Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

dinsdag 18 mei 2021

19:00 - 23:00

Locatie
Raadzaal VDL-99-V.121
Voorzitter
Witkamp, J.G.M.
Toelichting

In verband met de coronavirus is voor het publiek de raadzaal niet toegankelijk. De vergadering kan gevolgd worden via Gemeente Westland TV (Caiway, kanaal 68) of via de website (https://channel.royalcast.com/westland/#!/upcoming).

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:06:15 - 00:07:38 - John Witkamp
00:07:38 - 00:07:43 - Peter Duijsens
00:07:43 - 00:08:04 - John Witkamp
00:08:04 - 00:08:07 - Nico de Gier
00:08:07 - 00:09:06 - John Witkamp
00:09:06 - 00:09:30 - Nico de Gier
00:09:30 - 00:10:01 - John Witkamp
00:10:01 - 00:12:27 - Maxim van Ooijen
00:12:27 - 00:13:03 - John Witkamp

Eventuele aanpassingen volgen zo spoedig mogelijk

00:13:21 - 00:13:56 - Maxim van Ooijen
00:13:56 - 00:14:26 - Leen Snijders
00:14:26 - 00:14:41 - Maxim van Ooijen
00:14:41 - 00:15:12 - Jan van Rossum
00:15:12 - 00:15:21 - John Witkamp
00:15:21 - 00:15:43 - Cobie Gardien-Reinders
00:15:43 - 00:15:54 - Jan van Rossum
00:15:54 - 00:16:04 - Cobie Gardien-Reinders
00:16:04 - 00:17:00 - John Witkamp

De fractie Westland Verstandig vraagt: Recent konden we in het AD lezen het voornemen van Den Haag om een lightrailverbinding aan te leggen door de Binckhorst richting Delft en verder Rijswijk etc. Waarom wordt daar wel heel concreet invulling aan gegeven op korte termijn en gaat dat niet ten koste van het OV Westland? Immers de MRDH kan maar één keer de betreffende gelden uitgeven.
Welke garanties zijn er dat de maatregelen nu snel worden teruggedraaid?

00:17:00 - 00:17:45 - Pieter Varekamp
00:17:45 - 00:17:47 - John Witkamp
00:17:47 - 00:18:19 - Jan van Rossum
00:18:19 - 00:18:36 - Pieter Varekamp
00:18:36 - 00:19:17 - John Witkamp

De fractie Westland Verstandig vraagt: Hoe kunnen dit soort fouten in de toekomst voorkomen worden?
Klopt ook dat wij als raadsleden die fout niet uit het MPG hadden kunnen halen? In hoeverre kan er ook door de Raad een dubbele check in dit soort zaken plaatsvonden doordat we geen besluiten meer nemen die inhoudelijk niet correct zijn?
Het gaat nu niet om een heel groot verschil, maar het had ook een heel groot bedrag kunnen zijn, waardoor de Raad, door het College op het verkeerde been gezet zijnde, een voor de gemeente slecht besluit genomen had.

00:19:17 - 00:20:56 - Cobie Gardien-Reinders
00:20:56 - 00:22:03 - John Witkamp

De fractie Westland Verstandig vraagt: De rondweg kan toch ook los gezien worden van de verdere planontwikkeling en kan uiteindelijk leiden tot een herziening van het bestemmingsplan. De eerste vraag is toch of een dergelijke rondweg planologisch en ruimtelijk een goede zaak is en daarna als die vraag bevestigend beantwoord wordt, komen toch pas de procedurele aspecten aan bod. Is het College het daarmee eens?

De fractie LPF Westland vraagt met betrekking tot de proefafsluiting van 2 juli 2020 tot 2 juli 2021 het volgende aan de wethouder:
1.In januari 2021 zouden de verkeersmetingen dan wel de resultaten van het verkeersonderzoek betreffende de omliggende wegen en straten bekend worden gemaakt. Dit is nog niet gebeurd. Wanneer kunnen wij deze verwachten? Daarbij is het wel van belang dat deze cijfers door de huidige Coronatijd geëxtrapoleerd moeten zijn.
2.In de beantwoording van onze art. 42 vragen d.d. 30 mei 2020 staat duidelijk vermeld dat de Ambachtsweg nu zo is aangepast dat het juist onveiliger is gemaakt om deze doorgaande weg weer te openen. Is de wethouder of het College wel voornemens om deze weg weer te openen? Voorlopig zal de verkeersintensiteit niet gaan afnemen in de omliggende wegen en straten van de Ambachtsweg en op de grens van Wateringen en Den Haag. Gemeente Den Haag sprak over ongelijkvloerse kruispunten bij de Erasmusweg en de Wippolderlaan rond 2023. Wij hebben het vermoeden dat deze pas in 2025 gerealiseerd gaan worden. Heeft de wethouder hierover al contact gehad met de gemeente Den Haag? Kan de wethouder ook uitleg geven naar de Wateringers toe dat door de ongeveer 100 huishoudens die aan de Ambachtsweg wonen, de weg waarschijnlijk definitief afgesloten gaat worden? Een rondweg in de nieuwe wijk zou dan juist een goede oplossing moeten zijn, maar totdat deze er is zal de Ambachtsweg weer open worden gesteld.

00:22:03 - 00:22:25 - Pieter Varekamp
00:22:25 - 00:24:16 - Peter Duijsens
00:24:16 - 00:25:39 - Pieter Varekamp
00:25:39 - 00:28:51 - Jan van Rossum
00:28:51 - 00:29:02 - Pieter Varekamp
00:29:02 - 00:29:45 - Jan van Rossum
00:29:45 - 00:30:35 - Joep van Veen
00:30:35 - 00:31:10 - Pieter Varekamp
00:31:10 - 00:31:29 - John Witkamp
00:31:30 - 00:32:16 - Jolanda Suijker-van Wingerden
00:32:16 - 00:33:28 - Pieter Varekamp
00:33:28 - 00:33:45 - Jolanda Suijker-van Wingerden
00:33:45 - 00:33:57 - Pieter Varekamp
00:33:57 - 00:35:33 - Nico de Gier
00:35:33 - 00:35:52 - John Witkamp
00:35:52 - 00:36:14 - Pieter Varekamp
00:36:14 - 00:36:22 - Nico de Gier
00:36:22 - 00:36:39 - John Witkamp
00:36:39 - 00:39:58 - Maxim van Ooijen
00:39:58 - 00:40:03 - John Witkamp
00:40:03 - 00:40:50 - Pieter Varekamp
00:40:50 - 00:41:10 - Maxim van Ooijen
00:41:10 - 00:41:35 - Pieter Varekamp
00:41:35 - 00:42:14 - Jan van Rossum
00:42:14 - 00:43:03 - John Witkamp
00:43:03 - 00:43:31 - Peter Duijsens
00:43:31 - 00:43:46 - Cobie Gardien-Reinders
00:43:46 - 00:45:05 - Peter Duijsens
00:45:05 - 00:45:41 - Pieter Varekamp
00:45:41 - 00:46:16 - Jan van Rossum
00:46:16 - 00:46:29 - John Witkamp
00:46:29 - 00:47:03 - Bert van der Wal
00:47:03 - 00:47:18 - Maxim van Ooijen
00:47:18 - 00:47:35 - Bert van der Wal
00:47:35 - 00:47:57 - Peter Hartman
00:47:57 - 00:48:31 - Pieter Varekamp
00:48:31 - 00:48:41 - John Witkamp
00:48:41 - 00:50:02 - Jan van Rossum
00:50:02 - 00:50:05 - Pieter Varekamp
00:50:05 - 00:51:08 - John Witkamp
00:51:08 - 00:51:53 - Pieter Varekamp
00:51:53 - 00:51:57 - John Witkamp
00:51:57 - 00:52:31 - Jan van Rossum
00:52:31 - 00:53:06 - Pieter Varekamp
00:53:06 - 00:53:09 - John Witkamp
00:53:09 - 00:54:33 - Jolanda Suijker-van Wingerden
00:54:33 - 00:55:34 - Pieter Varekamp
00:55:34 - 00:56:08 - Jolanda Suijker-van Wingerden
00:56:08 - 00:56:18 - Pieter Varekamp
00:56:18 - 00:57:30 - Peter Hartman
00:57:30 - 01:04:21 - Maxim van Ooijen
01:04:21 - 01:05:34 - Pieter Varekamp
01:05:34 - 01:06:14 - Maxim van Ooijen
01:06:14 - 01:06:34 - Pieter Varekamp
01:06:34 - 01:06:38 - John Witkamp
01:06:38 - 01:07:13 - Joep van Veen
01:07:13 - 01:07:25 - Maxim van Ooijen
01:07:25 - 01:07:50 - Joep van Veen
01:07:50 - 01:08:09 - Pieter Varekamp
01:08:09 - 01:08:28 - John Witkamp
01:08:28 - 01:10:46 - Peter Duijsens
01:10:46 - 01:12:05 - Pieter Varekamp
01:12:05 - 01:12:45 - Peter Duijsens
01:12:45 - 01:12:46 - Pieter Varekamp
01:12:46 - 01:13:02 - Peter Duijsens
01:13:02 - 01:13:27 - Pieter Varekamp
01:13:27 - 01:14:06 - John Witkamp
01:14:06 - 01:15:38 - Peter Duijsens
01:15:38 - 01:15:40 - John Witkamp
01:15:40 - 01:16:24 - Joep van Veen
01:16:24 - 01:16:39 - Peter Hartman
01:16:39 - 01:17:10 - Ad van Harmelen
01:17:10 - 01:17:23 - Peter Voskamp
01:17:23 - 01:18:59 - Jaco Eeltink
01:18:59 - 01:19:15 - John Witkamp
01:19:15 - 01:20:51 - Cobie Gardien-Reinders
01:20:51 - 01:21:25 - Peter Duijsens
01:21:25 - 01:21:38 - ambtelijke organisatie
01:21:38 - 01:22:28 - Cobie Gardien-Reinders
01:22:28 - 01:22:46 - John Witkamp
01:22:46 - 01:23:23 - Jaco Eeltink
01:23:23 - 01:23:51 - Cobie Gardien-Reinders
01:23:51 - 01:24:15 - John Witkamp
01:24:15 - 01:27:40 - Peter Duijsens
01:27:40 - 01:27:51 - René Lelieveld
01:27:51 - 01:27:57 - John Witkamp
01:27:57 - 01:29:40 - Nico de Gier
01:29:40 - 01:31:27 - Sander Zuyderwijk
01:31:27 - 01:32:01 - Ad van Harmelen
01:32:01 - 01:32:19 - Cobie Gardien-Reinders
01:32:19 - 01:33:05 - Ad van Harmelen
01:33:05 - 01:37:13 - Cobie Gardien-Reinders
01:37:13 - 01:37:53 - Nico de Gier
01:37:53 - 01:38:17 - Cobie Gardien-Reinders
01:38:17 - 01:38:28 - Nico de Gier
01:38:28 - 01:40:05 - Cobie Gardien-Reinders
01:40:05 - 01:40:34 - John Witkamp
01:40:34 - 01:40:53 - Jan van Rossum
01:40:53 - 01:44:16 - Peter Voskamp
01:44:16 - 01:44:55 - Ad van Harmelen
01:44:55 - 01:45:51 - Maxim van Ooijen
01:45:51 - 01:49:36 - Nico de Gier
01:49:36 - 01:52:53 - Peter Duijsens
01:52:53 - 01:57:46 - Leen Snijders
01:57:46 - 01:59:05 - Sander Zuyderwijk
01:59:05 - 01:59:49 - Leen Snijders
01:59:49 - 02:01:50 - ambtelijke organisatie
02:01:50 - 02:02:17 - Maxim van Ooijen
02:02:17 - 02:03:09 - ambtelijke organisatie
02:03:09 - 02:03:37 - Sander Zuyderwijk
02:03:37 - 02:04:40 - ambtelijke organisatie
02:04:40 - 02:05:10 - Sander Zuyderwijk
02:05:10 - 02:05:25 - ambtelijke organisatie
02:05:25 - 02:07:35 - Nico de Gier
02:07:35 - 02:07:58 - Maxim van Ooijen
02:07:58 - 02:09:18 - ambtelijke organisatie
02:09:18 - 02:09:44 - Nico de Gier
02:09:44 - 02:09:57 - ambtelijke organisatie
02:09:57 - 02:10:31 - Leen Snijders
02:10:31 - 02:11:48 - Peter Voskamp
02:11:48 - 02:12:31 - Nico de Gier
02:12:31 - 02:12:50 - Leen Snijders
02:12:50 - 02:14:05 - John Witkamp

Motie is vanuit de raad van 13 april geagendeerd voor de commissie van 18 mei

02:14:05 - 02:14:34 - Peter Duijsens
02:14:34 - 02:14:46 - Petra Scheffers-van der Lelij
02:14:46 - 02:16:03 - Ad van Harmelen
02:16:03 - 02:16:12 - John Witkamp
02:16:12 - 02:17:50 - Pieter Varekamp
02:17:50 - 02:18:40 - Peter Duijsens
02:18:40 - 02:19:47 - Pieter Varekamp
02:19:47 - 02:20:20 - Peter Duijsens
02:20:20 - 02:20:31 - Pieter Varekamp
02:20:31 - 02:20:44 - John Witkamp

Motie is vanuit de raad van 13 april geagendeerd voor de commissie van 18 mei

02:20:44 - 02:26:46 - Peter Duijsens
02:26:46 - 02:26:52 - John Witkamp
02:26:52 - 02:28:06 - Petra Scheffers-van der Lelij
02:28:06 - 02:28:17 - Peter Voskamp
02:28:17 - 02:28:42 - Peter Duijsens
02:28:42 - 02:30:23 - Nico de Gier
02:30:23 - 02:36:23 - Leen Snijders
02:36:23 - 02:36:24 - ambtelijke organisatie
02:36:24 - 02:36:27 - Ad van Harmelen
02:36:27 - 02:38:08 - ambtelijke organisatie
02:38:08 - 02:41:03 - Peter Duijsens
02:41:03 - 02:43:04 - ambtelijke organisatie
02:43:04 - 02:43:56 - Peter Voskamp
02:43:56 - 02:44:12 - John Witkamp
02:44:12 - 02:44:34 - Sander Zuyderwijk
02:44:34 - 02:45:02 - Petra Scheffers-van der Lelij
02:45:02 - 02:45:32 - Roel Valstar
02:45:32 - 02:46:10 - ambtelijke organisatie
02:46:10 - 02:46:32 - Roel Valstar
02:46:32 - 02:46:54 - John Witkamp

De fractie Westland Verstandig vraagt waarom geen blijvende maatregelen als het te snel rijden wel wordt erkend?

02:46:54 - 02:47:31 - Pieter Varekamp
02:47:31 - 02:48:44 - Peter Duijsens
02:48:44 - 02:49:23 - Pieter Varekamp
02:49:23 - 02:50:05 - Jan van Rossum
02:50:05 - 02:50:27 - John Witkamp

De fractie van GBW wil graag duidelijkheid over het huidige plan en een antwoord op de vraag waarom er nog altijd niet gecommuniceerd is met bewoners en andere betrokkenen. Wanneer gaat dit gebeuren?

02:50:27 - 02:50:58 - Pieter Varekamp
02:50:58 - 02:51:23 - René Lelieveld
02:51:23 - 02:51:26 - Pieter Varekamp
02:51:26 - 02:52:10 - John Witkamp

Op verzoek van de wethouder en de fracties Westland Verstandig en GBW wordt dit schrijven geagendeerd.

02:52:10 - 02:57:09 - Leen Snijders
02:57:09 - 03:02:22 - Peter Duijsens
03:02:22 - 03:03:43 - René Lelieveld
03:03:43 - 03:06:26 - Nico de Gier
03:06:26 - 03:10:43 - Maxim van Ooijen
03:10:43 - 03:11:34 - Peter Hartman
03:11:34 - 03:12:48 - Ad van Harmelen
03:12:48 - 03:15:22 - Peter Voskamp
03:15:22 - 03:15:32 - Peter Duijsens
03:15:32 - 03:16:01 - Peter Voskamp
03:16:01 - 03:17:41 - Jan van Rossum
03:17:41 - 03:28:09 - Leen Snijders
03:28:09 - 03:28:31 - Peter Duijsens
03:28:31 - 03:29:01 - Leen Snijders
03:29:01 - 03:29:42 - Nico de Gier
03:29:42 - 03:31:03 - Leen Snijders
03:31:03 - 03:36:31 - ambtelijke organisatie
03:36:31 - 03:37:12 - Peter Duijsens
03:37:12 - 03:37:42 - Sander Zuyderwijk
03:37:42 - 03:39:20 - Nico de Gier
03:39:20 - 03:39:45 - Jan van Rossum
03:39:45 - 03:40:00 - Nico de Gier
03:40:00 - 03:40:08 - Jan van Rossum
03:40:08 - 03:40:44 - René Lelieveld
03:40:44 - 03:42:27 - Leen Snijders
03:42:27 - 03:42:47 - Peter Voskamp
03:42:47 - 03:43:05 - John Witkamp
03:43:05 - 03:43:24 - Nico de Gier
03:43:24 - 03:43:33 - John Witkamp
03:43:33 - 03:44:02 - Nico de Gier
03:44:02 - 03:46:34 - John Witkamp
03:54:31 - 03:54:32 - Jaco Eeltink
03:55:08 - 03:56:29 - John Witkamp
03:56:29 - 03:58:00 - Pieter Varekamp
03:58:00 - 03:59:12 - John Witkamp
03:59:12 - 04:03:19 - Cobie Gardien-Reinders
04:03:19 - 04:03:49 - John Witkamp
04:03:49 - 04:05:45 - Leen Snijders
04:05:45 - 04:06:02 - John Witkamp