Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

dinsdag 22 juni 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Raadzaal VDL-99-V.121
Voorzitter
Witkamp, J.G.M.
Toelichting

In verband met de coronavirus is voor het publiek de raadzaal niet toegankelijk. De vergadering kan gevolgd worden via Gemeente Westland TV (Caiway, kanaal 68) of via de website (https://channel.royalcast.com/westland/#!/upcoming).

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

De memo's die bij dit agendapunt zijn aangehangen, zullen niet inhoudelijk behandeld worden maar ontvangt u ter informatie. Indien een commissielid een memo inhoudelijk wenst te behandelen, kunt u dit bij de commissiegriffier aangeven (met een motivatie), zodat dit op de volgende agenda geplaatst kan worden.

De fractie Westland Verstandig vraagt: Hoe staat het verder met de ontwikkelingen en wat betekent dit voor de totale deal tussen de gemeente en de eigenaar / ontwikkelaar?

De fractie Westland Verstandig vraagt: Wat heeft het College nu concreet gedaan om de tweede ontsluiting op de N211 onder voorwaarden bij de Provincie gedaan te krijgen? Nu moet hetzelfde verkeer een stukje verder toch op diezelfde weg uitkomen. Is dat duidelijk aan de Provincie aangegeven?
Het moet toch aan de Provincie uit te leggen zijn dat deze woonwijk niet op een andere wijze voorlopig kan worden ontsloten dan via de N211?

Naar aanleiding van de commissievergadering van 18 mei is dit onderwerp geagendeerd. De openstaande vragen uit die vergadering zullen hier behandeld worden.

Fractie Westland Verstandig: Gaarne agenderen om met name de infrastructuur van het nieuwe plan te bespreken en ook de mogelijkheden van hoogbouw.
De fractie van CDA heeft dit voorontwerp geagendeerd om in een zeer vroegtijdig stadium, conform afspraken bij de ruimtelijke procedures, kenbaar te maken dat zij de plannen m.b.t. ontsluiting van de nieuwe woonwijk niet begrijpt, zeker in relatie met een permanente afsluiting van de Ambachtsweg. De al eerder gestelde art.42 vragen over dit onderwerp zijn een eerste reactie hierop.