Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie MO

maandag 10 juni 2024

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Cor van der Mark (vz)

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Opening door de voorzitter en mondelinge mededelingen van de voorzitter en leden van de raadscommissie MO.

  00:11:28 - 00:12:13 - Cor van der Mark (vz)
 2. 2

  00:12:09 - 00:12:13 - Cor van der Mark (vz)
  00:12:13 - 00:12:15 - Carlieke van Staalduinen
  00:12:25 - 00:12:30 - Cor van der Mark (vz)
  00:12:30 - 00:12:32 - Anko Goudswaard
  00:13:14 - 00:14:57 - Cor van der Mark (vz)
 3. 3

  De agenda wordt ter vaststelling voorgelegd.

  00:13:19 - 00:14:57 - Cor van der Mark (vz)
 4. 4

  Er is gelegenheid tot het benutten van het spreekrecht m.b.t. vastgestelde vermelde agendapunten.

  00:14:28 - 00:14:57 - Cor van der Mark (vz)
  00:14:57 - 00:15:14 - Inspreker
  00:18:10 - 00:18:16 - Cor van der Mark (vz)
  00:18:46 - 00:18:50 - Inspreker
  00:18:50 - 00:18:55 - Cor van der Mark (vz)
  00:22:51 - 00:23:46 - Cor van der Mark (vz)
  00:24:13 - 00:24:16 - Inspreker
  00:28:15 - 00:28:21 - Cor van der Mark (vz)
  00:28:40 - 00:28:41 - Inspreker
  00:31:23 - 00:31:26 - Cor van der Mark (vz)
  00:31:42 - 00:31:51 - Inspreker
  00:36:38 - 00:36:40 - Cor van der Mark (vz)
  00:36:40 - 00:36:44 - Mireille van der Stelt
  00:36:44 - 00:36:48 - Peter Duijsens
  00:37:09 - 00:37:17 - Benjamin Hofland
  00:37:20 - 00:37:21 - Inspreker
  00:37:37 - 00:37:42 - Cor van der Mark (vz)
  00:38:30 - 00:38:32 - Cor van der Mark (vz)
  00:38:32 - 00:38:33 - Benjamin Hofland
  00:38:33 - 00:38:35 - Mireille van der Stelt
  00:38:38 - 00:38:40 - Benjamin Hofland
  00:39:01 - 00:39:08 - Cor van der Mark (vz)
  00:39:19 - 00:39:20 - Cor van der Mark (vz)
  00:39:22 - 00:39:37 - Benjamin Hofland
  00:39:41 - 00:39:57 - Cor van der Mark (vz)
  00:40:17 - 00:40:19 - Cor van der Mark (vz)
  00:40:19 - 00:40:23 - Mireille van der Stelt
  00:40:32 - 00:40:33 - Cor van der Mark (vz)
  00:41:01 - 00:41:07 - Cor van der Mark (vz)
  00:41:23 - 00:41:26 - Inspreker
  00:44:11 - 00:44:15 - Cor van der Mark (vz)
 5. 5

  De besluitenlijst van de raadscommissie MO van 13 mei 2024 wordt ter vaststelling en ter bespreking van de voortgang voorgelegd.

 6. 6

  De actie- en toezeggingenlijst wordt ter vaststelling en ter bespreking van de voortgang voorgelegd. De memo's die bij dit agendapunt zijn aangehangen, zullen niet inhoudelijk behandeld worden, maar ontvangt u ter informatie. Indien een commissielid een memo inhoudelijk wenst te behandelen, kunt u dit bij de commissiegriffier aangeven (met een motivatie), zodat dit op de volgende agenda geplaatst kan worden.

  00:44:37 - 00:45:16 - Dennis Chafiâ
  00:45:26 - 00:45:54 - Carlieke van Staalduinen
  00:45:56 - 00:45:58 - Benjamin Hofland
  00:45:58 - 00:45:59 - Dennis Chafiâ
  00:45:59 - 00:46:01 - Cor van der Mark (vz)
  00:46:06 - 00:46:08 - Cor van der Mark (vz)
  00:46:08 - 00:46:10 - Carlieke van Staalduinen
  00:46:11 - 00:46:13 - Dennis Chafiâ
  00:46:13 - 00:46:25 - Cor van der Mark (vz)
  00:46:35 - 00:46:38 - Dennis Chafiâ
  00:46:59 - 00:47:01 - Cor van der Mark (vz)
  00:47:06 - 00:47:08 - Benjamin Hofland
  00:47:36 - 00:47:38 - Cor van der Mark (vz)
  00:47:38 - 00:47:42 - Peter Duijsens
 7. 7

  De Lange Termijn Agenda (LTA) wordt ter vaststelling en ter bespreking van de voortgang voorgelegd.

  00:48:00 - 00:48:05 - Cor van der Mark (vz)
  00:48:05 - 00:48:10 - Benjamin Hofland
  00:48:19 - 00:48:28 - Carlieke van Staalduinen
  00:48:37 - 00:49:16 - Cor van der Mark (vz)
 8. 8

  Hierbij ontvangt u de totaallijst van de openstaande ingekomen stukken onder behandeladvies 3 (Ter afdoening in handen stellen van het college met plaatsing reactie op Lijst Uitgaande Stukken) Zodra de beantwoording op deze lijst staat, kan deze voor de volgende commissievergadering geagendeerd worden.

  00:48:39 - 00:49:16 - Cor van der Mark (vz)
 9. 9

  Naar aanleiding van de Lijst in- en uitgaande stukken van de Raad van 29 mei 2024 zijn er geen agenderingsverzoeken ontvangen.

  00:48:48 - 00:49:16 - Cor van der Mark (vz)
 10. 11

  Wethouder van Staalduinen is uitgenodigd om bij dit agendapunt aanwezig te zijn.

  01:05:40 - 01:05:58 - Cor van der Mark (vz)
  01:05:58 - 01:06:05 - Carlieke van Staalduinen
  01:06:16 - 01:06:17 - Duncan Plomp
  01:08:56 - 01:09:00 - Cor van der Mark (vz)
  01:09:00 - 01:09:01 - Carlieke van Staalduinen
  01:09:54 - 01:09:56 - Cor van der Mark (vz)
  01:09:56 - 01:09:57 - Duncan Plomp
  01:10:25 - 01:10:34 - Cor van der Mark (vz)
  01:10:34 - 01:10:37 - Duncan Plomp
  01:10:40 - 01:10:42 - Cor van der Mark (vz)
  01:11:05 - 01:11:08 - Cor van der Mark (vz)
  01:11:08 - 01:11:09 - Maarten de Ruijter
  01:12:00 - 01:12:02 - Cor van der Mark (vz)
  01:12:04 - 01:12:05 - Carlieke van Staalduinen
  01:12:31 - 01:12:33 - Cor van der Mark (vz)
  01:12:37 - 01:12:39 - Cor van der Mark (vz)
  01:12:39 - 01:12:41 - Peter Duijsens
  01:12:43 - 01:12:44 - Bea Koen-Snijders
  01:13:10 - 01:13:12 - Carlieke van Staalduinen
  01:13:12 - 01:13:16 - Cor van der Mark (vz)
  01:13:24 - 01:13:28 - Cor van der Mark (vz)
 11. 12

  Wethouder van Staalduinen is uitgenodigd om bij dit agendapunt aanwezig te zijn.

  01:13:33 - 01:13:33 - Jolanda Suijker
  01:13:57 - 01:13:59 - Cor van der Mark (vz)
  01:14:01 - 01:14:02 - Cor van der Mark (vz)
  01:14:04 - 01:14:06 - Carlieke van Staalduinen
  01:14:08 - 01:14:09 - Jolanda Suijker
  01:14:15 - 01:14:18 - Jolanda Suijker
  01:14:21 - 01:14:23 - Cor van der Mark (vz)
  01:14:23 - 01:14:25 - Carlieke van Staalduinen
  01:14:30 - 01:15:26 - Cor van der Mark (vz)
 12. 13

  In de vergadering van de raadscommissie van 13 mei 2024 is, tijdens de behandeling van de motie van de fracties CDA-D66-GL-PvdA inzake fysiek sense spreekuur terug in Westland, afgesproken om de GGD uit te nodigen om het Sense spreekuur toe te lichten in de vergadering van de raadscommissie MO op 10 juni 2024. De leden van de commissie willen een duidelijk beeld hebben omtrent het Sense spreekuur voordat zij zich uitspreken over de voorliggende motie, welke bij agendapunt 14 behandeld zal worden.
  De presentatie en het beantwoorden van vragen door de GGD, duurt maximaal een half uur.


  Wethouder van Staalduinen is uitgenodigd om bij dit agendapunt aanwezig te zijn.

  01:13:28 - 01:13:28 - Cor van der Mark (vz)
  01:13:28 - 01:13:33 - Jolanda Suijker
  01:13:57 - 01:13:59 - Cor van der Mark (vz)
  01:14:01 - 01:14:02 - Cor van der Mark (vz)
  01:14:04 - 01:14:06 - Carlieke van Staalduinen
  01:14:08 - 01:14:09 - Jolanda Suijker
  01:14:15 - 01:14:18 - Jolanda Suijker
  01:14:21 - 01:14:23 - Cor van der Mark (vz)
  01:14:23 - 01:14:25 - Carlieke van Staalduinen
  01:14:30 - 01:15:26 - Cor van der Mark (vz)
  01:15:27 - 01:15:52 - Cor van der Mark (vz)
  01:15:52 - 01:16:04 - Inspreker
  01:26:09 - 01:26:32 - Gerben Voois
  01:26:32 - 01:26:33 - Cor van der Mark (vz)
  01:28:03 - 01:28:06 - Benjamin Hofland
  01:28:12 - 01:28:33 - Benjamin Hofland
  01:28:47 - 01:28:49 - Cor van der Mark (vz)
  01:30:19 - 01:30:23 - Cor van der Mark (vz)
  01:30:38 - 01:30:46 - Jim van der Meer
  01:32:09 - 01:32:20 - Cor van der Mark (vz)
  01:34:28 - 01:34:30 - Peter Duijsens
  01:34:30 - 01:34:32 - Cor van der Mark (vz)
  01:34:46 - 01:34:48 - Cor van der Mark (vz)
  01:35:43 - 01:35:45 - Cor van der Mark (vz)
  01:35:45 - 01:35:48 - Mireille van der Stelt
  01:35:54 - 01:36:01 - Mireille van der Stelt
  01:37:07 - 01:37:13 - Cor van der Mark (vz)
  01:37:19 - 01:37:21 - Cor van der Mark (vz)
  01:37:38 - 01:37:41 - Cor van der Mark (vz)
  01:38:29 - 01:38:31 - Cor van der Mark (vz)
  01:38:33 - 01:38:36 - Cor van der Mark (vz)
  01:38:41 - 01:38:50 - Cor van der Mark (vz)
  01:40:09 - 01:40:11 - Cor van der Mark (vz)
  01:40:56 - 01:40:59 - Cor van der Mark (vz)
  01:41:10 - 01:41:15 - Cor van der Mark (vz)
  01:42:28 - 01:42:30 - Cor van der Mark (vz)
  01:43:59 - 01:44:22 - Mireille van der Stelt
  01:45:08 - 01:45:10 - Nico de Gier
  01:45:10 - 01:45:11 - Cor van der Mark (vz)
  01:45:11 - 01:45:13 - Carlieke van Staalduinen
  01:45:50 - 01:45:52 - Cor van der Mark (vz)
  01:45:56 - 01:45:58 - André van der Meer
  01:46:40 - 01:46:42 - Cor van der Mark (vz)
  01:47:19 - 01:47:20 - André van der Meer
  01:47:20 - 01:47:28 - Cor van der Mark (vz)
  01:47:30 - 01:47:33 - Benjamin Hofland
  01:47:40 - 01:47:54 - Benjamin Hofland
  01:47:55 - 01:47:57 - André van der Meer
  01:47:59 - 01:48:04 - Cor van der Mark (vz)
  01:48:33 - 01:48:39 - Jasper van der Voort
  01:48:55 - 01:49:00 - Cor van der Mark (vz)
  01:49:19 - 01:49:21 - Cor van der Mark (vz)
  01:49:23 - 01:49:24 - Jasper van der Voort
  01:49:24 - 01:49:26 - Cor van der Mark (vz)
  01:49:56 - 01:49:58 - Cor van der Mark (vz)
  01:49:58 - 01:50:00 - Jasper van der Voort
  01:50:20 - 01:50:29 - Cor van der Mark (vz)
  01:50:29 - 01:50:30 - Jasper van der Voort
  01:50:30 - 01:50:32 - Peter Duijsens
  01:50:36 - 01:50:38 - Cor van der Mark (vz)
  01:50:48 - 01:50:50 - Peter Duijsens
  01:50:51 - 01:50:53 - Cor van der Mark (vz)
  01:51:41 - 01:51:43 - Cor van der Mark (vz)
  01:51:43 - 01:51:45 - Jasper van der Voort
  01:52:05 - 01:52:19 - Cor van der Mark (vz)
  01:52:36 - 01:52:46 - Cor van der Mark (vz)
  01:52:46 - 01:52:51 - Renate van der Giessen
  01:54:10 - 01:54:11 - Cor van der Mark (vz)
  01:54:32 - 01:54:41 - Cor van der Mark (vz)
  01:54:43 - 01:54:46 - Cor van der Mark (vz)
  01:55:12 - 01:55:17 - Cor van der Mark (vz)
  01:55:17 - 01:55:21 - Renate van der Giessen
  01:55:34 - 01:55:36 - Cor van der Mark (vz)
  01:56:18 - 01:56:20 - Cor van der Mark (vz)
  01:56:23 - 01:56:34 - Suzanne van Erven
  01:56:34 - 01:56:36 - Cor van der Mark (vz)
  01:56:44 - 01:56:49 - Cor van der Mark (vz)
  01:56:49 - 01:56:50 - Anja van Muilwijk-van der Hoeven
  01:57:19 - 01:57:21 - Cor van der Mark (vz)
  01:58:02 - 01:58:04 - Cor van der Mark (vz)
  01:58:04 - 01:58:09 - Anja van Muilwijk-van der Hoeven
 13. 14

  In de raadsvergadering van 24 april 2024 is afgesproken om de motie eerst te behandelen in de raadscommissie MO op 13 mei 2024.


  In de vergadering van de raadscommissie van 13 mei 2024 is afgesproken om de motie aan te houden en te behandelen in de vergadering van de raadscommissie van 10 juni 2024. De GGD is uitgenodigd om een toelichting te geven op het Sense spreekuur (agendapunt 13).  Wethouder van Staalduinen is uitgenodigd om bij dit agendapunt aanwezig te zijn.

  01:58:43 - 01:58:46 - Carlieke van Staalduinen
  01:59:44 - 01:59:52 - Cor van der Mark (vz)
  01:59:52 - 01:59:55 - Mireille van der Stelt
  02:00:15 - 02:00:17 - Carlieke van Staalduinen
  02:00:34 - 02:00:36 - Mireille van der Stelt
  02:00:38 - 02:00:40 - Mireille van der Stelt
  02:00:41 - 02:00:45 - Cor van der Mark (vz)
  02:00:55 - 02:01:00 - Cor van der Mark (vz)
  02:01:00 - 02:01:31 - Peter Wesstein
  02:01:33 - 02:01:35 - Cor van der Mark (vz)
  02:01:41 - 02:01:43 - Cor van der Mark (vz)
  02:01:45 - 02:01:47 - Benjamin Hofland
  02:01:47 - 02:01:49 - Cor van der Mark (vz)
  02:02:31 - 02:03:18 - Mireille van der Stelt
  02:03:18 - 02:03:20 - Cor van der Mark (vz)
  02:03:35 - 02:03:39 - Mireille van der Stelt
  02:03:39 - 02:03:42 - Kevin Klinkspoor
  02:04:54 - 02:04:58 - Carlieke van Staalduinen
  02:04:58 - 02:05:01 - Nico de Gier
  02:05:11 - 02:05:13 - Kevin Klinkspoor
  02:05:16 - 02:05:18 - Cor van der Mark (vz)
  02:05:18 - 02:05:20 - Peter Duijsens
 14. 15

  De deadline voor het indienen van vragen voor de raadscommissie MO is vrijdag, 7 juni 2024 om 12.00 uur.

 15. 15.1

  Wethouder Goudswaard is uitgenodigd om bij dit agendapunt aanwezig te zijn.

  00:49:08 - 00:49:16 - Cor van der Mark (vz)
  00:49:16 - 00:49:46 - Peter Duijsens
  00:50:33 - 00:50:39 - Anko Goudswaard
  00:52:27 - 00:52:29 - Cor van der Mark (vz)
  00:52:31 - 00:52:54 - Peter Duijsens
  00:52:58 - 00:53:00 - Anko Goudswaard
  00:53:32 - 00:53:33 - Cor van der Mark (vz)
  00:53:36 - 00:53:39 - Carlieke van Staalduinen
  01:05:10 - 01:05:58 - Cor van der Mark (vz)
 16. 15.2

  Wethouder van Staalduinen is uitgenodigd om bij dit agendapunt aanwezig te zijn.

  02:05:39 - 02:05:54 - Benjamin Hofland
  02:06:36 - 02:06:43 - Carlieke van Staalduinen
  02:07:34 - 02:07:36 - Cor van der Mark (vz)
  02:07:36 - 02:07:45 - Benjamin Hofland
  02:07:52 - 02:07:54 - Carlieke van Staalduinen
  02:08:09 - 02:08:38 - Dennis Chafiâ
  02:08:38 - 02:08:40 - Carlieke van Staalduinen
  02:08:42 - 02:08:44 - Cor van der Mark (vz)
  02:08:45 - 02:08:50 - Dennis Chafiâ
  02:09:01 - 02:09:03 - Dennis Chafiâ
  02:09:04 - 02:09:06 - Dennis Chafiâ
  02:09:12 - 02:09:13 - Carlieke van Staalduinen
  02:09:15 - 02:09:44 - Cor van der Mark (vz)
  02:09:44 - 02:09:52 - Carlieke van Staalduinen
  02:12:09 - 02:12:11 - Cor van der Mark (vz)
  02:12:11 - 02:12:12 - Mireille van der Stelt
  02:12:14 - 02:12:16 - Mireille van der Stelt
  02:12:16 - 02:12:18 - André van der Meer
  02:13:33 - 02:13:35 - Carlieke van Staalduinen
  02:13:35 - 02:13:37 - Cor van der Mark (vz)
  02:13:46 - 02:13:51 - Nico de Gier
  02:13:58 - 02:14:02 - André van der Meer
  02:14:32 - 02:14:34 - Carlieke van Staalduinen
  02:14:56 - 02:14:58 - Benjamin Hofland
  02:14:58 - 02:14:59 - Mireille van der Stelt
  02:14:59 - 02:15:01 - Cor van der Mark (vz)
  02:15:07 - 02:15:08 - Benjamin Hofland
  02:17:15 - 02:17:17 - Cor van der Mark (vz)
  02:17:17 - 02:17:19 - Carlieke van Staalduinen
  02:17:59 - 02:18:00 - Benjamin Hofland
  02:18:00 - 02:18:04 - Cor van der Mark (vz)
  02:18:32 - 02:18:34 - Peter Duijsens
  02:18:34 - 02:18:36 - Cor van der Mark (vz)
  02:18:44 - 02:18:46 - Mireille van der Stelt
  02:18:52 - 02:18:54 - Benjamin Hofland
  02:18:56 - 02:19:01 - Cor van der Mark (vz)
  02:19:03 - 02:19:05 - Peter Duijsens
  02:19:13 - 02:19:15 - Carlieke van Staalduinen
  02:19:15 - 02:19:17 - Peter Duijsens
  02:19:17 - 02:19:18 - Mireille van der Stelt
  02:19:22 - 02:19:24 - Cor van der Mark (vz)
  02:19:26 - 02:19:28 - Mireille van der Stelt
  02:19:30 - 02:19:32 - Mireille van der Stelt
  02:20:12 - 02:20:14 - Peter Duijsens
  02:20:16 - 02:20:18 - Peter Duijsens
  02:20:21 - 02:20:23 - Peter Duijsens
  02:20:23 - 02:20:24 - Nico de Gier
  02:20:49 - 02:20:51 - Cor van der Mark (vz)
  02:20:53 - 02:21:04 - Carlieke van Staalduinen
  02:21:04 - 02:21:08 - Suzanne van Erven
  02:21:16 - 02:21:17 - Benjamin Hofland
  02:21:17 - 02:21:19 - Cor van der Mark (vz)
  02:21:41 - 02:21:46 - Suzanne van Erven
  02:21:46 - 02:21:48 - Cor van der Mark (vz)
  02:22:05 - 02:22:08 - Dennis Chafiâ
  02:22:41 - 02:22:43 - Dennis Chafiâ
  02:22:44 - 02:22:47 - Dennis Chafiâ
  02:22:47 - 02:22:49 - Cor van der Mark (vz)
  02:22:51 - 02:22:52 - Dennis Chafiâ
  02:22:58 - 02:23:56 - Nico de Gier
  02:23:56 - 02:24:02 - Cor van der Mark (vz)
  02:24:35 - 02:24:39 - Cor van der Mark (vz)
  02:24:39 - 02:24:41 - Dennis Chafiâ
  02:24:51 - 02:24:54 - Carlieke van Staalduinen
  02:27:01 - 02:27:09 - Cor van der Mark (vz)
  02:27:09 - 02:27:23 - Carlieke van Staalduinen
  02:27:23 - 02:27:32 - Suzanne van Erven
  02:28:17 - 02:28:31 - Dennis Chafiâ
  02:28:50 - 02:28:52 - Peter Duijsens
  02:28:57 - 02:28:59 - Dennis Chafiâ
  02:29:11 - 02:29:18 - Peter Duijsens
  02:29:20 - 02:29:22 - Benjamin Hofland
  02:29:25 - 02:29:27 - Cor van der Mark (vz)
  02:29:27 - 02:29:38 - Benjamin Hofland
  02:30:05 - 02:30:07 - Cor van der Mark (vz)
  02:30:09 - 02:30:11 - Carlieke van Staalduinen
  02:30:11 - 02:30:13 - Suzanne van Erven
  02:30:13 - 02:30:14 - Peter Duijsens
  02:30:42 - 02:30:44 - Mireille van der Stelt
  02:30:46 - 02:30:48 - Mireille van der Stelt
  02:30:50 - 02:30:52 - Mireille van der Stelt
  02:30:54 - 02:30:55 - Carlieke van Staalduinen
  02:30:55 - 02:30:57 - Mireille van der Stelt
  02:31:57 - 02:32:04 - Mireille van der Stelt
  02:33:15 - 02:33:17 - Mireille van der Stelt
  02:33:19 - 02:33:20 - Cor van der Mark (vz)
  02:33:22 - 02:33:39 - Carlieke van Staalduinen
  02:33:39 - 02:33:41 - Benjamin Hofland
  02:33:41 - 02:33:43 - Mireille van der Stelt
  02:33:54 - 02:33:56 - Mireille van der Stelt
  02:33:58 - 02:34:00 - Mireille van der Stelt
  02:34:00 - 02:34:02 - Cor van der Mark (vz)
  02:34:05 - 02:34:07 - Cor van der Mark (vz)
  02:34:09 - 02:34:15 - Suzanne van Erven
  02:34:31 - 02:34:33 - Mireille van der Stelt
  02:34:37 - 02:34:39 - Peter Duijsens
  02:34:50 - 02:34:52 - Carlieke van Staalduinen
  02:34:52 - 02:34:54 - Cor van der Mark (vz)
  02:34:58 - 02:35:01 - Suzanne van Erven
  02:35:06 - 02:35:10 - Cor van der Mark (vz)
  02:35:10 - 02:35:33 - Suzanne van Erven
  02:35:35 - 02:35:36 - Carlieke van Staalduinen
  02:35:42 - 02:35:46 - Suzanne van Erven
  02:35:53 - 02:35:55 - Cor van der Mark (vz)
  02:35:55 - 02:35:58 - Carlieke van Staalduinen
 17. 15.3

  Wethouder van Staalduinen is uitgenodigd om bij dit agendapunt aanwezig te zijn.

 18. 15.4

  Wethouder van Staalduinen is uitgenodigd om bij dit agendapunt aanwezig te zijn.

 19. 15.5

  Wethouder van Staalduinen is uitgenodigd om bij dit agendapunt aanwezig te zijn.

 20. 15.6

  Wethouder van Staalduinen is uitgenodigd om bij dit agendapunt aanwezig te zijn.

 21. 15.7

 22. 16

  02:36:29 - 02:36:31 - Dennis Chafiâ
  02:36:35 - 02:36:48 - Cor van der Mark (vz)