harmelen
  03:11:07 - 03:11:18 - Arie Bongaards (vz)
  03:11:18 - 03:11:19 - Peter Valstar
  03:12:08 - 03:12:09 - Peter Duijsens
  03:12:09 - 03:12:10 - Arie Bongaards (vz)
  03:12:23 - 03:12:27 - Peter Valstar
  03:12:42 - 03:12:47 - Peter Duijsens
  03:12:49 - 03:12:52 - Peter Duijsens
  03:12:53 - 03:12:55 - Arie Bongaards (vz)
  03:12:55 - 03:13:02 - Peter Duijsens
 20. 19

  In de raadsvergadering van 29 mei is besloten de motie eerst te behandelen in de raadscommissie Ruimte van 11 juni.


  Wethouder Valstar is bij dit agendapunt uitgenodigd.

  03:13:26 - 03:13:28 - Nico de Gier
  03:13:54 - 03:13:55 - Peter Duijsens
  03:13:55 - 03:13:57 - Arie Bongaards (vz)
  03:15:21 - 03:15:24 - Arie Bongaards (vz)
  03:15:24 - 03:15:26 - Peter Voskamp
  03:15:36 - 03:15:37 - Peter Voskamp
  03:15:52 - 03:15:53 - Peter Duijsens
  03:15:54 - 03:16:01 - Arie Bongaards (vz)
  03:16:01 - 03:16:02 - Peter Valstar
  03:17:46 - 03:17:52 - Arie Bongaards (vz)
  03:17:52 - 03:18:07 - Peter Duijsens
  03:18:15 - 03:18:16 - Arie Bongaards (vz)
  03:18:16 - 03:18:17 - Peter Valstar
  03:18:19 - 03:18:21 - Peter Duijsens
 21. 20

  Bijgaand een persbericht over de waterkwaliteit in Westland. Ik wil dit gaarne laten agenderen voor de komende Commissie Ruimte. De wethouder heeft destijds toegezegd dat de resultaten van de inspanningen van de Taskforce ieder jaar geëvalueerd zouden worden. Dat zou in mei geschieden en ik heb daar in de laatste Commissie naar gevraagd en de wethouder heeft toen de beantwoording doorgeschoven. Gezien het rapport van het Hoogheemraadschap van Delfland over de waterkwaliteit Westland lijkt de kwestie opportuun, actueel en urgent.


  Verzoek
  Gaarne agenderen. Aan de wethouder het verzoek om de Westlandse resultaten van de Taskforce vooraf aan de Commissie toe te zenden.


  Wethouder Ferwerda is uitgenodigd bij dit agendapunt.

  03:18:45 - 03:18:46 - Michiel Ferwerda
  03:19:00 - 03:19:01 - Arie Bongaards (vz)
  03:19:02 - 03:19:03 - Arie Bongaards (vz)
  03:19:03 - 03:19:04 - Peter Duijsens
 22. 21
  Rondvraag
 23. 22.1

  De fractie van WV vraagt:
  - Is het College het met onze fractie eens dat slagers die eigen vlees keuren niet echt effectief zullen zijn bij het krijgen van goed resultaat?
  - Wat is de rol van de gemeente bij de inzet van die coaches en wat doet het College als over een jaar wederom blijkt dat de waterkwaliteit niet beter geworden is?


  Wethouder Ferwerda is uitgenodigd voor dit agendapunt.

  03:19:37 - 03:19:44 - Michiel Ferwerda
  03:21:32 - 03:22:08 - Arie Bongaards (vz)
 24. 22.2

  De fractie van CDA vraagt:


  1. is het college reeds bekend met vastlopende aanvragen voor nieuw-bouwvoornemens in tuinbouwgebieden en vastlopende reconstructies door gestelde stedenbouwkundige eisen en zo ja, wat is de inzet van het college?
  2. ligt de lat voor tuinbouwondernemer hoger dan tot op heden het geval is geweest en op basis van welke regels / raadbesluiten gebeurt dat dan?


  Wethouder Van der Stee is uitgenodigd voor dit agendapunt.

  03:21:38 - 03:22:08 - Arie Bongaards (vz)
  03:22:08 - 03:22:09 - Peter Valstar
  03:22:10 - 03:22:16 - Arie Bongaards (vz)
  03:22:46 - 03:22:47 - Jaco Eeltink
  03:22:47 - 03:23:00 - Arie Bongaards (vz)
  03:23:20 - 03:23:53 - Arie Bongaards (vz)
 25. 22.3

  De fractie LPF vraagt:


  1. Is de wethouder het met onze fractie eens dat het onbegrijpelijk is dat op dit drukke fietspad niet gestrooid wordt? 
  2. Is de wethouder bereid om te kijken of het fietspad langs de Verkadestraat alsnog meegenomen kan worden met de strooiroute voor komende winter?  Wethouder Ferwerda is uitgenodigd voor dit agendapunt.

  03:23:25 - 03:23:53 - Arie Bongaards (vz)
  03:23:53 - 03:23:59 - Michiel Ferwerda
  03:24:34 - 03:24:35 - Arie Bongaards (vz)
  03:24:37 - 03:24:44 - Trudy de Munck
  03:24:44 - 03:24:45 - Michiel Ferwerda
  03:25:06 - 03:25:07 - Trudy de Munck
  03:25:07 - 03:25:08 - Arie Bongaards (vz)
  03:25:29 - 03:25:33 - Arie Bongaards (vz)
  03:25:33 - 03:25:37 - Michiel Ferwerda
 26. 22.4

  De fractie LPF vraagt:


  1. Heeft de wethouder een prognose wanneer deze actualisatie daadwerkelijk wordt uitgerold? 
  2. Is de wethouder het met LPF Westland eens dat gezien het eerdere overleg uit 2022 het te lang duurt voordat er een actualisatie is en dat dit een gemiste kans is met betrekking tot de LOS percelen?  Wethouder Valstar is uitgenodigd voor dit agendapunt.

  03:26:13 - 03:26:15 - Peter Valstar
  03:26:34 - 03:27:11 - Arie Bongaards (vz)
 27. 22.5

  De fractie D66 vraagt:


  1. Kan het college bevestigen dat na voltooiing van de werkzaamheden in het Oosteinde, Nachtbus N4 de oude route door Wateringen weer gaat rijden? 
  2. Is het college bereid om in overleg met HTM met regelmaat, het liefst met grote regelmaat, de Westlanders te wijzen op het goedkope en veilige nachtvervoer met opstapplaatsen in Poeldijk en Wateringen?  Wethouder Valstar is uitgenodigd voor dit agendapunt.

  03:26:44 - 03:27:11 - Arie Bongaards (vz)
  03:27:11 - 03:27:13 - Peter Valstar
  03:27:20 - 03:27:48 - Arie Bongaards (vz)
 28. 23

  03:27:29 - 03:27:48 - Arie Bongaards (vz)