Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie MO

maandag 8 april 2024

19:00
Locatie

Raadzaal - VDL-99-V.121

Voorzitter
Cor van der Mark
Toelichting

Commissie MO

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.

  Opening door de voorzitter en mondelinge mededelingen van de voorzitter en leden van de raadscommissie MO.

  00:04:16 - 00:05:06 - Cor van der Mark
  00:05:06 - 00:05:11 - Anko Goudswaard
 2. 2.

  00:05:09 - 00:05:11 - Anko Goudswaard
  00:06:39 - 00:06:40 - Cor van der Mark
  00:06:42 - 00:06:43 - Carlieke van Staalduinen
  00:07:13 - 00:07:18 - Cor van der Mark
  00:07:18 - 00:07:19 - André van den Berg
  00:09:35 - 00:09:47 - Ilse Daalhof
  00:10:31 - 00:10:44 - Cor van der Mark
  00:10:44 - 00:10:45 - Peter Duijsens
  00:10:46 - 00:10:48 - André van den Berg
  00:11:16 - 00:11:24 - Nico de Gier
  00:11:24 - 00:11:25 - Cor van der Mark
  00:11:29 - 00:11:37 - Cor van der Mark
  00:11:44 - 00:11:45 - Suzanne van Erven
  00:11:45 - 00:11:45 - Cor van der Mark
  00:11:52 - 00:11:56 - Cor van der Mark
  00:12:13 - 00:12:15 - Cor van der Mark
  00:12:25 - 00:12:25 - Suzanne van Erven
  00:12:28 - 00:12:28 - Cor van der Mark
  00:12:28 - 00:12:31 - André van der Meer
  00:12:32 - 00:12:35 - Kevin Klinkspoor
  00:12:44 - 00:12:44 - Cor van der Mark
  00:12:44 - 00:12:50 - Duncan Plomp
  00:12:50 - 00:12:51 - Bea Koen-Snijders
  00:13:15 - 00:13:23 - Cor van der Mark
  00:13:31 - 00:13:31 - Cor van der Mark
  00:13:31 - 00:13:34 - Kevin Klinkspoor
 3. 3.

  De agenda wordt ter vaststelling voorgelegd.

  00:14:15 - 00:14:17 - Cor van der Mark
  00:14:18 - 00:14:18 - Peter Duijsens
  00:14:24 - 00:14:30 - Cor van der Mark
  00:14:31 - 00:14:43 - Cor van der Mark
  00:14:43 - 00:14:43 - Jasper van der Voort
  00:14:49 - 00:14:53 - Cor van der Mark
  00:15:09 - 00:15:10 - Cor van der Mark
 4. 4.

  Er is gelegenheid tot het benutten van het spreekrecht m.b.t. vastgestelde vermelde agendapunten

  00:16:04 - 00:16:11 - Cor van der Mark
  00:16:11 - 00:16:18 - Inspreker
  00:20:01 - 00:20:07 - Cor van der Mark
  00:20:07 - 00:20:09 - André van der Meer
  00:21:15 - 00:21:17 - André van der Meer
  00:21:17 - 00:21:18 - Cor van der Mark
  00:21:33 - 00:21:47 - André van der Meer
  00:21:48 - 00:21:50 - Cor van der Mark
  00:21:50 - 00:22:14 - Kevin Klinkspoor
  00:22:32 - 00:23:49 - Kevin Klinkspoor
  00:23:49 - 00:23:51 - Cor van der Mark
  00:24:15 - 00:24:16 - Cor van der Mark
  00:24:18 - 00:24:18 - Peter Duijsens
  00:24:53 - 00:24:55 - Cor van der Mark
  00:24:55 - 00:24:57 - Gerben Voois
  00:26:31 - 00:26:31 - Cor van der Mark
  00:28:52 - 00:28:56 - Cor van der Mark
  00:28:56 - 00:28:57 - Ilse Daalhof
  00:29:13 - 00:29:14 - Cor van der Mark
  00:30:00 - 00:30:09 - Cor van der Mark
  00:30:09 - 00:30:11 - Kevin Klinkspoor
  00:30:45 - 00:30:47 - Cor van der Mark
  00:30:47 - 00:30:47 - Peter Duijsens
  00:31:42 - 00:31:57 - Cor van der Mark
  00:32:10 - 00:32:12 - Cor van der Mark
  00:36:44 - 00:37:04 - Cor van der Mark
  00:37:05 - 00:37:07 - Cor van der Mark
  00:37:07 - 00:37:13 - Ilse Daalhof
 5. 5.

  De besluitenlijst van de raadscommissie MO van 11 maart 2024 wordt ter vaststelling en ter bespreking van de voortgang voorgelegd.

 6. 6.

  De actie- en toezeggingenlijst wordt ter vaststelling en ter bespreking van de voortgang voorgelegd.
   
  De memo's die bij dit agendapunt zijn aangehangen, zullen niet inhoudelijk behandeld worden, maar ontvangt u ter informatie. Indien een commissielid een memo inhoudelijk wenst te behandelen, kunt u dit bij de commissiegriffier aangeven (met een motivatie), zodat dit op de volgende agenda geplaatst kan worden.

 7. 7.

  De Lange Termijn Agenda (LTA) wordt ter vaststelling en ter bespreking van de voortgang voorgelegd.

  00:37:47 - 00:38:25 - Max de Bruin
  00:38:27 - 00:38:49 - Ilse Daalhof
  00:38:53 - 00:38:57 - Carlieke van Staalduinen
  00:38:57 - 00:39:01 - Ilse Daalhof
 8. 8.

  Hierbij ontvangt u de totaallijst van de openstaande ingekomen stukken onder behandeladvies 3 (Ter afdoening in handen stellen van het college met plaatsing reactie op Lijst Uitgaande Stukken)
  Zodra de beantwoording op deze lijst staat, kan deze voor de volgende commissievergadering geagendeerd worden.

 9. 9.

  Naar aanleiding van de Lijst in- en uitgaande stukken van de Raad van 27 maart 2024 zijn de volgende agenderingsverzoeken ontvangen:

 10. 9.1.

  Geagendeerd door fractie WV:
  MOTIVATIE: 
  Het College geeft aan dat zoals andere gemeenten dat doen, het eerder afkopen van de schulden niet wenselijk is. Dat zou te complex zijn.
  Dit zou toch moeten kunnen in eenvoudige te overziene gevallen met een gering bedrag waardoor een hoop ellende voorkomen kan worden. Wat zijn de wettelijke kaders en waarom is het complex?
  Tegen welke wet- en regelgeving druist dit in?
   
  Wethouder van Staalduinen is uitgenodigd om bij dit punt aanwezig te zijn.

  00:39:55 - 00:40:31 - Carlieke van Staalduinen
  00:40:50 - 00:40:50 - Nico de Gier
  00:40:50 - 00:40:51 - Peter Duijsens
  00:40:51 - 00:40:52 - Cor van der Mark
  00:41:18 - 00:41:19 - Nico de Gier
  00:41:21 - 00:41:22 - Cor van der Mark
  00:41:22 - 00:41:23 - Nico de Gier
  00:41:51 - 00:41:51 - Cor van der Mark
  00:41:52 - 00:42:05 - Carlieke van Staalduinen
  00:42:05 - 00:42:08 - Nico de Gier
  00:42:13 - 00:42:19 - Cor van der Mark
  00:42:19 - 00:42:19 - Carlieke van Staalduinen
 11. 9.2

  Geagendeerd door fractie WV.
  MOTIVATIE:
  Wat betekent het nu voor de 80 bedden die per direct zouden moeten komen?
  Zijn dat de 48 tot 60 plekken bij de Kreek? Waarom moet dat nog zo lang duren?
   
  Wethouder van Staalduinen is uitgenodigd om bij dit agendapunt aanwezig te zijn.

  00:42:54 - 00:44:18 - Carlieke van Staalduinen
  00:44:18 - 00:44:19 - Cor van der Mark
  00:44:20 - 00:44:37 - Peter Duijsens
  00:44:37 - 00:44:38 - Carlieke van Staalduinen
  00:44:39 - 00:44:40 - Peter Duijsens
  00:44:40 - 00:44:40 - Cor van der Mark
  00:44:51 - 00:45:24 - Cor van der Mark
 12. 9.3

  Geagendeerd door fractie WV.
  MOTIVATIE:
  Worden hier ook bij betrokken de mensen die nu op Westerhonk verblijven en graag zelfstandig willen gaan wonen?
  Welke woningen worden hiervoor bestemd?
  Zijn de al lang leegstaande woningen aan de Anijslaan in Wateringen en Bonenkruidpad eveneens te Wateringen ook hiervoor al ingezet?
   
  Wethouder van Staalduinen is uitgenodigd om bij dit agendapunt aanwezig te zijn.

  00:44:59 - 00:45:24 - Cor van der Mark
  00:45:24 - 00:45:51 - Carlieke van Staalduinen
  00:46:20 - 00:46:21 - Cor van der Mark
  00:46:21 - 00:46:24 - Peter Duijsens
  00:46:28 - 00:46:34 - Carlieke van Staalduinen
  00:46:52 - 00:46:52 - Cor van der Mark
  00:47:04 - 00:47:27 - Carlieke van Staalduinen
  00:47:40 - 00:47:51 - Cor van der Mark
  00:47:51 - 00:47:51 - Peter Duijsens
  00:49:25 - 00:49:28 - Cor van der Mark
  00:49:29 - 00:49:29 - Cor van der Mark
  00:49:36 - 00:49:51 - Anja Muilwijk-van der Hoeve
  00:50:44 - 00:50:46 - Cor van der Mark
  00:50:49 - 00:53:03 - Jacob Zwinkels
  00:53:04 - 00:53:08 - Cor van der Mark
  00:53:08 - 00:53:08 - Kevin Klinkspoor
  00:54:53 - 00:54:55 - Cor van der Mark
  00:55:00 - 00:55:38 - Nico de Gier
  00:55:42 - 00:58:53 - Ilse Daalhof
  00:58:57 - 00:59:18 - Peter Hofland
  00:59:51 - 00:59:53 - Cor van der Mark
  00:59:54 - 01:00:47 - Jolanda Suijker-Van Wingerden
  01:00:48 - 01:00:50 - Cor van der Mark
  01:00:50 - 01:01:46 - André van den Berg
  01:01:46 - 01:01:46 - Cor van der Mark
  01:01:54 - 01:01:56 - Carlieke van Staalduinen
  01:01:56 - 01:01:59 - André van den Berg
 13. 10.

  Wethouder van Staalduinen is uitgenodigd om bij dit agendapunt aanwezig te zijn.

  01:01:58 - 01:01:59 - André van den Berg
  01:05:14 - 01:05:37 - Jacob Zwinkels
  01:07:23 - 01:07:25 - Ilse Daalhof
  01:07:25 - 01:07:26 - Cor van der Mark
  01:08:14 - 01:08:14 - Nico de Gier
  01:08:18 - 01:08:19 - Nico de Gier
  01:09:42 - 01:09:45 - Ilse Daalhof
  01:09:45 - 01:09:47 - Cor van der Mark
  01:09:55 - 01:10:23 - Carlieke van Staalduinen
  01:10:23 - 01:10:26 - Cor van der Mark
  01:10:56 - 01:10:58 - Cor van der Mark
  01:10:59 - 01:11:08 - Jolanda Suijker-Van Wingerden
  01:11:08 - 01:11:08 - Cor van der Mark
  01:11:09 - 01:11:10 - Cor van der Mark
  01:11:25 - 01:11:26 - Jolanda Suijker-Van Wingerden
  01:11:27 - 01:11:27 - Cor van der Mark
  01:11:29 - 01:11:32 - Kevin Klinkspoor
  01:11:37 - 01:11:45 - Duncan Plomp
  01:12:05 - 01:12:07 - Cor van der Mark
  01:12:07 - 01:12:07 - Jacob Zwinkels
  01:13:10 - 01:13:18 - Cor van der Mark
  01:13:37 - 01:13:38 - Cor van der Mark
  01:13:40 - 01:13:41 - Kevin Klinkspoor
  01:14:11 - 01:14:14 - Cor van der Mark
  01:14:30 - 01:14:31 - Cor van der Mark
  01:14:36 - 01:14:38 - Carlieke van Staalduinen
  01:18:46 - 01:18:51 - Cor van der Mark
  01:18:52 - 01:18:58 - Cor van der Mark
  01:19:17 - 01:19:18 - Cor van der Mark
  01:19:29 - 01:19:40 - Cor van der Mark
  01:19:57 - 01:20:00 - Carlieke van Staalduinen
  01:20:00 - 01:20:03 - Kevin Klinkspoor
 14. 11.

  Wethouder van Staalduinen is uitgenodigd om bij dit agendapunt aanwezig te zijn.

 15. 12.

  De deadline voor het indienen van vragen voor de raadscommissie MO is vrijdag, 5 april 2024 om 12.00 uur.

 16. 13.

  Sluiting door de voorzitter.