Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie MO

maandag 21 juni 2021

20:30 - 23:00

Locatie
Raadzaal VDL-99-V.121
Voorzitter
Staalduinen, C.Y.
Toelichting

In verband met het coronavirus is de raadzaal voor het publiek niet toegankelijk. De vergadering kan gevolgd worden via Gemeente Westland TV (Caiway, kanaal 68) of via de website (https://channel.royalcast.com/westland/#!/upcoming).

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Motivatie fractie WV:
Welk deel van de geplande verbetering innovatieprojecten kon niet worden uitgevoerd?
Aangegeven wordt dat resultaatsturingen voor Wmo en jeugd de basis hebben gelegd voor “meer grip en sturing op kwaliteit en kosten”. Waar blijkt dat uit?
Is het mogelijk om met de transformatiemanager in de Commissie een keer van gedachten te wisselen?
Opvalt de zinssnede: “Wij concluderen dat de uitvoering van het UP16-20 weliswaar voor een belangrijk deel conform is afgerond. Maar dat de inzet van meer preventie tot nu toe nog niet zichtbaar heeft geleid tot het beoogde effect”. Dat lijkt tegenstrijdig. Gaarne uitleg en waarom wordt er niet een nieuw sociaal beheerskader gemaakt en wordt niet gewacht tot na de verkiezingen 2022?
Eerder vroegen we al wat de financiële gevolgen zijn van de herindicaties en die konden toen niet gegeven worden. Kan dat nu wel?
Wellicht zullen we vóór de commissievergadering nog een aantal vragen stellen naar
aanleiding van de voortgangsrapportage.

Motivatie fractie WV:
Hebben wij de beschikking over de dienstverleningsovereenkomst tussen het Servicebureau en de gemeente Westland? Zo neen, kan die verstrekt worden en zo ja, kan aangegeven worden waar we die kunnen vinden?
De begroting gaat uit van gelijke cijfers in de periode 2022 tot en met 2025. Hoe reëel is dat?

Motivatie fractie WV:
Het College heeft bij de laatste raadscommissie aangegeven dat ook met de BOK kunstenaars / cultuurbeoefenaars overleg gevoerd zou worden. Is dat gebeurd en zo ja, heeft dat tot iets geleid?

Motivatie fractie WV:
Wat gaan we nou concreet doen voor jongeren, omdat het niet zo mag zijn dat de subsidie gaat naar al bestaande initiatieven of organisaties?
Wat voegt het toe? Het componeren en zingen van een lied zal toch niet de oplossing van het probleem zijn?
Waarom niet toch aansluiting gezocht bij een concreet initiatief vanuit Den Haag waar duidelijke resultaten zichtbaar van zijn? Waarom zelf weer het buskruit uitvinden …. ?

Motivatie fractie WV:
In hoeverre wordt op het gebied van het standplaatsenbeleid voor woonwagens het VNG-model door de gemeente Westland gevolgd?
Zijn er concrete aanvragen voor een woonwagen bij het College binnengekomen en worden daar nog discussies over gevoerd?