Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur & Economie

donderdag 11 april 2024

19:00
Locatie

Raadzaal - VDL-99-V.121

Voorzitter
Joep van Veen
Toelichting

Commissie Bestuur en Economie

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.

  Opening door de voorzitter en mondelinge mededelingen van de voorzitter en leden van de raadscommissie Bestuur en Economie.

  00:03:07 - 00:03:07 - Gerard van der Wel
  00:05:45 - 00:06:28 - Joep van Veen
 2. 2.

  00:06:23 - 00:06:28 - Joep van Veen
 3. 3.

  De agenda wordt ter vaststelling voorgelegd.

  00:06:26 - 00:06:28 - Joep van Veen
  00:06:28 - 00:06:29 - Duncan Plomp
  00:06:38 - 00:06:41 - Joep van Veen
 4. 4.

  Er is gelegenheid tot het benutten van het spreekrecht m.b.t. vastgestelde vermelde agendapunten

 5. 5.

  De besluitenlijst van de raadscommissie Bestuur en Economie van 14 maart 2024 wordt ter vaststelling en ter bespreking van de voortgang voorgelegd.

 6. 6.

  De actie- en toezeggingenlijst wordt ter vaststelling en ter bespreking van de voortgang voorgelegd.
   
  De memo's die bij dit agendapunt zijn aangehangen, zullen niet inhoudelijk behandeld worden, maar ontvangt u ter informatie. Indien een commissielid een memo inhoudelijk wenst te behandelen, kunt u dit bij de commissiegriffier aangeven (met een motivatie), zodat dit op de volgende agenda geplaatst kan worden.

 7. 7.

  De Lange Termijn Agenda wordt ter vaststelling en ter bespreking van de voortgang voorgelegd.

 8. 8.

  Hierbij ontvangt u de totaallijst van de openstaande ingekomen stukken onder behandeladvies 3 (Ter afdoening in handen stellen van het college met plaatsing reactie op Lijst Uitgaande Stukken)
  Zodra de beantwoording op deze lijst staat, kan deze voor de volgende commissievergadering geagendeerd worden.

 9. 9.

  Naar aanleiding van de Lijst in- en uitgaande stukken van de Raad van 27 maart 2024 zijn er geen agenderingsverzoeken ontvangen.

 10. 10.

  Wethouder Goudswaard is uitgenodigd om bij dit agendapunt aanwezig te zijn.

  00:07:55 - 00:07:56 - Anko Goudswaard
  00:07:58 - 00:08:47 - Nico de Gier
  00:08:47 - 00:08:48 - Joep van Veen
  00:08:48 - 00:08:51 - Cor van der Mark
  00:08:52 - 00:10:34 - Ad van Harmelen
  00:10:34 - 00:10:34 - Joep van Veen
  00:10:35 - 00:10:37 - Cor van der Mark
  00:10:38 - 00:10:38 - Remmert Keizer
  00:11:27 - 00:11:30 - Joep van Veen
  00:11:30 - 00:11:31 - Cor van der Mark
  00:11:31 - 00:11:32 - Mark Hendrix
  00:12:42 - 00:12:42 - Joep van Veen
  00:12:42 - 00:12:48 - Remmert Keizer
  00:12:48 - 00:12:49 - Mark Hendrix
  00:13:09 - 00:13:09 - Joep van Veen
  00:13:09 - 00:13:13 - Cor van der Mark
  00:13:13 - 00:15:08 - Roel Batelaan
  00:15:08 - 00:15:09 - Joep van Veen
  00:15:10 - 00:15:11 - Cor van der Mark
  00:16:01 - 00:16:04 - Joep van Veen
  00:16:04 - 00:16:05 - Peter Duijsens
  00:19:12 - 00:19:16 - Joep van Veen
  00:19:16 - 00:19:16 - Anko Goudswaard
  00:25:13 - 00:25:15 - Peter Duijsens
  00:25:39 - 00:25:53 - Peter Duijsens
  00:28:04 - 00:28:08 - Nico de Gier
  00:28:08 - 00:28:09 - Joep van Veen
  00:28:35 - 00:32:47 - Anko Goudswaard
  00:32:48 - 00:32:52 - Joep van Veen
  00:32:52 - 00:32:52 - Ad van Harmelen
  00:32:53 - 00:33:16 - Ad van Harmelen
  00:33:17 - 00:33:21 - Joep van Veen
  00:33:21 - 00:33:22 - Nico de Gier
  00:34:11 - 00:34:13 - Joep van Veen
  00:34:13 - 00:34:14 - Duncan Plomp
  00:35:16 - 00:35:24 - Joep van Veen
  00:35:24 - 00:35:24 - Anko Goudswaard
  00:38:26 - 00:38:27 - Joep van Veen
  00:39:17 - 00:39:31 - Joep van Veen
  00:39:32 - 00:39:53 - Joep van Veen
 11. 11.

  In de raadsvergadering van 27 maart 2024 is afgesproken om de motie eerst te behandelen in de raadscommissie B&E van 11 april 2024.
   
  Wethouder Valstar is uitgenodigd om bij dit agendapunt aanwezig te zijn.

  00:39:37 - 00:39:53 - Joep van Veen
  00:39:53 - 00:40:05 - Peter Duijsens
  00:41:30 - 00:41:33 - Joep van Veen
  00:41:33 - 00:41:34 - Peter Valstar
  00:42:13 - 00:42:14 - Joep van Veen
  00:42:14 - 00:42:15 - Nico de Gier
  00:42:16 - 00:42:17 - Peter Duijsens
  00:42:36 - 00:42:42 - Joep van Veen
  00:42:42 - 00:42:42 - Roel Batelaan
  00:43:04 - 00:43:05 - Joep van Veen
  00:43:08 - 00:43:08 - Nico de Gier
  00:43:23 - 00:43:30 - Joep van Veen
  00:43:30 - 00:43:31 - Gerard van der Wel
  00:44:40 - 00:44:43 - Joep van Veen
  00:44:43 - 00:44:44 - John Witkamp
  00:45:40 - 00:45:49 - Joep van Veen
  00:45:50 - 00:46:49 - Peter Valstar
  00:46:50 - 00:46:51 - Joep van Veen
  00:46:51 - 00:46:53 - Peter Duijsens
  00:46:57 - 00:47:01 - John Witkamp
  00:48:41 - 00:48:47 - Joep van Veen
  00:48:47 - 00:48:48 - Peter Valstar
  00:49:04 - 00:49:09 - Joep van Veen
  00:49:09 - 00:49:14 - Peter Duijsens
 12. 12.

  In de raadsvergadering van 27 maart 2024 is afgesproken om de motie eerst te behandelen in de raadscommissie B&E van 11 april 2024.
   
  Burgemeester Arends is uitgenodigd om bij dit agendapunt aanwezig te zijn.

  00:49:43 - 00:49:45 - Peter Duijsens
  00:50:12 - 00:50:21 - Joep van Veen
  00:50:21 - 00:50:22 - Ben van der Stee
  00:51:41 - 00:51:42 - Joep van Veen
  00:51:42 - 00:51:42 - Peter Duijsens
  00:51:48 - 00:51:49 - Peter Duijsens
 13. 13.

  In de raadsvergadering van 27 maart 2024 is afgesproken om de motie eerst te behandelen in de raadscommissie B&E van 11 april 2024.
   
  Burgemeester Arends is uitgenodigd om bij dit agendapunt aanwezig te zijn.

  00:52:07 - 00:52:07 - Peter Duijsens
  00:53:39 - 00:53:44 - Joep van Veen
  00:53:44 - 00:53:45 - Anko Goudswaard
  00:54:08 - 00:54:21 - Joep van Veen
  00:54:21 - 00:54:22 - Remmert Keizer
  00:54:44 - 00:54:49 - Peter Duijsens
  00:54:52 - 00:54:53 - Remmert Keizer
  00:54:53 - 00:54:53 - Joep van Veen
  00:54:56 - 00:54:56 - Jasper van der Voort
  00:56:08 - 00:56:11 - Joep van Veen
  00:56:11 - 00:56:12 - Duncan Plomp
  00:56:51 - 00:56:52 - Joep van Veen
  00:56:53 - 00:56:55 - Roel Batelaan
  00:57:24 - 00:57:27 - Joep van Veen
  00:59:12 - 00:59:13 - Cor van der Mark
  00:59:13 - 00:59:19 - Joep van Veen
  00:59:35 - 00:59:36 - Joep van Veen
  00:59:40 - 00:59:44 - Peter Duijsens
  01:02:08 - 01:02:14 - Joep van Veen
  01:02:14 - 01:02:16 - Anko Goudswaard
  01:02:50 - 01:03:30 - Joep van Veen
 14. 14.

  Afgesproken is om de de voortgang van de 2% bezuinigingsregeling periodiek met de raad af te stemmen.
   
  Wethouder van der Stee is uitgenodigd om bij dit agendapunt aanwezig te zijn.

  01:03:22 - 01:03:30 - Joep van Veen
  01:03:31 - 01:04:31 - Remmert Keizer
  01:04:32 - 01:04:32 - Joep van Veen
  01:04:32 - 01:04:34 - Cor van der Mark
  01:05:31 - 01:05:32 - Joep van Veen
  01:05:34 - 01:05:34 - Duncan Plomp
  01:06:20 - 01:06:22 - Joep van Veen
  01:06:22 - 01:06:23 - Mark Hendrix
  01:06:43 - 01:06:44 - Joep van Veen
  01:06:45 - 01:06:47 - Gerard van der Wel
  01:07:35 - 01:07:37 - Joep van Veen
  01:07:37 - 01:07:37 - Jasper van der Voort
  01:07:47 - 01:07:49 - Joep van Veen
  01:07:49 - 01:07:50 - Dave van Koppen
  01:09:20 - 01:09:22 - Joep van Veen
  01:09:22 - 01:09:23 - Peter Duijsens
  01:11:42 - 01:11:45 - Joep van Veen
  01:11:45 - 01:11:47 - Guus Bakker
  01:12:15 - 01:12:16 - Cor van der Mark
  01:12:17 - 01:12:19 - Joep van Veen
  01:12:32 - 01:12:33 - Joep van Veen
  01:12:34 - 01:12:39 - Joep van Veen
  01:12:39 - 01:12:40 - Ben van der Stee
  01:15:15 - 01:15:34 - Cor van der Mark
  01:15:52 - 01:15:54 - Cor van der Mark
  01:17:18 - 01:17:22 - Joep van Veen
  01:17:22 - 01:17:29 - Peter Duijsens
  01:18:11 - 01:18:12 - Nico de Gier
  01:18:12 - 01:18:14 - Joep van Veen
  01:19:04 - 01:19:05 - Peter Duijsens
  01:19:06 - 01:19:07 - Peter Duijsens
  01:19:34 - 01:19:35 - Joep van Veen
  01:19:35 - 01:19:36 - Ben van der Stee
  01:21:11 - 01:21:12 - Peter Duijsens
  01:21:12 - 01:21:14 - Peter Duijsens
  01:21:14 - 01:21:14 - Joep van Veen
  01:21:23 - 01:21:25 - Peter Duijsens
  01:22:26 - 01:22:27 - Ben van der Stee
  01:23:33 - 01:23:34 - Peter Duijsens
  01:23:35 - 01:23:38 - Peter Duijsens
  01:24:19 - 01:24:34 - Ben van der Stee
  01:26:52 - 01:26:53 - Peter Duijsens
  01:26:53 - 01:26:55 - Joep van Veen
  01:27:06 - 01:27:40 - Duncan Plomp
  01:27:41 - 01:27:42 - Joep van Veen
  01:27:43 - 01:28:48 - Dave van Koppen
  01:28:48 - 01:28:50 - Joep van Veen
  01:28:50 - 01:33:15 - Ben van der Stee
  01:33:15 - 01:33:16 - Joep van Veen
 15. 15.

  De deadline voor het indienen van vragen voor de raadscommissie Bestuur en Economie is woensdag 10 april 2024 om 12.00 uur.

  01:34:03 - 01:34:04 - Cor van der Mark
  01:34:04 - 01:34:10 - Joep van Veen
 16. 15.1

  Wethouder Valstar is uitgenodigd om bij dit agendapunt aanwezig te zijn.

 17. 16.

  Sluiting door de voorzitter.

  01:34:04 - 01:34:10 - Joep van Veen