Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

donderdag 20 mei 2021

19:00 - 22:00

Locatie
Raadzaal VDL-99-V.121
Voorzitter
Veen, J. van
Toelichting

In verband met de coronavirus is voor het publiek de raadzaal niet toegankelijk. De vergadering kan gevolgd worden via Gemeente Westland TV (Caiway, kanaal 68) of via de website (https://channel.royalcast.com/westland/#!/upcoming).

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Opening door de voorzitter en mondelinge mededelingen van de voorzitter en leden van de raadscommissie Bestuur.

00:00:09 - 00:01:40 - Joep van Veen
00:01:40 - 00:04:18 - Bouke Arends

Mondelinge mededelingen van portefeuillehouder(s).

De burgemeester geeft een stand van zaken over de ontwikkeling omtrent Covid-19.

00:04:18 - 00:05:31 - Joep van Veen

De memo's die bij dit agendapunt zijn aangehangen, zullen niet inhoudelijk behandeld worden, maar ontvangt u ter informatie. Indien een commissielid een memo inhoudelijk wenst te behandelen, kunt u dit bij de commissiegriffier aangeven (met een motivatie), zodat dit op de volgende agenda geplaatst kan worden.

Naar aanleiding van de Lijst in- en uitgaande stukken van de Raad van 13 april 2021 is één stuk geagendeerd. Het adviesstuk van de Jongerenraad (kinderparticipatie) zal met een reactie van het college in de raadscommissie Bestuur van 24 juni 2021 worden behandeld.

00:05:31 - 00:08:10 - Peter Duijsens
00:08:10 - 00:08:25 - Joep van Veen
00:08:25 - 00:08:28 - Peter Duijsens
00:08:35 - 00:09:44 - Ulbe Spaans
00:09:44 - 00:09:50 - Joep van Veen
00:09:50 - 00:10:28 - Maxim van Ooijen
00:10:28 - 00:10:34 - Joep van Veen
00:10:34 - 00:11:25 - Dave van Koppen
00:11:25 - 00:12:15 - Cor van der Mark
00:12:15 - 00:12:24 - Joep van Veen
00:12:24 - 00:15:44 - Bouke Arends
00:15:44 - 00:18:10 - Peter Duijsens
00:18:10 - 00:20:37 - Bouke Arends
00:20:37 - 00:23:16 - Peter Duijsens
00:23:16 - 00:23:24 - Joep van Veen
00:23:24 - 00:24:24 - Ulbe Spaans
00:24:24 - 00:24:31 - Joep van Veen
00:24:31 - 00:25:25 - Maxim van Ooijen
00:25:25 - 00:25:32 - Joep van Veen
00:25:32 - 00:27:03 - Bouke Arends
00:27:03 - 00:27:12 - Joep van Veen
00:27:12 - 00:28:52 - Nico de Gier
00:28:52 - 00:28:59 - Joep van Veen
00:28:59 - 00:29:47 - Ulbe Spaans
00:29:47 - 00:31:51 - Joep van Veen

Wethouder Abee is uitgenodigd deze vraag te beantwoorden.

00:31:51 - 00:37:13 - Albert Abee
00:37:13 - 00:37:28 - Joep van Veen
00:37:28 - 00:43:29 - Peter Duijsens
00:43:29 - 00:43:42 - Joep van Veen
00:43:42 - 00:45:10 - Nico de Gier
00:45:10 - 00:45:16 - Joep van Veen
00:45:16 - 00:46:14 - Ulbe Spaans
00:46:14 - 00:46:54 - Jenny Vermeer-de Smit
00:46:54 - 00:47:56 - Peter Duijsens
00:47:56 - 00:50:52 - Albert Abee
00:50:52 - 00:51:12 - Nico de Gier
00:51:12 - 00:52:07 - Albert Abee
00:54:42 - 00:54:53 - Joep van Veen
00:54:53 - 00:58:22 - Peter Duijsens
00:58:22 - 00:58:28 - Joep van Veen
00:58:28 - 00:59:17 - Nico de Gier
00:59:17 - 01:00:10 - Dave van Koppen
01:00:10 - 01:00:23 - Ulbe Spaans
01:00:23 - 01:00:31 - Joep van Veen
01:00:31 - 01:01:47 - Albert Abee
01:05:46 - 01:06:51 - Joep van Veen
01:06:51 - 01:07:44 - Bouke Arends
01:07:44 - 01:07:49 - Joep van Veen
01:07:49 - 01:09:10 - Peter Duijsens
01:09:39 - 01:10:13 - Bouke Arends
01:10:13 - 01:10:26 - Peter Duijsens
01:10:26 - 01:10:33 - Bouke Arends
01:10:33 - 01:12:53 - Peter Duijsens
01:12:53 - 01:12:59 - Joep van Veen
01:12:59 - 01:14:42 - Bouke Arends
01:14:42 - 01:14:50 - Joep van Veen
01:14:50 - 01:15:16 - Peter Duijsens
01:15:16 - 01:15:17 - Joep van Veen