Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

donderdag 4 maart 2021

19:00 - 22:00

Locatie:
Raadzaal VDL-99-V.121
Voorzitter:
Veen, J. van
Toelichting:

In verband met het coronavirus zal deze raadscommissievergadering digitaal plaatsvinden. De vergadering kan gevolgd worden via Gemeente Westland TV (Caiway, kanaal 68) of via de website (https://channel.royalcast.com/westland/#!/upcoming).

Agendapunten

De burgemeester geeft een stand van zaken over de ontwikkeling omtrent Covid-19.

De actie- en toezeggingenlijst wordt ter vaststelling en ter bespreking van de voortgang voorgelegd.

De memo's die bij dit agendapunt zijn aangehangen, zullen niet inhoudelijk behandeld worden, maar ontvangt u ter informatie. Indien een commissielid een memo inhoudelijk wenst te behandelen, kunt u dit bij de commissiegriffier aangeven (met een motivatie), zodat dit op de volgende agenda geplaatst kan worden.

De LTA wordt ter bespreking van de voortgang voorgelegd.

MOTIVATIE: De fractie WV wil weten:
• Waarom worden voor 2020 en volgende geen overzicht van afzonderlijke taxiritten meer gegeven?
• Is dit taxisysteem nog wel het meest gunstig?
• Kan niet in eigen vervoer voorzien worden en een kilometervergoeding volgens de algemene geldende regels

MOTIVATIE: De fractie WV wil weten:
• Hoe ver is het overleg met de leiding van het politiebureau voor spreekuren?
• Kan het niet net als bijvoorbeeld in Rotterdam, dat op cruciale plekken foto’s en telefoonnummers hangen van de dienstdoende wijkagenten?

Op verzoek van mevrouw De Jong (CDA) is bijgaande beantwoording geagendeerd.

MOTIVATIE: De fractie CDA wil graag weten op welke termijn de gemeente in gesprek gaat met de BIZ-en?