Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Flora

woensdag 12 juni 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Cor van der Mark

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Opening door de voorzitter en mondelinge mededelingen van de voorzitter en leden van de raadscommissie Flora.

  00:02:03 - 00:04:00 - Cor van der Mark (vz)
 2. 2

  00:03:31 - 00:04:00 - Cor van der Mark (vz)
 3. 3

  De agenda wordt ter vaststelling voorgelegd.

  00:03:34 - 00:04:00 - Cor van der Mark (vz)
 4. 4

  Er is gelegenheid tot het benutten van het spreekrecht m.b.t. vastgestelde vermelde agendapunten.

  00:04:00 - 00:04:00 - Cor van der Mark (vz)
  00:04:04 - 00:08:29 - Inspreker
  00:08:29 - 00:09:12 - Cor van der Mark (vz)
 5. 5

  De besluitenlijst van de raadscommissie Flora van 15 mei 2024 wordt ter vaststelling en ter bespreking van de voortgang voorgelegd.

  00:08:57 - 00:09:12 - Cor van der Mark (vz)
 6. 6

  De actie- en toezeggingenlijst wordt ter vaststelling en ter bespreking van de voortgang voorgelegd.


  De memo's die bij dit agendapunt zijn aangehangen, zullen niet inhoudelijk behandeld worden, maar ontvangt u ter informatie. Indien een commissielid een memo inhoudelijk wenst te behandelen, kunt u dit bij de commissiegriffier aangeven (met een motivatie), zodat dit op de volgende agenda geplaatst kan worden.

  00:09:03 - 00:09:12 - Cor van der Mark (vz)
 7. 7

  De Lange Termijn Agenda (LTA) wordt ter vaststelling en ter bespreking van de voortgang voorgelegd.

 8. 8

  Hierbij ontvangt u de totaallijst van de openstaande ingekomen stukken onder behandeladvies 3 (Ter afdoening in handen stellen van het college met plaatsing reactie op Lijst Uitgaande Stukken)
  Zodra de beantwoording op deze lijst staat, kan deze voor de volgende commissievergadering geagendeerd worden.

 9. 9

  Naar aanleiding van de Lijst in- en uitgaande stukken van de Raad van 29 mei 2024 zijn er geen agenderingsverzoeken ontvangen.

 10. 10

  Dit agendapunt is voor informatieve behandeling geagendeerd. De stukken zullen vervolgens doorverwezen worden naar de verzamelcommissie van 19 juni 2024. Ter voorbereiding op de besluitvorming in de raad van 3 juli 2024.


  Mochten er vragen over de geheime bijlagen bij dit voorstel gesteld worden, dan dienen deze in beslotenheid te worden behandeld, aansluitend aan de openbare commissie. 


  De aanbeveling van de Auditcommissie is op 7 juni 2024 toegevoegd als bijlage bij dit agendapunt.


  Wethouder Van der Stee is bij dit agendapunt uitgenodigd.

  00:09:58 - 00:10:21 - Peter Duijsens
  00:10:21 - 00:10:22 - Ben van der Stee
  00:10:55 - 00:11:14 - Peter Duijsens
  00:11:23 - 00:11:24 - Cor van der Mark (vz)
  00:11:29 - 00:12:35 - Joep van Veen
  00:12:46 - 00:13:22 - Ben van der Stee
  00:13:28 - 00:13:29 - Cor van der Mark (vz)
  00:13:29 - 00:13:30 - Bouke Arends
  00:13:44 - 00:13:45 - Cor van der Mark (vz)
  00:13:46 - 00:13:50 - Bouke Arends
  00:13:59 - 00:14:01 - Cor van der Mark (vz)
  00:14:38 - 00:14:47 - Bouke Arends
  00:14:53 - 00:14:59 - Peter Duijsens
  00:16:34 - 00:16:35 - Ben van der Stee
  00:17:40 - 00:18:29 - Peter Duijsens
  00:19:37 - 00:19:38 - Peter Duijsens
  00:19:38 - 00:19:39 - Cor van der Mark (vz)
  00:20:27 - 00:20:28 - Cor van der Mark (vz)
  00:20:30 - 00:20:31 - Cor van der Mark (vz)
  00:20:35 - 00:20:36 - Cor van der Mark (vz)
  00:20:52 - 00:20:53 - Peter Duijsens
  00:21:07 - 00:21:08 - Peter Valstar
  00:21:35 - 00:21:38 - Ben van der Stee
  00:22:31 - 00:22:56 - Cor van der Mark (vz)
  00:22:57 - 00:22:59 - Cor van der Mark (vz)
  00:23:22 - 00:23:23 - Cor van der Mark (vz)
  00:23:23 - 00:23:24 - Ben van der Stee
  00:24:22 - 00:24:23 - Cor van der Mark (vz)
  00:24:31 - 00:24:51 - Janice de Jong
  00:24:51 - 00:24:52 - Cor van der Mark (vz)
  00:24:53 - 00:25:08 - Ben van der Stee
  00:25:22 - 00:25:27 - Cor van der Mark (vz)
  00:25:27 - 00:25:28 - Duncan Plomp
  00:26:06 - 00:26:07 - Cor van der Mark (vz)
  00:26:07 - 00:26:16 - Ben van der Stee
  00:26:48 - 00:26:49 - Duncan Plomp
  00:28:13 - 00:28:30 - Peter Voskamp
  00:28:31 - 00:29:21 - Ben van der Stee
  00:29:21 - 00:29:25 - Cor van der Mark (vz)
  00:29:26 - 00:30:34 - Ad van Harmelen
  00:30:34 - 00:30:35 - Cor van der Mark (vz)
  00:30:35 - 00:30:41 - Ben van der Stee
  00:34:33 - 00:34:35 - Cor van der Mark (vz)
  00:34:39 - 00:34:42 - Joep van Veen
  00:37:51 - 00:37:52 - Cor van der Mark (vz)
  00:37:57 - 00:38:07 - Joep van Veen
 11. 11

  Dit agendapunt is voor informatieve behandeling geagendeerd. De stukken zullen vervolgens doorverwezen worden naar de verzamelcommissie van 19 juni 2024. Ter voorbereiding op de besluitvorming in de raad van 3 juli 2024.


  Wethouder Goudswaard is bij dit agendapunt uitgenodigd.

  00:40:53 - 00:41:12 - Ilse Daalhof
  00:41:23 - 00:41:33 - Cor van der Mark (vz)
  00:41:33 - 00:41:35 - Ben van der Stee
  00:42:19 - 00:42:20 - Cor van der Mark (vz)
  00:42:25 - 00:42:26 - Bianca van Dijk
  00:42:45 - 00:42:46 - Cor van der Mark (vz)
  00:42:52 - 00:43:02 - Cor van der Mark (vz)
  00:43:02 - 00:43:12 - Peter Duijsens
  00:45:49 - 00:45:50 - Cor van der Mark (vz)
  00:45:52 - 00:45:55 - Anko Goudswaard
  00:50:52 - 00:50:55 - Peter Duijsens
  00:51:00 - 00:51:02 - Anko Goudswaard
  00:51:02 - 00:51:03 - Cor van der Mark (vz)
  00:51:54 - 00:51:55 - Cor van der Mark (vz)
  00:51:55 - 00:51:57 - Stefan Kester
  00:52:21 - 00:52:22 - Cor van der Mark (vz)
  00:52:25 - 00:52:28 - Cor van der Mark (vz)
  00:52:32 - 00:52:54 - Stefan Kester
  00:54:03 - 00:54:24 - Peter Duijsens
  00:55:11 - 00:55:12 - Peter Duijsens
  00:56:08 - 00:56:38 - Peter Duijsens
  00:58:12 - 00:58:13 - Peter Duijsens
  01:00:04 - 01:00:12 - Cor van der Mark (vz)
  01:00:12 - 01:00:14 - Ad van Harmelen
  01:00:50 - 01:00:53 - Cor van der Mark (vz)
  01:00:53 - 01:00:56 - Peter Voskamp
  01:01:20 - 01:01:21 - Cor van der Mark (vz)
  01:01:22 - 01:02:11 - Joep van Veen
  01:02:12 - 01:02:15 - Cor van der Mark (vz)
  01:02:15 - 01:02:17 - Carlieke van Staalduinen
  01:02:17 - 01:02:19 - Cor van der Mark (vz)
  01:04:39 - 01:05:00 - Joep van Veen
  01:05:15 - 01:05:49 - Joep van Veen
  01:05:58 - 01:06:25 - Nico de Gier
  01:06:47 - 01:06:50 - Nico de Gier
  01:07:06 - 01:07:22 - Carlieke van Staalduinen
  01:07:26 - 01:07:27 - Cor van der Mark (vz)
  01:07:41 - 01:07:42 - Cor van der Mark (vz)
  01:07:42 - 01:07:45 - Peter Voskamp
  01:07:54 - 01:07:55 - Cor van der Mark (vz)
  01:08:09 - 01:08:11 - Cor van der Mark (vz)
  01:08:11 - 01:08:15 - Ad van Harmelen
  01:08:24 - 01:08:25 - Carlieke van Staalduinen
  01:08:40 - 01:08:57 - Cor van der Mark (vz)
  01:09:14 - 01:09:16 - Cor van der Mark (vz)
  01:09:16 - 01:09:17 - Carlieke van Staalduinen
  01:09:18 - 01:09:21 - Cor van der Mark (vz)
  01:09:42 - 01:09:46 - Janice de Jong
  01:09:46 - 01:09:47 - Cor van der Mark (vz)
  01:09:49 - 01:09:52 - Carlieke van Staalduinen
  01:09:54 - 01:09:55 - Carlieke van Staalduinen
  01:09:59 - 01:10:09 - Cor van der Mark (vz)
  01:10:09 - 01:10:10 - Bouke Arends
  01:16:57 - 01:17:05 - Cor van der Mark (vz)
  01:17:05 - 01:17:06 - Astrid Leurink
 12. 12

  Dit agendapunt is voor informatieve behandeling geagendeerd. De stukken zullen vervolgens doorverwezen worden naar de verzamelcommissie van 19 juni 2024. Ter voorbereiding op de besluitvorming in de raad van 3 juli 2024.


  Wethouder Van Staalduinen is bij dit agendapunt uitgenodigd.

 13. 13

  De deadline voor het indienen van vragen voor de raadscommissie Flora is dinsdag 11 juni 2024 om 12.00 uur

 14. 14

  Sluiting door de voorzitter.