Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie MO

maandag 13 mei 2024

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
vz C. (Cor) van der Mark

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Opening door de voorzitter en mondelinge mededelingen van de voorzitter en leden van de raadscommissie MO.

  00:11:01 - 00:11:58 - C. Wortelboer
  00:11:58 - 00:11:59 - A. Goudswaard
 2. 2

  00:14:07 - 00:14:09 - J.G.M. Suijker
  00:14:09 - 00:14:12 - C. Wortelboer
  00:14:40 - 00:14:42 - C. Wortelboer
  00:14:43 - 00:14:44 - A. Goudswaard
  00:15:58 - 00:16:04 - C. Wortelboer
  00:16:07 - 00:16:09 - P.J.L.J. (Peter) Duijsens
  00:16:22 - 00:16:23 - A. Goudswaard
  00:16:23 - 00:16:24 - C. Wortelboer
  00:17:35 - 00:17:55 - C. Wortelboer
  00:17:55 - 00:17:57 - P.J.L.J. (Peter) Duijsens
  00:18:06 - 00:18:07 - A. Goudswaard
  00:18:10 - 00:18:12 - C. Wortelboer
  00:20:56 - 00:23:00 - C. Wortelboer
 3. 3

  De agenda wordt ter vaststelling voorgelegd.

  00:21:06 - 00:23:00 - C. Wortelboer
 4. 4

  Er is gelegenheid tot het benutten van het spreekrecht m.b.t. vastgestelde vermelde agendapunten.

  00:22:20 - 00:23:00 - C. Wortelboer
  00:23:00 - 00:23:04 - Inspreker 1
  00:27:14 - 00:27:15 - C. Wortelboer
  00:27:17 - 00:27:18 - M.D. van der Stelt
  00:27:29 - 00:27:35 - P. Hofland
  00:28:18 - 00:28:28 - N.J.M. de Gier
  00:28:33 - 00:28:35 - C. Wortelboer
  00:28:56 - 00:29:09 - C. Wortelboer
  00:29:25 - 00:29:42 - C. Wortelboer
  00:30:12 - 00:30:15 - C. Wortelboer
  00:30:30 - 00:30:40 - C. Wortelboer
  00:31:27 - 00:32:11 - C. Wortelboer
  00:32:12 - 00:32:14 - C. Wortelboer
  00:32:14 - 00:32:15 - M.D. van der Stelt
  00:32:59 - 00:33:00 - C. Wortelboer
  00:33:08 - 00:33:12 - M.D. van der Stelt
  00:34:39 - 00:34:40 - C. Wortelboer
  00:34:40 - 00:34:46 - P.J.L.J. (Peter) Duijsens
  00:34:52 - 00:34:56 - M.D. van der Stelt
  00:35:13 - 00:35:16 - C. Wortelboer
  00:35:16 - 00:35:17 - J. Muilwijk-van der Hoeven
  00:35:36 - 00:35:37 - C. Wortelboer
  00:36:28 - 00:36:30 - C. Wortelboer
  00:36:30 - 00:36:32 - P.J.L.J. (Peter) Duijsens
  00:36:32 - 00:36:33 - A.P. van der Meer
  00:36:59 - 00:37:00 - C. Wortelboer
  00:37:00 - 00:37:02 - P.J.L.J. (Peter) Duijsens
  00:37:27 - 00:37:28 - C. Wortelboer
  00:38:08 - 00:38:10 - C. Wortelboer
  00:38:10 - 00:38:12 - K.W.J. Klinkspoor
  00:39:28 - 00:39:32 - C. Wortelboer
  00:39:32 - 00:39:33 - R. van der Giessen
  00:40:08 - 00:40:13 - C. Wortelboer
  00:40:44 - 00:40:53 - C. Wortelboer
  00:41:14 - 00:41:32 - Inspreker 1
  00:46:44 - 00:46:53 - C. Wortelboer
  00:48:13 - 00:48:16 - C. Wortelboer
  00:48:36 - 00:48:45 - C. Wortelboer
  00:48:45 - 00:49:47 - P.J.L.J. (Peter) Duijsens
  00:50:38 - 00:51:00 - C. Wortelboer
  00:51:00 - 00:51:12 - N.J.M. de Gier
  00:51:41 - 00:51:52 - C. Wortelboer
  00:51:53 - 00:51:57 - C. Wortelboer
  00:51:58 - 00:51:59 - C. Wortelboer
  00:52:41 - 00:52:47 - Inspreker 1
  00:54:35 - 00:54:51 - C. Wortelboer
  00:55:48 - 00:56:05 - C. Wortelboer
  00:56:18 - 00:56:21 - Inspreker 1
  00:59:34 - 00:59:41 - C. Wortelboer
  00:59:42 - 01:00:14 - N.J.M. de Gier
  01:00:14 - 01:00:20 - C. Wortelboer
  01:00:50 - 01:01:01 - C. Wortelboer
 5. 5

  De besluitenlijst van de raadscommissie MO van 8 april 2024 wordt ter vaststelling en ter bespreking van de voortgang voorgelegd.

 6. 6

  De actie- en toezeggingenlijst wordt ter vaststelling en ter bespreking van de voortgang voorgelegd.  De memo's die bij dit agendapunt zijn aangehangen, zullen niet inhoudelijk behandeld worden, maar ontvangt u ter informatie. Indien een commissielid een memo inhoudelijk wenst te behandelen, kunt u dit bij de commissiegriffier aangeven (met een motivatie), zodat dit op de volgende agenda geplaatst kan worden.

  01:01:13 - 01:01:42 - P.J.L.J. (Peter) Duijsens
  01:01:42 - 01:02:13 - C.Y. van Staalduinen
 7. 7

  De Lange Termijn Agenda (LTA) wordt ter vaststelling en ter bespreking van de voortgang voorgelegd.

 8. 8

  Hierbij ontvangt u de totaallijst van de openstaande ingekomen stukken onder behandeladvies 3 (Ter afdoening in handen stellen van het college met plaatsing reactie op Lijst Uitgaande Stukken)
  Zodra de beantwoording op deze lijst staat, kan deze voor de volgende commissievergadering geagendeerd worden.

 9. 9

  Naar aanleiding van de Lijst in- en uitgaande stukken van de Raad van 24 april 2024 zijn de volgende agenderingsverzoeken ontvangen:

  01:03:00 - 01:03:17 - A. Goudswaard
 10. 9.1

  Geagendeerd door fractie WV, de heer Peter Duijsens
  MOTIVATIE:
  Blijkbaar is er nogal wat misverstand over wat nu precies het Sense-spreekuur behelst.
  Lijkt het niet goed om GGZ te vragen een uiteenzetting te geven voor de Raad, zodat wellicht een en ander nog een keer door de Raad bekeken kan worden?


  Wethouder van Staalduinen is uitgenodigd om bij dit punt aanwezig te zijn.

  01:08:27 - 01:08:56 - C. Wortelboer
  01:08:56 - 01:09:01 - P.J.L.J. (Peter) Duijsens
  01:09:44 - 01:11:24 - C.Y. van Staalduinen
  01:11:54 - 01:12:19 - C. Wortelboer
  01:12:19 - 01:12:44 - K.W.J. Klinkspoor
  01:13:47 - 01:13:55 - C. Wortelboer
  01:13:55 - 01:14:14 - P.J.L.J. (Peter) Duijsens
  01:14:17 - 01:14:20 - C.Y. van Staalduinen
  01:14:20 - 01:14:24 - C. Wortelboer
  01:15:03 - 01:15:06 - C. Wortelboer
  01:15:06 - 01:15:21 - C.Y. van Staalduinen
  01:15:33 - 01:15:44 - C. Wortelboer
  01:15:44 - 01:15:46 - P.J.L.J. (Peter) Duijsens
  01:16:07 - 01:16:09 - I. Daalhof
  01:16:17 - 01:16:18 - C. Wortelboer
  01:16:37 - 01:16:38 - C. Wortelboer
  01:16:38 - 01:16:43 - P.J.L.J. (Peter) Duijsens
  01:16:56 - 01:17:54 - I. Daalhof
  01:17:54 - 01:17:57 - C. Wortelboer
  01:18:04 - 01:18:27 - C. Wortelboer
  01:18:35 - 01:18:57 - C. Wortelboer
  01:18:57 - 01:18:58 - P.J.L.J. (Peter) Duijsens
  01:19:46 - 01:19:48 - C. Wortelboer
  01:19:48 - 01:19:49 - N.J.M. de Gier
  01:19:50 - 01:19:59 - M.D. van der Stelt
  01:22:12 - 01:22:15 - I. Daalhof
  01:22:15 - 01:22:22 - C. Wortelboer
  01:22:43 - 01:23:10 - I. Daalhof
  01:23:10 - 01:23:17 - C. Wortelboer
  01:24:21 - 01:24:23 - C. Wortelboer
  01:24:23 - 01:24:37 - I. Daalhof
  01:24:39 - 01:24:40 - C. Wortelboer
  01:24:40 - 01:24:48 - M.D. van der Stelt
  01:24:52 - 01:24:53 - C. Wortelboer
  01:24:56 - 01:24:57 - N.J.M. de Gier
  01:25:39 - 01:25:40 - C. Wortelboer
  01:25:42 - 01:25:43 - A.P. van der Meer
  01:26:02 - 01:26:03 - C. Wortelboer
  01:27:05 - 01:27:19 - C. Wortelboer
  01:27:45 - 01:27:48 - C. Wortelboer
  01:27:54 - 01:28:10 - J. Muilwijk-van der Hoeven
  01:28:10 - 01:28:12 - C. Wortelboer
  01:28:13 - 01:28:14 - S. van Erven
  01:28:29 - 01:28:32 - C. Wortelboer
  01:28:32 - 01:28:46 - C.Y. van Staalduinen
  01:28:49 - 01:28:50 - A.P. van der Meer
  01:28:50 - 01:28:54 - N.J.M. de Gier
  01:29:06 - 01:29:07 - C.Y. van Staalduinen
  01:29:09 - 01:29:10 - A.P. van der Meer
  01:29:20 - 01:29:23 - C. Wortelboer
  01:29:51 - 01:29:52 - C. Wortelboer
 11. 9.2

  Geagendeerd door fractie WV, de heer P. Duijsens.
  MOTIVATIE:
  Kunnen we de resultaten van de vier actielijnen zien?
  Vindt in ieder geval een evaluatie plaats of het percentage laaggeletterden in Westland gedaald is?


  Wethouder Goudswaard is uitgenodigd om bij dit agendapunt aanwezig te zijn.

  01:03:01 - 01:03:17 - A. Goudswaard
  01:05:32 - 01:05:33 - C. Wortelboer
  01:05:36 - 01:05:38 - P.J.L.J. (Peter) Duijsens
  01:06:06 - 01:06:11 - C. Wortelboer
  01:06:12 - 01:06:19 - A. Goudswaard
  01:06:20 - 01:06:21 - C. Wortelboer
  01:07:45 - 01:07:46 - C. Wortelboer
  01:07:47 - 01:07:53 - S. van Erven
  01:08:07 - 01:08:13 - A. Goudswaard
  01:08:15 - 01:08:56 - C. Wortelboer
 12. 10

 13. 11

  Wethouder van Staalduinen is uitgenodigd om bij dit agendapunt aanwezig te zijn.

  01:31:25 - 01:31:29 - P.J.L.J. (Peter) Duijsens
  01:31:29 - 01:31:30 - P.J.L.J. (Peter) Duijsens
  01:31:31 - 01:31:37 - C. Wortelboer
  01:31:37 - 01:31:47 - P.J.L.J. (Peter) Duijsens
  01:31:49 - 01:31:51 - C.Y. van Staalduinen
  01:31:54 - 01:31:56 - C. Wortelboer
  01:32:04 - 01:32:06 - N.J.M. de Gier
  01:32:10 - 01:32:11 - N.J.M. de Gier
  01:32:12 - 01:32:13 - N.J.M. de Gier
  01:32:27 - 01:32:38 - N.J.M. de Gier
  01:33:24 - 01:33:25 - C. Wortelboer
  01:33:25 - 01:33:27 - C.Y. van Staalduinen
  01:33:33 - 01:33:34 - S. van Erven
  01:33:34 - 01:33:35 - C. Wortelboer
  01:33:49 - 01:33:50 - M.D. van der Stelt
  01:33:50 - 01:33:51 - S. van Erven
  01:33:55 - 01:33:56 - C. Wortelboer
  01:33:56 - 01:33:57 - S. van Erven
  01:33:59 - 01:34:04 - M.D. van der Stelt
  01:34:11 - 01:34:16 - M.D. van der Stelt
  01:34:42 - 01:34:45 - S. van Erven
  01:34:59 - 01:35:01 - S. van Erven
  01:35:08 - 01:35:17 - C.Y. van Staalduinen
  01:35:27 - 01:36:42 - Ambtelijke ondersteuning 1
  01:36:42 - 01:36:43 - C. Wortelboer
  01:36:43 - 01:36:50 - M.D. van der Stelt
  01:37:12 - 01:37:19 - C. Wortelboer
  01:37:19 - 01:37:23 - C.Y. van Staalduinen
  01:37:24 - 01:37:25 - C.Y. van Staalduinen
  01:37:36 - 01:37:39 - N.J.M. de Gier
  01:37:59 - 01:38:00 - C. Wortelboer
  01:38:12 - 01:38:22 - M.D. van der Stelt
  01:38:26 - 01:38:27 - C.Y. van Staalduinen
  01:38:48 - 01:38:49 - P.J.L.J. (Peter) Duijsens
  01:38:49 - 01:38:50 - N.J.M. de Gier
  01:39:04 - 01:39:07 - C.Y. van Staalduinen
  01:39:09 - 01:39:10 - M.D. van der Stelt
  01:39:13 - 01:39:15 - C. Wortelboer
  01:39:27 - 01:39:50 - C.Y. van Staalduinen
  01:39:51 - 01:40:08 - C. Wortelboer
  01:40:08 - 01:40:17 - C.Y. van Staalduinen
  01:40:20 - 01:41:02 - C. Wortelboer
  01:41:30 - 01:41:42 - A.P. van der Meer
  01:41:59 - 01:42:02 - C.Y. van Staalduinen
  01:42:03 - 01:42:04 - C. Wortelboer
  01:42:04 - 01:42:05 - A.P. van der Meer
  01:42:07 - 01:42:08 - A.P. van der Meer
  01:42:08 - 01:42:09 - C. Wortelboer
 14. 13

  In de raadsvergadering van 24 april 2024 is afgesproken om de motie eerst te behandelen in de raadscommissie MO op 13 mei 2024.


  Wethouder van Staalduinen is uitgenodigd om bij dit agendapunt aanwezig te zijn.

 15. 14

  In de raadsvergadering van 24 april 2024 is afgesproken om de motie eerst te behandelen in de raadscommissie MO op 13 mei 2024.


  Wethouder van Staalduinen is uitgenodigd om bij dit agendapunt aanwezig te zijn.

  01:43:08 - 01:43:30 - C.Y. van Staalduinen
  01:44:42 - 01:44:44 - P. Hofland
  01:44:46 - 01:45:05 - C. Wortelboer
  01:45:06 - 01:45:35 - C. Wortelboer
  01:45:36 - 01:45:40 - C. Wortelboer
  01:45:41 - 01:45:53 - C. Wortelboer
  01:45:54 - 01:45:55 - C. Wortelboer
  01:45:55 - 01:45:56 - C.Y. van Staalduinen
  01:45:57 - 01:45:58 - C.Y. van Staalduinen
  01:46:00 - 01:46:21 - C. Wortelboer
  01:46:36 - 01:46:37 - C. Wortelboer
  01:46:38 - 01:46:39 - P. Hofland
  01:46:39 - 01:46:43 - N.J.M. de Gier
  01:46:43 - 01:46:44 - C. Wortelboer
  01:46:54 - 01:46:55 - C.Y. van Staalduinen
  01:47:36 - 01:47:37 - C. Wortelboer
  01:47:38 - 01:47:39 - C. Wortelboer
  01:47:41 - 01:48:04 - I. Daalhof
  01:48:04 - 01:48:08 - P. Hofland
  01:48:08 - 01:48:16 - C. Wortelboer
  01:49:02 - 01:49:06 - C. Wortelboer
  01:49:07 - 01:49:24 - C. Wortelboer
  01:49:26 - 01:49:28 - C. Wortelboer
  01:49:28 - 01:49:31 - C.Y. van Staalduinen
  01:49:48 - 01:49:51 - C. Wortelboer
  01:49:51 - 01:49:52 - B. Koen-Snijders
  01:51:11 - 01:51:16 - C. Wortelboer
  01:51:19 - 01:51:24 - C. Wortelboer
  01:51:27 - 01:51:35 - C. Wortelboer
  01:51:35 - 01:51:37 - P. Hofland
  01:51:38 - 01:51:43 - C. Wortelboer
  01:52:18 - 01:52:20 - C. Wortelboer
  01:52:23 - 01:52:24 - C. Wortelboer
  01:52:27 - 01:52:53 - C. Wortelboer
  01:52:53 - 01:52:54 - C. Wortelboer
  01:54:52 - 01:54:54 - C. Wortelboer
  01:54:55 - 01:55:28 - C. Wortelboer
  01:55:35 - 01:55:41 - C. Wortelboer
  01:57:08 - 01:57:10 - K.W.J. Klinkspoor
  01:57:10 - 01:57:24 - C. Wortelboer
  01:57:44 - 01:57:46 - C. Wortelboer
  01:58:03 - 01:58:21 - C. Wortelboer
  01:59:00 - 01:59:11 - C. Wortelboer
  01:59:49 - 01:59:51 - C. Wortelboer
  01:59:51 - 01:59:52 - I. Daalhof
  02:00:20 - 02:00:25 - P. Hofland
  02:00:25 - 02:00:26 - I. Daalhof
  02:00:46 - 02:00:56 - C. Wortelboer
  02:01:05 - 02:01:18 - P. Hofland
 16. 15

  De deadline voor het indienen van vragen voor de raadscommissie MO is vrijdag, 10 mei 2024 om 12.00 uur.

 17. 16

  Sluiting door de voorzitter.

  02:01:18 - 02:01:18 - P. Hofland