Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie EFO

woensdag 23 juni 2021

19:00 - 23:00

Locatie
Raadzaal VDL-99-V.121
Voorzitter
Mark, C. van der
Toelichting

In verband met de coronavirus is voor het publiek de raadzaal niet toegankelijk. De vergadering kan gevolgd worden via Gemeente Westland TV (Caiway, kanaal 68) of via de website (https://channel.royalcast.com/westland/#!/upcoming).

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:02:29 - 00:04:46 - Cor van der Mark
 2. 00:04:46 - 00:11:18 - inspreker
  00:11:18 - 00:11:46 - Cor van der Mark
  00:11:46 - 00:12:39 - Peter Duijsens
  00:12:39 - 00:13:19 - inspreker
  00:13:19 - 00:13:24 - Cor van der Mark
  00:13:24 - 00:13:34 - Pieter Immerzeel
  00:13:34 - 00:14:46 - inspreker
  00:14:46 - 00:14:50 - Cor van der Mark
  00:14:50 - 00:14:53 - Marcel Kortekaas
  00:15:10 - 00:15:46 - inspreker
  00:15:46 - 00:16:54 - Cor van der Mark
  00:16:54 - 00:20:35 - inspreker
  00:20:35 - 00:21:34 - Cor van der Mark
 3. De RKC wil graag de uitkomsten van dit onderzoek met u delen vóórdat de raad over de Jaarstukken 2020 spreekt op 7 juli. Dit is toegezegd aan de raad. Om die reden wordt het rapport niet eerst aangeboden aan de rc Bestuur, zoals gebruikelijk is.

  00:21:34 - 00:21:41 - inspreker
  00:21:41 - 00:21:45 - Sander Zuyderwijk
  00:22:02 - 00:22:30 - Ben van der Stee
  00:22:30 - 00:22:32 - Cor van der Mark
  00:22:32 - 00:36:04 - inspreker
  00:36:04 - 00:37:01 - Cor van der Mark
  00:37:01 - 00:38:11 - Pieter Immerzeel
  00:38:11 - 00:38:29 - Carl Verbeek
  00:38:29 - 00:43:53 - Sander Zuyderwijk
  00:43:53 - 00:47:24 - Benjamin Hofland
  00:47:24 - 00:48:48 - Marcel Kortekaas
  00:48:48 - 00:52:10 - Remmert Keizer
  00:52:10 - 00:56:23 - Peter Duijsens
  00:56:23 - 00:59:29 - Nico de Gier
  00:59:29 - 00:59:32 - Cor van der Mark
  00:59:32 - 01:09:08 - inspreker
  01:09:08 - 01:09:17 - Remmert Keizer
  01:09:17 - 01:10:14 - inspreker
  01:10:14 - 01:12:05 - Ben van der Stee
  01:12:05 - 01:12:40 - Peter Duijsens
  01:12:40 - 01:14:10 - Ben van der Stee
  01:14:10 - 01:14:24 - Benjamin Hofland
  01:14:24 - 01:17:23 - Ben van der Stee
  01:17:23 - 01:17:58 - Remmert Keizer
  01:17:58 - 01:26:25 - Ben van der Stee
  01:26:25 - 01:26:41 - Remmert Keizer
  01:26:41 - 01:26:59 - Ben van der Stee
  01:26:59 - 01:27:27 - ambtelijke organisatie
  01:27:27 - 01:31:20 - Ben van der Stee
  01:31:20 - 01:32:49 - Nico de Gier
  01:32:49 - 01:34:05 - Ben van der Stee
  01:34:05 - 01:35:22 - Peter Duijsens
  01:35:22 - 01:35:24 - ambtelijke organisatie
  01:35:24 - 01:35:28 - inspreker
  01:35:28 - 01:36:08 - ambtelijke organisatie
  01:36:08 - 01:36:56 - Ben van der Stee
  01:36:56 - 01:38:23 - Remmert Keizer
  01:38:23 - 01:39:41 - Nico de Gier
  01:39:41 - 01:40:49 - Ben van der Stee
  01:40:49 - 01:41:41 - Nico de Gier
  01:41:41 - 01:42:49 - Marcel Kortekaas
  01:42:49 - 01:44:37 - Ben van der Stee
  01:44:37 - 01:45:51 - Benjamin Hofland
  01:45:51 - 01:46:20 - Ben van der Stee
  01:46:20 - 01:47:02 - Sander Zuyderwijk
  01:47:02 - 01:47:59 - Ben van der Stee
  01:47:59 - 01:49:41 - Cor van der Mark
 4. Dit voorstel volgt z.s.m. na het college van 8 juni.

  01:49:41 - 01:49:55 - Albert Abee
  01:49:55 - 01:50:31 - Cor van der Mark
  01:50:31 - 01:54:40 - Peter Duijsens
  01:54:40 - 01:57:44 - Remmert Keizer
  01:57:44 - 01:58:25 - Marcel Kortekaas
  01:58:25 - 02:00:19 - Benjamin Hofland
  02:00:19 - 02:01:36 - Geraldine van der Knaap
  02:01:36 - 02:03:25 - Jenny Vermeer-de Smit
  02:03:25 - 02:03:29 - Cor van der Mark
  02:03:29 - 02:06:54 - Nico de Gier
  02:06:54 - 02:06:59 - Cor van der Mark
  02:06:59 - 02:13:48 - Albert Abee
  02:13:48 - 02:14:15 - Remmert Keizer
  02:14:15 - 02:17:05 - Albert Abee
  02:17:05 - 02:17:51 - Remmert Keizer
  02:17:51 - 02:18:21 - Albert Abee
  02:18:21 - 02:18:29 - Remmert Keizer
  02:18:29 - 02:23:56 - Albert Abee
  02:23:56 - 02:24:40 - Benjamin Hofland
  02:24:40 - 02:26:26 - Albert Abee
  02:26:26 - 02:26:31 - Geraldine van der Knaap
  02:26:31 - 02:30:20 - Albert Abee
  02:30:20 - 02:33:06 - Nico de Gier
  02:33:06 - 02:34:38 - Albert Abee
  02:34:38 - 02:34:47 - Cor van der Mark
  02:34:47 - 02:35:22 - Albert Abee
  02:35:22 - 02:37:40 - Bea Koen-Snijders
  02:37:40 - 02:38:42 - Albert Abee
  02:38:42 - 02:39:20 - Cor van der Mark
 5. 02:39:20 - 02:39:27 - Benjamin Hofland
  02:39:27 - 02:40:55 - Cor van der Mark
 6. 02:40:55 - 02:42:00 - Ben van der Stee
  02:42:00 - 02:56:10 - inspreker
 7. motivering fractie WV:

  •  Hoe staat het met de Westlandpas?
   
  •  Wat is “Monster professionalisering BIZ” 2018 en 2019 € 43.500,--?
   
  •  Wat is “reservering plein / Voorstraat Poeldijk”? Moet dat nog uitgegeven worden?
   
  •  Waarom pas in 2021 de afwikkeling met als laatste datum 31 december 2019?
   
 8. Motivering fractie WV:
  In hoeverre wordt dit idee verder opgepakt door het College?

 9. motivering fractie WV:

  •  In hoeverre is de subsidiemogelijkheid onder D niet concurrentievervalsend ten opzichte van bestaande winkeliers?
   
  •  Hoe ver staat het met de online winkelstraat?
   
  •  Welke voorwaarden zijn er aan de subsidie verbonden?
   
 10. motivering fractie WV:
  Onder verantwoordelijkheden staan een drietal toezichthoudende taken van de Gemeenteraad.

  •  Hoe houden wij toezicht op het treasurybeleid en uitvoering daarvan anders dan bij de begroting en het jaarverslag?
   
  •  Wanneer is er reden voor het bijstellen van het treasurybeleid en hoe kan de Raad dat signaleren?
   
  •  Anders dan bij de begroting en jaarverslag, op welke wijze legt het College verantwoording af aan de Raad?
   
 11. Motivering fractie WV:

  •  Heeft het College rekening gehouden met de gehele infrastructuur rondom dit gebouw en kan het College ook aangeven of en zo ja welke weerstand er is tegen deze wijziging?
   
  •  Waarom voor 20 jaar en niet voor 10 jaar zoals bij andere initiatieven wel het geval is?
   
  •  Wordt hier toepassing gegeven aan de zogenaamde kruimelregeling?
   
  •  Is 340 niet wat erg veel?
   
  •  Worden hier de Roemerregels wel in acht genomen en wie wordt de daadwerkelijke gebruiker van het Bonobohotel? Bonobo is een ontwikkelaar en geen uitzendbureau.
   
 12. Wethouder van der Stee informeert de commissie inzake het verzoek van Juva om garant te staan.
  Dit zal hij mondeling doen, er volgen geen stukken.

  02:56:10 - 02:59:14 - Cor van der Mark
 13. Dit rapport is op verzoek van de fractie D66 geagendeerd.
  Daarnaast heeft de fractie WV de volgende vragen gesteld:

  •  Waarom is niet gesproken met de accountant van de gemeente Westland? In het verleden zijn de jaarstukken van diverse deelnemingen veel te laat aangeleverd. 
   
  •  Waarom wordt op pagina 6 de zinssnede over de Raad gemaakt? Als Westland Verstandig bijvoorbeeld aangeeft dat Westland Infra / Juva heel veel winst behaalt wat dan toch bij ondernemers en inwoners van Westland wordt opgehaald, dan wordt dat een beetje weggewoven evenals opmerkingen over andere verbonden partijen. 
   
  •  Waarom wordt aangegeven dat wij geen behoefte hebben aan het ontvangen van kwartaalrapportages? De sturingsmogelijkheden nu zijn natuurlijk nauwelijks aanwezig en ook de conclusie dat de Raad middels de documenten uit de P&C-cyclus tijdig op voldoende informatie over verbonden partijen kan rekenen, is niet helemaal juist. Blijkbaar wordt er over de Raad gesproken en niet met de Raad. 
   
  •  Ook het voorstel van het vervolgproces vinden we raar. Wat gaat het College daar verder mee doen?
   
 14. Na het college van 1 juni volgt z.s.m. het memo op dit onderwerp

  02:59:14 - 02:59:39 - Leen Snijders
  02:59:39 - 03:01:56 - Peter Duijsens
  03:01:56 - 03:05:15 - Leen Snijders
  03:05:15 - 03:05:49 - Carl Verbeek
  03:05:49 - 03:06:05 - Leen Snijders
  03:06:05 - 03:06:24 - Carl Verbeek
  03:06:24 - 03:07:00 - Leen Snijders
  03:07:00 - 03:07:46 - Marcel Zuidgeest
  03:07:46 - 03:08:17 - Marcel Kortekaas
  03:08:17 - 03:08:45 - Leen Snijders
  03:08:45 - 03:08:50 - Carl Verbeek
  03:08:50 - 03:09:47 - Cor van der Mark
 15. Dit memo is n.a.v. de rc EFO 19 mei 2021 als zelfstandig onderwerp geagendeerd.

  03:09:47 - 03:11:10 - Jenny Vermeer-de Smit
  03:11:10 - 03:12:43 - Bea Koen-Snijders
  03:12:43 - 03:12:52 - Geraldine van der Knaap
  03:12:52 - 03:14:28 - Benjamin Hofland
  03:14:28 - 03:15:11 - Marcel Kortekaas
  03:15:11 - 03:16:19 - Remmert Keizer
  03:16:19 - 03:19:02 - Peter Duijsens
  03:19:02 - 03:21:38 - Nico de Gier
  03:21:38 - 03:24:02 - Albert Abee
  03:24:02 - 03:24:26 - Peter Duijsens
  03:24:26 - 03:30:11 - Albert Abee
  03:30:11 - 03:30:23 - Cor van der Mark
  03:30:23 - 03:31:15 - Nico de Gier
  03:31:15 - 03:31:48 - Albert Abee
  03:31:48 - 03:32:18 - Benjamin Hofland
  03:32:18 - 03:32:41 - Albert Abee
  03:32:41 - 03:32:54 - Cor van der Mark
 16. 03:32:54 - 03:33:08 - Peter Duijsens
  03:33:08 - 03:33:19 - Leen Snijders
  03:33:19 - 03:33:38 - Cor van der Mark
 17. (eerst behandelen in de raadscommissie EFO van 23 juni 2021)

  03:33:38 - 03:34:12 - Peter Duijsens
  03:34:12 - 03:34:17 - Cor van der Mark
  03:34:17 - 03:34:32 - Remmert Keizer
  03:34:32 - 03:35:08 - Cor van der Mark
 18. 03:35:08 - 03:36:17 - Peter Duijsens
  03:36:17 - 03:37:10 - Albert Abee
  03:37:10 - 03:37:39 - Remmert Keizer
  03:37:39 - 03:39:44 - Albert Abee
 19. 03:39:44 - 03:40:13 - Carl Verbeek
  03:40:13 - 03:40:52 - Pieter Varekamp
  03:40:52 - 03:41:20 - Cor van der Mark