Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Flora

woensdag 15 mei 2024

19:30 - 20:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
vz Cor van der Mark
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Opening door de voorzitter en mondelinge mededelingen van de voorzitter en leden van de raadscommissie Flora

  00:11:05 - 00:11:38 - Cor van der Mark (vz)
 2. 2

  00:11:32 - 00:11:38 - Cor van der Mark (vz)
  00:11:38 - 00:11:46 - Bouke Arends
  00:13:49 - 00:13:50 - Cor van der Mark (vz)
  00:13:50 - 00:14:03 - André van den Berg
  00:14:22 - 00:14:38 - Cor van der Mark (vz)
  00:15:32 - 00:15:33 - Cor van der Mark (vz)
  00:15:34 - 00:15:37 - Bouke Arends
  00:16:00 - 00:16:02 - André van den Berg
  00:16:55 - 00:17:09 - André van den Berg
  00:17:50 - 00:17:59 - Bouke Arends
  00:19:37 - 00:19:38 - André van den Berg
 3. 3

  De agenda wordt ter vaststelling voorgelegd.

 4. 4

  Er is gelegenheid tot het benutten van het spreekrecht m.b.t. de vastgestelde vermelde agendapunten.

 5. 5

  De besluitenlijst van de raadscommissie  Flora van 11 april 2024 wordt ter vaststelling en ter bespreking van de voortgang voorgelegd.

 6. 6

  De actie- en toezeggingenlijst wordt ter vaststelling en ter bespreking van de voortgang voorgelegd.  De memo's die bij dit agendapunt zijn aangehangen, zullen niet inhoudelijk behandeld worden, maar ontvangt u ter informatie. Indien een commissielid een memo inhoudelijk wenst te behandelen, kunt u dit bij de commissiegriffier aangeven (met een motivatie), zodat dit op de volgende agenda geplaatst kan worden.

 7. 7

  De Lange Termijn Agenda (LTA) wordt ter vaststelling en ter bespreking van de voortgang voorgelegd

 8. 8

  Hierbij ontvangt u de totaallijst van de openstaande ingekomen stukken onder behandeladvies 3 (Ter afdoening in handen stellen van het college met plaatsing reactie op Lijst Uitgaande Stukken).
  Zodra de beantwoording op deze lijst staat, kan deze voor de volgende commissievergadering geagendeerd worden.

 9. 9

  Naar aanleiding van de Lijst in- en uitgaande stukken van de Raad van 24 april 2024 zijn er geen agenderingsverzoeken ontvangen

 10. 10

  Er zal een presentatie gegeven worden over het stedenbouwkundig plan van het Floragebied. Tevens zal er een toelichting gegeven worden op de aanwezige maquette.

  00:21:14 - 00:22:53 - Ambtelijke ondersteuning 1
  00:22:53 - 00:22:56 - Cor van der Mark (vz)
  00:23:07 - 00:23:22 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:32:36 - 00:33:00 - Cor van der Mark (vz)
  00:33:00 - 00:33:02 - Peter Duijsens
  00:33:03 - 00:33:09 - Peter Duijsens
  00:33:10 - 00:33:13 - Peter Duijsens
  00:33:16 - 00:33:18 - Cor van der Mark (vz)
  00:33:18 - 00:33:23 - Peter Duijsens
  00:33:23 - 00:33:24 - Dennis Chafiâ
  00:33:46 - 00:33:49 - Cor van der Mark (vz)
  00:33:49 - 00:33:50 - Peter Duijsens
  00:39:06 - 00:39:08 - Ambtelijke ondersteuning 1
  00:39:21 - 00:39:32 - Cor van der Mark (vz)
  00:39:32 - 00:39:33 - Ambtelijke ondersteuning 1
  00:39:34 - 00:39:44 - Ambtelijke ondersteuning 2
  00:39:45 - 00:39:51 - Cor van der Mark (vz)
  00:39:51 - 00:39:54 - Peter Duijsens
  00:40:20 - 00:40:21 - Ambtelijke ondersteuning 1
  00:41:34 - 00:41:50 - Peter Duijsens
  00:41:50 - 00:41:51 - Ambtelijke ondersteuning 1
  00:42:13 - 00:42:18 - Cor van der Mark (vz)
  00:42:18 - 00:42:22 - Dennis Chafiâ
  00:43:11 - 00:43:17 - Cor van der Mark (vz)
  00:43:17 - 00:43:18 - Ambtelijke ondersteuning 1
  00:44:12 - 00:44:15 - Cor van der Mark (vz)
  00:44:55 - 00:44:56 - Cor van der Mark (vz)
 11. 11

  De deadline voor het indienen van vragen voor de raadscommissie Flora is dinsdag 14 mei 2024 om 12.00 uur.

 12. 12

  Sluiting door de voorzitter.

  00:46:07 - 00:46:08 - Benjamin Hofland