Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

dinsdag 2 maart 2021

19:00 - 23:00

Locatie:
Raadzaal VDL-99-V.121
Voorzitter:
Witkamp, J.G.M.
Toelichting:

In verband met het coronavirus zal deze raadscommissievergadering digitaal plaatsvinden.

De vergadering kan gevolgd worden via Gemeente Westland TV (Caiway, kanaal 68) of via de website (https://channel.royalcast.com/westland/#!/upcoming).

Uitzending

Agendapunten

De indiener van de zienswijze is uitgenodigd voor een toelichting (digitaal)

Er kan niet ingesproken worden, inspreekteksten kunnen voorafgaand aan de vergadering ingediend worden.

De fractie CDA wil weten: Het overzicht dat de briefschrijver geeft aan toezeggingen is ook bij de gemeenteraad bekend. Maar ook bij ons is de afloop of de huidige stand van zaken niet bekend. Daarom de volgende vragen:
Kan de wethouder de actuele stand van zaken geven over al dan niet verplaatsing van het bedrijf naar een minder milieugevoelige locatie?
Wat is er op dit moment bij de gemeente bekend (zowel van omwoners als uit eigen bevinding) aan de mate van overlast van het bedrijf op de omgeving?
De fractie Westland Verstandig wil weten: Bestaan er momenteel nog uitplaatsplannen met betrekking tot het bedrijf van De Voeght?

De fractie D66 wil de beantwoording van de rondvraag inzake bamboe bebording bespreken met de commissie en de wethouder.