Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

dinsdag 9 april 2024

19:00
Locatie

Raadzaal - VDL-99-V.121

Voorzitter
Arie Bongaards
Toelichting

Commissie Ruimte

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.

  Opening door de voorzitter en mondelinge mededelingen van de voorzitter en leden van de raadscommissie Ruimte.

  00:05:38 - 00:06:38 - Arie Bongaards
 2. 2.

  00:06:33 - 00:06:38 - Arie Bongaards
  00:06:38 - 00:07:09 - Michiel Ferwerda
  00:07:09 - 00:07:12 - Trudy de Munck-Schoordijk
  00:07:13 - 00:07:25 - Arie Bongaards
  00:07:34 - 00:07:42 - Michiel Ferwerda
  00:07:43 - 00:09:25 - Arie Bongaards
 3. 3.

  De agenda wordt ter vaststelling voorgelegd.

  00:07:50 - 00:09:25 - Arie Bongaards
 4. 4.

  Er is gelegenheid tot het benutten van het spreekrecht m.b.t. vastgestelde vermelde agendapunten

  00:08:02 - 00:09:25 - Arie Bongaards
 5. 5.

  00:08:13 - 00:09:25 - Arie Bongaards
 6. 6.

  De actie- en toezeggingenlijst wordt ter vaststelling en ter bespreking van de voortgang voorgelegd.
   
  De memo's die bij dit agendapunt zijn aangehangen, zullen niet inhoudelijk behandeld worden, maar ontvangt u ter informatie. Indien een commissielid een memo inhoudelijk wenst te behandelen, kunt u dit bij de commissiegriffier aangeven (met een motivatie), zodat dit op de volgende agenda geplaatst kan worden.

  00:08:25 - 00:09:25 - Arie Bongaards
 7. 7.

  00:08:32 - 00:09:25 - Arie Bongaards
 8. 8.

  Hierbij ontvangt u de totaallijst van de openstaande ingekomen stukken onder behandeladvies 3 (Ter afdoening in handen stellen van het college met plaatsing reactie op Lijst Uitgaande Stukken)
  Zodra de beantwoording op deze lijst staat kan deze voor de volgende commissievergadering geagendeerd worden.

  00:08:42 - 00:09:25 - Arie Bongaards
 9. 9.

  Naar aanleiding van de Lijst in- en uitgaande stukken van de Raad van 27 maart zijn de volgende agenderingsverzoeken ontvangen:

  00:08:54 - 00:09:25 - Arie Bongaards
 10. 9.1.

  MOTIVATIE: De fractie Westland Verstandig wil weten:
  De schrijver wil graag dat de Commissie Ruimte hierover van gedachten wisselt. Wat kan er gedaan worden om aan de onveiligheid op de Dorpskade een einde te maken?
  Kan de oversteekplaats beveiligd worden?
   
  Wethouder Valstar is uitgenodigd bij dit punt aanwezig te zijn.

  00:09:01 - 00:09:25 - Arie Bongaards
  00:09:25 - 00:09:42 - Peter Duijsens
  00:09:52 - 00:09:54 - Arie Bongaards
  00:09:54 - 00:09:59 - Nico de Gier
  00:10:34 - 00:10:37 - Peter Duijsens
  00:10:46 - 00:10:50 - Arie Bongaards
  00:10:50 - 00:10:51 - Ilse Daalhof
  00:11:50 - 00:12:00 - Arie Bongaards
  00:12:00 - 00:12:55 - Peter Valstar
  00:12:56 - 00:12:57 - Peter Duijsens
  00:12:57 - 00:12:58 - Arie Bongaards
  00:13:18 - 00:13:19 - Peter Valstar
  00:13:20 - 00:13:21 - Arie Bongaards
  00:13:21 - 00:13:26 - Peter Valstar
  00:13:38 - 00:13:38 - Ilse Daalhof
  00:13:38 - 00:13:39 - Arie Bongaards
  00:13:39 - 00:13:41 - Ilse Daalhof
  00:13:42 - 00:13:44 - Ilse Daalhof
  00:14:08 - 00:14:09 - Peter Valstar
  00:14:09 - 00:14:09 - Arie Bongaards
  00:14:19 - 00:14:49 - Arie Bongaards
 11. 9.2.

  MOTIVATIE: de fractie Westland Verstandig vraagt: 
  Hoe ver staat de uitvoering van dit voornemen van 15 februari jl.?
  Waarom kan Vitis de coördinatie niet op zich nemen?
   
  Wethouder Ferwerda is uitgenodigd bij dit agendapunt.

  00:14:30 - 00:14:49 - Arie Bongaards
  00:14:49 - 00:14:50 - Michiel Ferwerda
  00:16:10 - 00:16:13 - Arie Bongaards
  00:16:13 - 00:16:14 - Cor van der Mark
  00:16:49 - 00:16:50 - Arie Bongaards
  00:16:51 - 00:16:52 - Michiel Ferwerda
  00:17:44 - 00:17:45 - Cor van der Mark
  00:17:46 - 00:17:47 - Cor van der Mark
  00:17:47 - 00:17:48 - Arie Bongaards
  00:18:00 - 00:18:01 - Michiel Ferwerda
  00:18:01 - 00:18:16 - Arie Bongaards
  00:18:17 - 00:18:18 - Peter Duijsens
  00:18:19 - 00:18:36 - Arie Bongaards
  00:19:49 - 00:19:49 - Arie Bongaards
  00:19:49 - 00:19:52 - Michiel Ferwerda
  00:20:32 - 00:20:58 - Arie Bongaards
 12. 10.

  Wethouder Van der Stee is bij dit agendapunt uitgenodigd.

  00:20:41 - 00:20:58 - Arie Bongaards
  00:21:00 - 00:23:16 - Peter Voskamp
  00:23:16 - 00:23:19 - Arie Bongaards
  00:23:20 - 00:25:28 - Nico de Gier
  00:25:29 - 00:25:31 - Arie Bongaards
  00:25:31 - 00:25:32 - Duncan Plomp
  00:26:52 - 00:26:53 - Arie Bongaards
  00:26:55 - 00:26:55 - Bianca van Dijk
  00:28:04 - 00:28:08 - Arie Bongaards
  00:28:08 - 00:33:03 - Jaco Eeltink
  00:33:04 - 00:33:05 - Arie Bongaards
  00:33:05 - 00:33:07 - Peter Duijsens
  00:39:46 - 00:39:47 - Arie Bongaards
  00:39:52 - 00:39:53 - René Lelieveld
  00:40:14 - 00:40:14 - Arie Bongaards
  00:40:19 - 00:40:21 - Ben van der Stee
  00:45:16 - 00:45:19 - Nico de Gier
  00:45:19 - 00:45:20 - Arie Bongaards
  00:45:57 - 00:45:58 - Ben van der Stee
  00:46:53 - 00:46:54 - Peter Duijsens
  00:46:54 - 00:46:54 - Arie Bongaards
  00:47:43 - 00:47:44 - Ben van der Stee
  00:47:44 - 00:47:47 - Arie Bongaards
  00:48:23 - 00:48:24 - Jaco Eeltink
  00:48:24 - 00:48:27 - Arie Bongaards
  00:48:47 - 00:48:50 - Arie Bongaards
  00:48:50 - 00:48:54 - Ben van der Stee
  00:51:06 - 00:51:08 - Jaco Eeltink
  00:51:08 - 00:51:10 - Arie Bongaards
  00:51:58 - 00:52:03 - Arie Bongaards
  00:52:24 - 00:52:26 - Peter Duijsens
  00:52:26 - 00:52:28 - Arie Bongaards
  00:52:36 - 00:52:38 - Jaco Eeltink
  00:52:47 - 00:52:58 - Jaco Eeltink
  00:52:58 - 00:53:00 - Arie Bongaards
  00:53:01 - 00:53:04 - Arie Bongaards
  00:53:10 - 00:53:14 - Jaco Eeltink
  00:53:15 - 00:53:20 - Arie Bongaards
  00:53:21 - 00:53:26 - Arie Bongaards
  00:53:34 - 00:54:23 - Jaco Eeltink
  00:54:23 - 00:54:26 - Arie Bongaards
  00:54:36 - 00:54:37 - Arie Bongaards
  00:55:10 - 00:55:11 - Ambtelijke ondersteuning
  00:55:11 - 00:55:26 - Arie Bongaards
  00:57:41 - 00:57:46 - Arie Bongaards
  00:57:46 - 00:57:47 - Jaco Eeltink
  00:57:49 - 00:57:50 - Rinus Noordam
  00:58:09 - 00:58:13 - Arie Bongaards
  00:58:13 - 00:58:14 - Jaco Eeltink
  00:58:42 - 00:58:42 - Arie Bongaards
  00:58:48 - 00:58:48 - Peter Voskamp
  01:01:00 - 01:01:06 - Arie Bongaards
  01:01:07 - 01:02:55 - Ben van der Stee
  01:02:55 - 01:02:56 - Ambtelijke ondersteuning
  01:02:57 - 01:03:00 - Jaco Eeltink
  01:03:01 - 01:03:09 - Arie Bongaards
  01:03:10 - 01:03:11 - Ben van der Stee
  01:03:38 - 01:03:39 - Ben van der Stee
  01:03:39 - 01:03:42 - Arie Bongaards
  01:03:44 - 01:03:45 - Ambtelijke ondersteuning
  01:03:45 - 01:03:46 - Arie Bongaards
  01:06:06 - 01:06:09 - Peter Voskamp
  01:06:10 - 01:06:11 - Arie Bongaards
  01:06:14 - 01:06:15 - Ambtelijke ondersteuning
  01:06:48 - 01:07:06 - Arie Bongaards
  01:07:06 - 01:07:08 - Peter Voskamp
  01:07:11 - 01:07:12 - Jaco Eeltink
  01:07:13 - 01:07:16 - Jaco Eeltink
  01:07:26 - 01:07:32 - Peter Voskamp
 13. 11.

  Wethouder Van der Stee is bij dit agendapunt uitgenodigd.

  01:07:56 - 01:07:57 - Peter Duijsens
  01:08:34 - 01:08:36 - Arie Bongaards
  01:08:36 - 01:08:39 - Jaco Eeltink
  01:09:22 - 01:09:25 - Arie Bongaards
  01:09:25 - 01:09:26 - Jurjen de Klerk
  01:10:19 - 01:10:19 - Arie Bongaards
  01:10:21 - 01:10:22 - Bert van der Wal
  01:10:33 - 01:10:33 - Arie Bongaards
  01:10:36 - 01:10:37 - Ad van Harmelen
  01:10:56 - 01:11:00 - Arie Bongaards
  01:11:01 - 01:12:08 - Aryan Dijkshoorn
  01:12:08 - 01:12:11 - Arie Bongaards
  01:12:11 - 01:12:12 - Bart Wijnands
  01:12:31 - 01:12:31 - Arie Bongaards
  01:12:33 - 01:12:33 - Peter Voskamp
  01:12:37 - 01:12:37 - Arie Bongaards
  01:12:37 - 01:12:40 - Joep van Veen
  01:15:06 - 01:15:07 - Arie Bongaards
  01:15:13 - 01:18:12 - Ben van der Stee
  01:18:12 - 01:18:15 - Jurjen de Klerk
  01:18:15 - 01:18:16 - Arie Bongaards
  01:22:57 - 01:23:34 - Ambtelijke ondersteuning
  01:23:40 - 01:23:51 - Ambtelijke ondersteuning
  01:23:51 - 01:23:52 - Joep van Veen
  01:23:52 - 01:23:58 - Arie Bongaards
  01:23:59 - 01:24:00 - Peter Duijsens
  01:24:04 - 01:24:07 - Ben van der Stee
  01:24:49 - 01:24:50 - Peter Duijsens
  01:24:50 - 01:24:51 - Arie Bongaards
  01:24:59 - 01:25:00 - Joep van Veen
  01:25:00 - 01:25:01 - Arie Bongaards
  01:25:28 - 01:25:49 - Arie Bongaards
 14. 12.

  In de raadsvergadering van 27 maart 2024 is afgesproken om de motie eerst te behandelen in de raadscommissie.
  Wethouder Ferwerda is bij dit agendapunt uitgenodigd.

  01:25:30 - 01:25:49 - Arie Bongaards
  01:25:49 - 01:25:52 - Peter Duijsens
  01:25:59 - 01:26:04 - Arie Bongaards
  01:26:04 - 01:26:05 - Duncan Plomp
  01:26:20 - 01:26:20 - Peter Duijsens
  01:26:20 - 01:26:21 - Arie Bongaards
  01:26:21 - 01:26:21 - Jaco Eeltink
  01:26:43 - 01:26:48 - Duncan Plomp
  01:26:49 - 01:26:50 - Peter Duijsens
  01:26:50 - 01:26:50 - Arie Bongaards
  01:27:02 - 01:27:03 - Arie Bongaards
  01:27:03 - 01:27:08 - Peter Duijsens
  01:27:10 - 01:27:11 - Michiel Ferwerda
  01:28:40 - 01:28:41 - Peter Duijsens
  01:28:42 - 01:28:44 - Arie Bongaards
  01:30:20 - 01:30:20 - Arie Bongaards
  01:30:20 - 01:30:21 - Michiel Ferwerda
  01:30:51 - 01:31:18 - Arie Bongaards
 15. 13.

  In de raadsvergadering van 27 maart 2024 is afgesproken om de motie eerst te behandelen in de raadscommissie.
  Wethouder Ferwerda is bij dit agendapunt uitgenodigd.

  01:31:00 - 01:31:18 - Arie Bongaards
  01:31:18 - 01:31:46 - Ilse Daalhof
  01:31:49 - 01:31:52 - Arie Bongaards
  01:31:52 - 01:31:53 - Peter Voskamp
  01:31:54 - 01:31:55 - Jaco Eeltink
  01:32:53 - 01:32:56 - Peter Duijsens
  01:33:14 - 01:33:14 - Arie Bongaards
  01:33:14 - 01:33:16 - Peter Duijsens
  01:34:14 - 01:34:17 - Arie Bongaards
  01:34:17 - 01:34:18 - Peter Voskamp
  01:34:26 - 01:34:29 - Jaco Eeltink
  01:34:54 - 01:34:56 - Arie Bongaards
  01:34:56 - 01:34:57 - Joep van Veen
  01:35:37 - 01:35:40 - Arie Bongaards
  01:35:40 - 01:35:41 - Nico de Gier
  01:35:41 - 01:35:42 - Ad van Harmelen
  01:35:43 - 01:35:44 - Ad van Harmelen
  01:36:31 - 01:36:32 - Arie Bongaards
  01:36:32 - 01:36:33 - Nico de Gier
  01:37:30 - 01:37:36 - Arie Bongaards
  01:37:36 - 01:37:37 - Michiel Ferwerda
  01:38:53 - 01:38:53 - Arie Bongaards
  01:38:53 - 01:38:57 - Ilse Daalhof
  01:39:35 - 01:39:36 - Arie Bongaards
  01:39:36 - 01:39:37 - Michiel Ferwerda
  01:39:56 - 01:39:58 - Arie Bongaards
  01:39:58 - 01:39:59 - Peter Duijsens
  01:40:00 - 01:40:14 - Ilse Daalhof
  01:40:17 - 01:40:18 - Michiel Ferwerda
  01:40:18 - 01:40:24 - Arie Bongaards
  01:40:29 - 01:40:30 - Arie Bongaards
  01:40:30 - 01:40:33 - Ad van Harmelen
  01:40:34 - 01:40:42 - Arie Bongaards
  01:40:42 - 01:40:46 - Ilse Daalhof
  01:41:08 - 01:41:24 - Arie Bongaards
 16. 14.

  Presentatie over concept vervoersplannen en reacties ophalen.
  Wethouder Valstar is bij dit agendapunt uitgenodigd.

  01:41:19 - 01:41:24 - Arie Bongaards
  01:41:24 - 01:41:37 - Ambtelijke ondersteuning
  01:57:42 - 01:57:45 - Joep van Veen
  01:57:47 - 01:57:47 - Arie Bongaards
  01:57:47 - 01:57:48 - Joep van Veen
  01:58:41 - 01:58:42 - Arie Bongaards
  01:58:44 - 01:58:54 - Arie Bongaards
  01:58:54 - 01:58:55 - Cor van der Mark
  01:58:55 - 01:59:04 - Cor van der Mark
  01:59:04 - 01:59:19 - Peter Duijsens
  02:01:04 - 02:01:07 - Arie Bongaards
  02:01:07 - 02:01:08 - Duncan Plomp
  02:01:13 - 02:01:14 - Ambtelijke ondersteuning
  02:03:21 - 02:03:24 - Arie Bongaards
  02:03:24 - 02:03:25 - Ad van Harmelen
  02:04:47 - 02:04:48 - Arie Bongaards
  02:04:53 - 02:05:17 - Trudy de Munck-Schoordijk
  02:05:17 - 02:05:20 - Ambtelijke ondersteuning
  02:05:23 - 02:06:25 - Trudy de Munck-Schoordijk
  02:06:27 - 02:06:29 - Arie Bongaards
  02:06:30 - 02:06:35 - Bart Wijnands
  02:07:35 - 02:07:36 - Arie Bongaards
  02:07:40 - 02:08:08 - René Lelieveld
  02:08:08 - 02:08:09 - Arie Bongaards
  02:08:12 - 02:08:13 - Peter Duijsens
  02:10:30 - 02:10:33 - Duncan Plomp
  02:10:55 - 02:10:56 - René Lelieveld
  02:10:56 - 02:10:59 - Arie Bongaards
  02:11:00 - 02:11:03 - Peter Duijsens
  02:11:05 - 02:11:54 - Arie Bongaards
 17. 15.

  De deadline voor het indienen van vragen voor de raadscommissie Ruimte is maandag 8 april om 12.00 uur.

  02:11:34 - 02:11:54 - Arie Bongaards
 18. 15.1.

  Wethouder Valstar is bij dit agendapunt uitgenodigd.

  02:11:41 - 02:11:54 - Arie Bongaards
  02:11:54 - 02:11:55 - Peter Valstar
  02:12:38 - 02:13:20 - Arie Bongaards
 19. 15.2.

  Wethouder van der Stee is bij dit agendapunt uitgenodigd.

  02:12:46 - 02:13:20 - Arie Bongaards
  02:13:20 - 02:13:21 - Ben van der Stee
  02:14:42 - 02:15:22 - Arie Bongaards
 20. 15.3.

  Wethouder Ferwerda is bij dit agendapunt uitgenodigd.

  02:14:49 - 02:15:22 - Arie Bongaards
  02:15:22 - 02:15:25 - Michiel Ferwerda
  02:15:41 - 02:15:47 - Arie Bongaards
  02:15:47 - 02:15:47 - Peter Voskamp
  02:15:47 - 02:15:48 - Michiel Ferwerda
  02:17:03 - 02:17:38 - Arie Bongaards
 21. 15.4.

  Wethouder Valstar is bij dit agendapunt uitgenodigd.

  02:17:07 - 02:17:38 - Arie Bongaards
  02:17:38 - 02:17:40 - Peter Valstar
  02:18:18 - 02:18:47 - Arie Bongaards
 22. 15.5.

  Wethouder Ferwerda is bij dit agendapunt uitgenodigd.

  02:18:26 - 02:18:47 - Arie Bongaards
  02:18:47 - 02:18:53 - Michiel Ferwerda
  02:20:00 - 02:20:28 - Arie Bongaards
 23. 15.6.

  Wethouder Ferwerda is bij dit agendapunt uitgenodigd.

  02:20:06 - 02:20:28 - Arie Bongaards
  02:20:28 - 02:21:11 - Michiel Ferwerda
  02:21:13 - 02:21:17 - Arie Bongaards
  02:21:17 - 02:21:19 - Trudy de Munck-Schoordijk
  02:21:27 - 02:21:33 - Michiel Ferwerda
  02:21:51 - 02:21:54 - Trudy de Munck-Schoordijk
  02:22:08 - 02:22:25 - Michiel Ferwerda
  02:22:26 - 02:22:31 - Trudy de Munck-Schoordijk
  02:22:32 - 02:22:33 - Michiel Ferwerda
  02:22:33 - 02:22:44 - Trudy de Munck-Schoordijk
  02:22:46 - 02:22:53 - Michiel Ferwerda
  02:22:53 - 02:22:54 - Trudy de Munck-Schoordijk
  02:22:58 - 02:23:29 - Arie Bongaards
 24. 15.7.

  Wethouder Ferwerda is bij dit agendapunt uitgenodigd.

  02:23:09 - 02:23:29 - Arie Bongaards
  02:23:29 - 02:23:30 - Michiel Ferwerda
  02:24:44 - 02:24:45 - Cor van der Mark
  02:24:45 - 02:24:51 - Arie Bongaards
  02:26:31 - 02:27:17 - Arie Bongaards
 25. 15.8.

  Wethouder Ferwerda is bij dit agendapunt uitgenodigd.

  02:26:39 - 02:27:17 - Arie Bongaards
  02:27:17 - 02:27:53 - Michiel Ferwerda
  02:27:56 - 02:27:57 - Arie Bongaards
  02:27:57 - 02:28:00 - Jurjen de Klerk
  02:28:31 - 02:28:33 - Arie Bongaards
  02:28:33 - 02:28:34 - Michiel Ferwerda
  02:29:17 - 02:30:30 - Arie Bongaards
 26. 16.

  Sluiting door de voorzitter.

  02:29:24 - 02:30:30 - Arie Bongaards