Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie EFO

woensdag 19 mei 2021

20:00 - 22:00

Locatie
Raadzaal VDL-99-V.121
Voorzitter
Mark, C. van der
Toelichting

In verband met de coronavirus is voor het publiek de raadzaal niet toegankelijk. De vergadering kan gevolgd worden via Gemeente Westland TV (Caiway, kanaal 68) of via de website (https://channel.royalcast.com/westland/#!/upcoming).

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:01:20 - 00:03:03 - Cor van der Mark
00:03:03 - 00:06:42 - inspreker
00:06:42 - 00:07:00 - Cor van der Mark
00:07:00 - 00:07:22 - Nico de Gier
00:07:22 - 00:07:43 - inspreker
00:07:43 - 00:08:06 - Nico de Gier
00:08:06 - 00:08:25 - Pieter Immerzeel
00:08:25 - 00:09:13 - inspreker
00:09:13 - 00:09:26 - Peter Duijsens
00:09:26 - 00:09:50 - inspreker
00:09:50 - 00:10:09 - Cor van der Mark
00:10:09 - 00:10:18 - Carl Verbeek
00:10:18 - 00:10:50 - inspreker
00:10:50 - 00:11:51 - Cor van der Mark
00:11:51 - 00:14:22 - inspreker
00:14:22 - 00:14:37 - Peter Duijsens
00:14:37 - 00:16:10 - inspreker
00:16:10 - 00:16:28 - Cor van der Mark
00:16:28 - 00:18:03 - Guus Bakker
00:18:03 - 00:18:55 - inspreker
00:18:55 - 00:19:34 - Benjamin Hofland
00:19:34 - 00:20:07 - Remmert Keizer
00:20:07 - 00:20:43 - Cor van der Mark
00:20:43 - 00:20:52 - Benjamin Hofland
00:20:52 - 00:20:55 - Peter Duijsens
00:20:55 - 00:20:59 - Cor van der Mark
00:20:59 - 00:22:03 - Peter Duijsens
00:22:03 - 00:23:40 - Albert Abee
00:23:40 - 00:24:42 - Cor van der Mark

Motivering WV:
Wat gaat het College doen om het percentage van 9 in de komende periode te verhogen en te zorgen dat lokale ondernemers meer in beeld komen?
Moet niet toch smarter aanbesteed worden waardoor lokale ondernemers sneller in beeld komen?
Het leerlingenvervoer was aanvankelijk als één kavel uitbesteed en een Limburgs bedrijf heeft dat toen gewonnen, maar later is men toch weer gaan opsplitsen en is een tweede aannemer erbij gekomen uit de directe omgeving van Westland. Waarom had dat niet direct al bekeken kunnen worden en speelt het milieuaspect –het rijden vanuit Limburg naar Westland met meerdere auto’s iedere dag- niet een belangrijke rol bij de aanbesteding?
Waarom wordt niet meer gekeken naar de oude situatie –bijvoorbeeld weer leerlingenvervoer waar het bedrijf wat het contract had gebruik maakte van ZZP’ers uit Westland- om te bezien of dat model dan toch niet gevolgd kan worden?
Aanbesteding van het groen is ongeveer hetzelfde patroon. Het bedrijf dat eerst het contract had, zette heel veel Westlandse ZZP’ers in en het nieuwe bedrijf veel minder.
Er is toch een ruime SROI-verplichting per ultimo december 2020. Hoe wordt die verder ingevuld?

00:32:01 - 00:34:12 - Peter Duijsens
00:34:12 - 00:36:21 - Pieter Varekamp
00:36:21 - 00:37:21 - Peter Duijsens
00:37:21 - 00:39:39 - Pieter Varekamp
00:39:39 - 00:41:01 - Remmert Keizer
00:41:01 - 00:41:33 - Pieter Varekamp
00:41:33 - 00:41:59 - Remmert Keizer
00:41:59 - 00:43:05 - Pieter Varekamp
00:43:05 - 00:43:14 - Peter Duijsens
00:43:14 - 00:43:41 - Carl Verbeek
00:43:41 - 00:44:14 - Pieter Varekamp
00:44:14 - 00:44:40 - Peter Duijsens
00:44:40 - 00:45:14 - Pieter Varekamp
00:45:14 - 00:45:40 - Pieter Immerzeel
00:45:40 - 00:46:03 - Pieter Varekamp
00:46:03 - 00:46:57 - Cor van der Mark

Motivering WV:
Wanneer krijgen we de daadwerkelijke cijfers te zien over de steunaanvragen, welke bedragen zijn toegekend en aan wie?
Heeft Expo B.V. inmiddels wederom opnieuw een uitkering ontvangen voor de exploitatie?

00:46:57 - 00:47:08 - Peter Duijsens
00:47:08 - 00:47:30 - Cor van der Mark

Motivering WV:
Hoeveel aanmeldingen voor de TONK zijn er en zijn de regels zoals die gelden voor eventuele toewijzing duidelijk gecommuniceerd?
Landelijk bezien is er kritiek op de TONK-regeling omdat er veel te veel formaliteiten zijn en dus heel weinig mensen voor de TONK in aanmerking komen. Gaarne meer inzicht.

Motivering WV:
Onze fractie blijft het vreemd vinden dat we in de nieuwbouwwijken van het gas af gaan, maar ook weer aan het gas gaan doordat warm water ter plekke gasgestookt verwarmd wordt. We kunnen dat nergens terugvinden en lezen in de Warmtevisie.
Houden we elkaar niet allemaal vreselijk voor de gek en kunnen we die visie niet beter baseren op reële uitgangspunten?
Voorts zal ombouw naar aardgasvrij alleen mogelijk zijn als er bijdragen vanuit het Rijk gaan komen om per huishouden dat te financieren. Waarom wordt dat niet meer benadrukt in de Visie?

00:48:49 - 00:50:12 - Pieter Varekamp
00:50:12 - 00:50:40 - Cor van der Mark

Motivering GBW:
De rapportage Morph bevat een veel waardevolle tips voor het verbeteren van de campagne ‘Westland woont duurzaam’. Uit de paragraaf ‘Wat gaan we verder doen….’ in het evaluatieverslag van B&W blijkt echter niet dat één of meerdere van die tips ook opvolging krijgt in de campagne-activiteiten voor 2021. Wij willen daarom met de wethouder over de tips en de aanpak voor 2021 in gesprek.

00:50:40 - 00:51:23 - André van den Berg
00:51:23 - 00:56:19 - Pieter Varekamp
00:56:19 - 00:57:02 - André van den Berg
00:57:02 - 00:57:12 - Pieter Varekamp
00:57:12 - 00:57:18 - Cor van der Mark
00:57:18 - 00:57:27 - Leo Boekestijn
00:57:44 - 00:57:57 - Pieter Varekamp
00:57:57 - 00:58:05 - Cor van der Mark
00:58:05 - 00:58:40 - Nico de Gier
00:58:40 - 00:58:42 - Pieter Varekamp
00:58:42 - 00:59:16 - Cor van der Mark

Motivering WV:
Prima de kostenberekening van Westland Infra, maar het dividend van ruim € 11 miljoen op jaarbasis wat uitgekeerd wordt, wordt dan toch direct bij de Westlandse ondernemers en inwoners “weggehaald”? Is die redenatie juist?

00:59:16 - 01:00:18 - Peter Duijsens
01:00:18 - 01:00:54 - André van den Berg
01:00:54 - 01:01:32 - Benjamin Hofland
01:01:32 - 01:02:19 - Ulbe Spaans
01:02:19 - 01:03:14 - Geraldine van der Knaap
01:03:14 - 01:03:59 - Jenny Vermeer-de Smit
01:03:59 - 01:04:04 - Cor van der Mark
01:04:04 - 01:10:30 - Pieter Varekamp
01:10:30 - 01:11:11 - Cor van der Mark

Dit onderwerp is onder voorbehoud geagendeerd. Eventuele stukken volgen later.

01:11:11 - 01:12:33 - Peter Duijsens
01:12:33 - 01:13:28 - Ulbe Spaans
01:13:28 - 01:14:45 - Nico de Gier
01:14:45 - 01:15:19 - Marcel Zuidgeest
01:15:19 - 01:16:33 - Pieter Hoogerbrugge
01:16:33 - 01:17:10 - Benjamin Hofland
01:17:10 - 01:21:10 - Ben van der Stee
01:21:10 - 01:22:10 - Peter Duijsens
01:22:10 - 01:22:52 - Ben van der Stee
01:22:52 - 01:26:05 - ambtelijke organisatie
01:26:05 - 01:26:28 - Peter Duijsens
01:26:28 - 01:27:48 - Ben van der Stee
01:27:48 - 01:27:59 - Cor van der Mark
01:27:59 - 01:29:00 - André van den Berg
01:29:00 - 01:29:49 - Nico de Gier
01:29:49 - 01:30:11 - André van den Berg
01:30:11 - 01:30:30 - Nico de Gier
01:30:30 - 01:30:44 - Cor van der Mark
01:30:44 - 01:30:57 - Ben van der Stee
01:30:57 - 01:31:28 - Benjamin Hofland
01:31:28 - 01:31:36 - Cor van der Mark
01:31:36 - 01:31:44 - Ben van der Stee
01:31:44 - 01:32:19 - Cor van der Mark

(eerst behandelen in de raadscommissie EFO van 19 mei 2021)

01:32:19 - 01:32:26 - Peter Duijsens
01:32:26 - 01:32:36 - Cor van der Mark
01:32:36 - 01:35:31 - Leen Snijders
01:35:31 - 01:35:40 - Peter Duijsens
01:35:40 - 01:37:07 - Cor van der Mark
00:24:42 - 00:25:23 - André van den Berg
00:25:23 - 00:27:02 - Albert Abee
00:27:02 - 00:27:34 - André van den Berg
00:27:34 - 00:28:20 - Cor van der Mark
00:28:20 - 00:30:13 - Albert Abee
00:30:13 - 00:31:36 - Remmert Keizer
00:31:36 - 00:32:01 - Cor van der Mark
01:37:07 - 01:40:58 - Leen Snijders
01:40:58 - 01:42:41 - Peter Duijsens
01:42:41 - 01:43:21 - Sander Zuyderwijk
01:43:21 - 01:45:28 - Leen Snijders
01:45:28 - 01:45:49 - Carl Verbeek
01:45:49 - 01:46:35 - Leen Snijders
01:46:35 - 01:46:56 - Ulbe Spaans
01:46:56 - 01:47:17 - Leen Snijders
01:47:17 - 01:47:28 - Ulbe Spaans
01:47:28 - 01:47:51 - Leen Snijders
01:47:51 - 01:48:00 - Cor van der Mark
01:48:00 - 01:48:05 - Ulbe Spaans
01:48:05 - 01:48:14 - Leen Snijders
01:48:14 - 01:49:25 - Cor van der Mark
01:49:25 - 01:50:10 - Ben van der Stee
01:50:10 - 01:50:28 - Cor van der Mark