Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Wonen

woensdag 10 april 2024

19:00
Locatie

Raadzaal - VDL-99-V.121

Voorzitter
Cor van der Mark
Toelichting

Commissie Wonen

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.

  Opening door de voorzitter en mondelinge mededelingen van de voorzitter en leden van de raadscommissie Wonen.

  00:05:07 - 00:05:07 - Cor van der Mark
  00:05:08 - 00:06:03 - Cor van der Mark
 2. 2.

  00:06:01 - 00:06:03 - Cor van der Mark
  00:06:03 - 00:06:03 - Michiel Ferwerda
  00:06:21 - 00:06:54 - Cor van der Mark
 3. 3.

  De agenda wordt ter vaststelling voorgelegd.

 4. 4.

  Er is gelegenheid tot het benutten van het spreekrecht m.b.t. vastgestelde vermelde agendapunten

 5. 5.

  De besluitenlijst van de raadscommissie Wonen van 12 maart 2024 wordt ter vaststelling voorgelegd

  00:06:43 - 00:06:54 - Cor van der Mark
 6. 6.

  De actie- en toezeggingenlijst wordt ter vaststelling en ter bespreking van de voortgang voorgelegd.
   
  De memo's die bij dit agendapunt zijn aangehangen, zullen niet inhoudelijk behandeld worden, maar ontvangt u ter informatie. Indien een commissielid een memo inhoudelijk wenst te behandelen, kunt u dit bij de commissiegriffier aangeven (met een motivatie), zodat dit op de volgende agenda geplaatst kan worden.

  00:06:53 - 00:06:54 - Cor van der Mark
  00:06:54 - 00:06:58 - Kevin Klinkspoor
 7. 7.

  De Lange Termijn Agenda wordt ter vaststelling en ter bespreking van de voortgang voorgelegd.

  00:06:50 - 00:06:54 - Cor van der Mark
  00:06:54 - 00:06:58 - Kevin Klinkspoor
 8. 8.

  Hierbij ontvangt u de totaallijst van de openstaande ingekomen stukken onder behandeladvies 3 (Ter afdoening in handen stellen van het college met plaatsing reactie op Lijst Uitgaande Stukken)
  Zodra de beantwoording op deze lijst staat kan deze voor de volgende commissievergadering geagendeerd worden.

 9. 9.

  Naar aanleiding van de Lijst in- en uitgaande stukken van de Raad van 27 maart 2024 zijn er geen agenderingsverzoeken ontvangen

 10. 10.

  In de raadsvergadering van 27 maart 2024 is afgesproken om de motie eerst te behandelen in de raadscommissie Wonen van 10 april 2024
  Wethouder Ferwerda is bij dit agendapunt uitgenodigd.

  00:07:43 - 00:07:46 - Michiel Ferwerda
  00:07:57 - 00:07:57 - Cor van der Mark
  00:07:57 - 00:08:00 - Peter Duijsens
  00:08:10 - 00:08:28 - Michiel Ferwerda
  00:08:29 - 00:08:35 - Cor van der Mark
  00:08:35 - 00:09:08 - Benjamin Hofland
  00:09:16 - 00:09:19 - Peter Duijsens
 11. 11.

  In de raadsvergadering van 27 maart 2024 is afgesproken om de motie eerst te behandelen in de raadscommissie Wonen van 10 april 2024
  Wethouder Ferwerda is bij dit agendapunt uitgenodigd.

  00:08:36 - 00:09:08 - Benjamin Hofland
  00:09:16 - 00:09:19 - Peter Duijsens
  00:10:02 - 00:10:45 - Michiel Ferwerda
  00:10:45 - 00:10:45 - Cor van der Mark
  00:10:47 - 00:10:55 - Peter Duijsens
  00:12:12 - 00:12:13 - Cor van der Mark
  00:12:13 - 00:12:21 - Benjamin Hofland
  00:12:42 - 00:12:46 - Peter Duijsens
  00:12:48 - 00:12:49 - Peter Duijsens
  00:12:52 - 00:12:52 - Cor van der Mark
  00:12:52 - 00:12:54 - Benjamin Hofland
  00:13:35 - 00:13:36 - Nico de Gier
  00:13:57 - 00:13:58 - Cor van der Mark
  00:13:58 - 00:13:59 - Nico de Gier
  00:13:59 - 00:13:59 - Benjamin Hofland
  00:14:00 - 00:14:01 - Nico de Gier
  00:14:29 - 00:14:29 - Peter Duijsens
  00:14:29 - 00:14:30 - Cor van der Mark
  00:14:35 - 00:14:35 - Nico de Gier
  00:14:35 - 00:14:36 - Benjamin Hofland
  00:14:43 - 00:14:54 - Nico de Gier
  00:15:29 - 00:15:40 - Peter Duijsens
  00:15:41 - 00:15:43 - Peter Duijsens
  00:15:45 - 00:15:49 - Cor van der Mark
  00:15:52 - 00:15:56 - Benjamin Hofland
  00:16:01 - 00:16:08 - Nico de Gier
  00:16:22 - 00:16:22 - André van den Berg
  00:16:23 - 00:16:25 - Cor van der Mark
  00:16:40 - 00:16:40 - Benjamin Hofland
  00:16:40 - 00:16:48 - Cor van der Mark
  00:16:49 - 00:16:55 - Cor van der Mark
  00:16:57 - 00:17:22 - Cor van der Mark
 12. 12.

  In de raadsvergadering van 27 maart 2024 is afgesproken om de motie eerst te behandelen in de raadscommissie Wonen van 10 april 2024
  Wethouder Ferwerda is bij dit agendapunt uitgenodigd.

  00:17:14 - 00:17:22 - Cor van der Mark
  00:17:22 - 00:17:52 - Michiel Ferwerda
  00:17:53 - 00:17:53 - Nico de Gier
  00:17:53 - 00:17:57 - Cor van der Mark
  00:18:35 - 00:18:37 - Cor van der Mark
  00:18:37 - 00:18:39 - Peter Duijsens
  00:19:54 - 00:19:55 - Cor van der Mark
  00:20:00 - 00:20:02 - Cor van der Mark
  00:20:17 - 00:20:22 - Peter Duijsens
 13. 13.

  In de raadsvergadering van 27 maart 2024 is afgesproken om de motie eerst te behandelen in de raadscommissie Wonen van 10 april 2024
  Wethouder Van Staalduinen is bij dit agendapunt uitgenodigd.

  00:20:35 - 00:20:35 - Carlieke van Staalduinen
  00:21:33 - 00:21:35 - Peter Duijsens
  00:22:07 - 00:22:11 - Kevin Klinkspoor
  00:22:11 - 00:22:16 - Cor van der Mark
  00:22:23 - 00:22:24 - Peter Duijsens
  00:22:25 - 00:22:30 - Cor van der Mark
  00:22:42 - 00:22:43 - Benjamin Hofland
  00:22:46 - 00:22:53 - Kevin Klinkspoor
  00:23:14 - 00:23:15 - Peter Duijsens
  00:23:17 - 00:23:17 - Cor van der Mark
  00:23:31 - 00:23:36 - Cor van der Mark
  00:23:36 - 00:23:37 - Michiel Ferwerda
  00:23:54 - 00:24:22 - Cor van der Mark
 14. 14.

  In de raadsvergadering van 27 maart 2024 is afgesproken om de motie eerst te behandelen in de raadscommissie Wonen van 10 april 2024
  Wethouder Van Staalduinen is bij dit agendapunt uitgenodigd.

  00:24:07 - 00:24:22 - Cor van der Mark
  00:24:26 - 00:25:04 - Carlieke van Staalduinen
  00:25:04 - 00:25:05 - Peter Duijsens
  00:25:19 - 00:25:20 - Peter Duijsens
  00:25:21 - 00:25:22 - Peter Duijsens
  00:25:22 - 00:25:23 - Cor van der Mark
  00:25:32 - 00:25:34 - Cor van der Mark
  00:25:36 - 00:25:36 - Peter Duijsens
 15. 15.

  In de raadsvergadering van 27 maart 2024 is afgesproken om de motie eerst te behandelen in de raadscommissie Wonen van 10 april 2024
  Wethouder Van Staalduinen is bij dit agendapunt uitgenodigd.

  00:25:51 - 00:25:53 - Carlieke van Staalduinen
  00:26:43 - 00:26:44 - Peter Duijsens
  00:26:44 - 00:26:44 - Cor van der Mark
  00:29:34 - 00:29:37 - Cor van der Mark
  00:29:37 - 00:29:38 - Carlieke van Staalduinen
  00:29:43 - 00:29:57 - Peter Voskamp
  00:30:18 - 00:30:18 - Peter Duijsens
  00:30:18 - 00:30:21 - Cor van der Mark
  00:31:20 - 00:31:23 - Cor van der Mark
  00:31:23 - 00:32:28 - Remmert Keizer
  00:32:34 - 00:32:49 - Nico de Gier
  00:33:28 - 00:33:29 - Peter Duijsens
  00:33:30 - 00:33:30 - Peter Duijsens
  00:33:30 - 00:33:33 - Cor van der Mark
  00:34:35 - 00:34:37 - Remmert Keizer
  00:34:37 - 00:34:50 - Cor van der Mark
  00:34:50 - 00:34:53 - Peter Duijsens
  00:35:25 - 00:35:26 - Peter Duijsens
  00:35:26 - 00:35:29 - Cor van der Mark
  00:35:29 - 00:35:29 - Remmert Keizer
  00:36:14 - 00:36:15 - Cor van der Mark
  00:36:16 - 00:36:18 - Cor van der Mark
 16. 16.

  De deadline voor het indienen van vragen voor de raadscommissie Wonen is dinsdag 9 april 2024 om 12.00 uur.

 17. 17.

  Sluiting door de voorzitter.